Language: NOR | ENG

Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å jobbe med ledelse og utvikling av organisasjoner
 • Du er interessert i mennesker og hvordan de samarbeider
 • Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet

Om utdanningen

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen juss og økonomi inngår også i studieløpet. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Du får kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig sektor. 

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon".

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema
Tora Fæste student ved Høgskolen i Innlandet

Lave skuldre og mye humor

Tora Fæste (47) har drømmejobben som nestleder og advokatfullmektig i en juridisk seksjon i Forsvaret. Samtidig tar hun Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert på Rena. 

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to år.
 • Samlingsbasert med ca 4-5 todagers-samlinger i halvåret på studiested Rena (ikke nettbasert undervisning).
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter

Ferdigheter 
Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser  som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven

Generell kompetanse 
Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Synes du årsstudiet virker spennende men ønsker deg mer kompetanse innenfor fagområdet? Med en  Bachelor i ledelse og digitalisering kan du fordype deg enda mer i organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette på  masterstudier ved Høgskolen i Innlandet eller ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført  Halvårsstudium i kunnskapsledelse utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger