Language: NOR | ENG

Årsstudium i organisasjon og ledelse - Nettbasert

 • Annet studiested
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Nettstudiet gir innføring i organisasjon- og ledelsesfag. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet, hvordan organisasjoner er bygd opp, og hvordan man kan bidra til utvikling og omstilling.

Om utdanningen

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Dette studiet er et nettbasert studium som går på deltid over to år. Les mer om hvordan studiet er lagt opp under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. 

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i organisasjon og ledelse:  Heltid med forelesninger og eksamener på HINN Rena, samt  samlingsbasert på deltid med samlinger og eksamener på Rena. Disse to variantene søkes på i  Samordna Opptak.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

 

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning og informasjon legges ut. Du får tilgang til ett undervisningsrom per emne du skal ha. Forelesningsvideoer og fagstoff blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Live seminarer i Zoom

I tillegg til forelesninger og undervisning i Canvas, som beskrevet over, er det også live seminarer i den nettbaserte løsningen Zoom 4-5 ganger i løpet av et semester. Seminarene avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester (mer informasjon om dette nærmere Studiestart)

Du får tilgang til Zoom-seminarene gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og du må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer.

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

 

 

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene i studiet vil det være ett eller flere obligatoriske arbeidskrav gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

Hvert emne har eksamen i slutten av semesteret. Det vil si to eksamener per semester på dette deltidsstudiet.

Eksamensdatoer for høstsemesteret er klare innen studiestart, datoene vil du se i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg ved ved studiestart. Eksamensdatoer blir lagt i perioden mellom slutten av november og frem til jul.

Eksamensdatoer for vårsemesteret er klare innen 1. desember. Datoene vil du se i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg for vårsemesteret etter 1. desember. Eksamensdatoer blir lagt i perioden mellom slutten av april og begynnelsen av juni.

Studiet har både hjemmeeksamener og skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det eksamensstedet du valgte i SøknadsWeb. Eksamensavgift på ca. kr 1500 per eksamen kan tilkomme. Det tas forbehold om at det kan bli endringer i hvilke eksamenssteder som inngår i nettverket. Det vil bli sendt ut informasjon ved evt. endringer. Det er ikke mulig å søke om å avlegge eksamener andre steder enn de steder Høgskolen i Innlandet har avtale med.

Mer konkret informasjon om eksamensavvikling og eksamensformer kommer innen studiestart.

 

 

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (se forelesningsvideoer, delta på seminarer, lese pensum, jobbe med oppgaver m.m.).

 

Hva koster studiet?

 

Søke studiet?

 • Studiet søkes på i Høgskolens Søknadsweb fra 1. februar med søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse).  

 

Har du spørsmål?

 • Har du spørsmål om søknad, opptak, opplasting av dokumentasjon til søknaden m.m., se først på opptakskontorets sider under "Ofte stilte spørsmål" og "Dokumentasjon". Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte vårt opptakskontor på e-post eller telefon. Opptakskontorets informasjonssider og kontaktinfo finner du her:  https://www.inn.no/studier/soeknad-og-opptak 
 • Har du andre spørsmål til studiet, send e-post til studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Du får kunnskap og ferdigheter som hjelper deg med å løse ledelsesoppgaver i privat og offentlig sektor. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har kunnskap om digitale arbeidsformer i organisasjoner
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser  som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig

Videre studiemuligheter

Hvis du ønsker å studere videre etter Årsstudium i organisasjon og ledelse med mål om en bachelorgrad, kanskje også etter hvert en mastergrad, finner du en oversikt over dine muligheter under. 

Informasjonen på denne siden er tatt med utgangspunkt i hva vi tilbyr studieåret 2021/2022, vi må derfor ta forbehold om endringer.

  

Bachelor i ledelse og digitalisering- heltid, Rena

Årsstudium i organisasjon og ledelse påbegynt i 2018 eller senere kan innpasses i  Bachelor i ledelse og digitalisering som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet avd. Rena. Etter fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse, søker du inn på Bachelor i ledelse og digitalisering. Ved studiestart tar du kontakt med studieveileder for bachelorstudiet som gjør de nødvendige endringer i utdanningsplanen, slik at du starter på riktige emner. 

Hvis du har fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse som er påbegynt før 2018, vil det også være mulig å søke inn på Bachelor i ledelse og digitalisering, men her vil ikke alle emner fra årsstudiet passe inn i studieplanen, slik at det må gjøres noen justeringer. Ta kontakt med studieveileder for bachelorstudiet ved studiestart.

 

Sammensatt bachelorgrad

Ved Høgskolen i Innlandet er det mulig å sette flere mindre studier sammen til en bachelorgrad. Denne graden må følge «  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet» §3-2 c). Under ser du et eksempel på sammensetning av en slik bachelorgrad hvor Årsstudium i organisasjon og ledelse kan inngå. Ønsker du å jobbe mot en sammensatt bachelorgrad, ta gjerne kontakt med studieveileder for veiledning (vi gjør oppmerksom på at det i perioder må påregnes noe ventetid på denne typen veiledning)

 

Eksempel på sammensetning av Bachelor med fordypning i organisasjon og ledelsesfag:

-Krav til fordypning: Årsstudium i organisasjon og ledelse 60 sp. kombineres med enten  Kunnskapsledelse 30 speller  Risiko, sårbarhet og beredskap 30 sp for å få godkjent fordypning innen dette fagområdet.
-Krav til ytterligere studium: F.eks. Årsstudium i bedriftsøkonomi 60 sp. eller annet fullført studium på minimum 30 sp.
-Krav til selvstendig arbeid: Vi tilbyr emnet Fordypningsoppgave med metode på 15 sp som dekker kravet til selvstendig arbeid. Emnet tas som tilleggsemne til de andre studiene. Har du en bacheloroppgave, en prosjektoppgave e.l. på minimum 10 sp. fra tidligere kan denne mest sannsynlig også dekke dette kravet. 
-Valgemner: Mangler du emner i graden for å oppnå 180 sp., kan dette dekkes opp med valgfrie emner. 

  

  

Master i offentlig ledelse og styring (MPA)

Bachelor i ledelse og digitalisering samt sammensatt grad med fordypningen beskrevet ovenfor, kvalifiserer til opptak på Master i offentlig ledelse og styring.

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) tilbys både som erfaringsbasert master og dybdemaster på deltid. Les mer på  denne siden. (For spørsmål om denne mastergraden, kontakt studieveileder som står oppført i studieomtalen)

Hva koster det?

Eksamensavgift på skoleeksamener som avlegges ved annet eksamenssted (les mer under Praktisk informasjon) i tillegg til semesteravgift

Informasjon om studiestart

 • Timeplan for høstsemesteret 2021 (med forbehold om endringer) er tilgjengelig fra 1. juni, og kan søkes opp på denne siden: https://cloud.timeedit.net/inn/web/student/ri1Q6.html. Du velger Kull i nedtrekksmenyen, skriver ORGDS i søkefeltet og velger ORGDS2021H hvis du starter på studiet denne høsten. Startet du i fjor, velger du ORGDS2020H. Trykk deretter på Vis timeplan.

 

 • Pensum for høstsemesteret 2021 tilgjengeliggjøres fortløpende frem mot studiestart, og kan søkes opp på denne siden:  inn.no/pensum. Du søker på emnekode eller emnenavn. Disse finner du i timeplanen eller under fanen «emner» lenger opp på denne siden. finner du ikke pensum for emnet du søker opp, betyr det av emneansvarlig ikke har registrert pensum enda.

 

 • Eksamensdatoer for høstsemesteret 2021 er klart i forkant av studiestart. Dine datoer vil du da se i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg i august.