Language: NOR | ENG

Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å jobbe med ledelse og utvikling av organisasjoner
 • Du er interessert i mennesker og hvordan de samarbeider
 • Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet

Om utdanningen

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen juss og økonomi inngår også i studieløpet. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Du får kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig sektor. 

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon".

Informasjon til søkere

Til søkerne på Årsstudiet i Organisasjon og ledelse, deltid, Rena

Takk for søknaden din! Du er en av svært mange søkere til dette deltidsstudiet i år, og kollegaene mine og jeg ser fram til å møte deg til høsten! Studiet du har søkt på er satt sammen av emner fra ulike fagområder; organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, HRM, juss og økonomifag. Samlet skal disse perspektivene gi ulike bidrag til å øke forståelsen for hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan organisasjoner kan ledes i et moderne arbeidsliv. 

Arbeidslivet i dag preges av raske endringer og vi må stadig omstille oss. Derfor vil flere av våre emner ha et særskilt fokus på ledelse av endringer. Studiet vårt er handlingsorientert og praksisnært, og vi vektlegger varierte arbeidsmåter. Gjennom diskusjoner, arbeid med case og ulike problemstillinger knyttet til arbeidslivets kontekst, er det vår målsetting at studentene skal oppnå relevant kompetanse for et arbeidsliv i stadig endring.  Vi vektlegger utviklingen av et godt og trygt læringsmiljø, både digitalt og on-campus, slik at studentene våre gis muligheter til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. 

Årsstudiet gir deg mulighet til å fortsette studier mot en bachelorgrad, både et 3-årig bachelorstudium og en fri bachelorgrad. Halvårsstudiene Kunnskapsledelse og Risiko, sårbarhet og beredskap (RSB) er godkjent som fordypning innen ledelsesfag mot en fri bachelorgrad. Dette vil vi informere mer om ved studiestart.

På grunn av korona-krisen jobbes det kontinuerlig med planer for en trygg studiestart i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelsene. Vi har mange studenter på dette studieprogrammet, så de første samlingene vil sannsynligvis være nettbasert. Datoer for undervisningssamlingene blir publisert på nett så snart de er klare. Pensumlitteratur finner du her

Jeg håper du takker ja dersom du får tilbud om studieplass, og jeg ser fram til å ønske deg velkommen til høsten! 

Med vennlig hilsen Åse Storhaug Hole, studieprogramansvarlig

 

åse storhaug

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to år.
 • Samlingsbasert med ca 4-5 todagers-samlinger i halvåret på studiested Rena (ikke nettbasert undervisning).
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle og omstille en organisasjon
 • har kompetanse innen personalledelse og personalutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til psykologi i organisasjon og ledelse
 • har kunnskap om virksomheter og organisasjoner som økonomiske enheter
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • har kunnskap innen forvaltningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i organisering og ledelse av endringsprosesser og utviklingsprosjekter

Ferdigheter 
Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og reflektere over organisasjons- og ledelsesmessige problemstillinger både på individ, gruppe og organisasjonsnivå
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser  som grunnlag for beslutninger
 • kan løse praktiske problemstillinger knyttet opp mot arbeidsmiljøloven, diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning, forvaltningsloven og offentlighetsloven

Generell kompetanse 
Kandidaten

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger inn organisasjon og ledelse
 • kan presentere sentrale ledelsesteorier, organisasjonsmessige problemstillinger og løsninger skriftlig

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Synes du årsstudiet virker spennende men ønsker deg mer kompetanse innenfor fagområdet? Med en  Bachelor i ledelse og digitalisering kan du fordype deg enda mer i organisasjon og ledelsesfag, med fokus på digitalisering. Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette på  masterstudier ved Høgskolen i Innlandet eller ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet.

Studiet kan også brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Halvårsstudium i kunnskapsledelse eller Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.