Language: NOR | ENG

Årsstudium i økonomi og administrasjon

  • Varighet: 1 år
  • Heltid
  • Studiepoeng 60 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
  • Du får grunnleggende kunnskap om økonomi og administrasjon
  • Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet 
  • Du får et godt utgangspunkt for videre studier 

Om utdanningen

Årsstudiet i økonomi og administrasjon passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap innen økonomi og administrasjon, eller som lurer på om en bachelorutdanning innen dette området er riktig for deg.

Dersom du primært er interessert i et frittstående årsstudium, for eksempel som supplement til tidligere utdanning, anbefales det å ta årsstudiet med emnene Foretaksstrategi og Merkevareledelse.

Søker du derimot årsstudiet med tanke på å holde senere studiemuligheter i økonomifag åpne, bør du velge årsstudium med Matematikk og Statistikk. Disse emnene er primært verktøyfag for senere studier og gir deg et årsstudium som er identisk med første år i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Du kan da fortsette på bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved å søke Samordna Opptak. I dette tilfellet kan det søkes om fritak for første studieår. 

Bilde av Ida Aurlien

En svært relevant utdanning

- Jeg har bruk for det jeg lærte på studiet så å si hver eneste dag, sier Ida Aurlien, som studerte økonomi og administrasjon ved Campus Lillehammer. 

Praktisk informasjon

Emner

Årsstudium MED matematikk og statistikk

Årsstudium med matematikk og statistikk

Studiepoeng År 1

Årsstudium UTEN matematikk og statistikk

Årsstudium uten matematikk og statistikk

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Formålet med årsstudiet er å introdusere studenter til sentrale fagområder innen økonomi og administrasjon, og gi grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, administrasjonsfag og matematikk/metode fagene administrasjon fagområder.

Studiet vil gi studenter med ikke-økonomisk studieløp en innføring i økonomi og administrasjon, tilgang på et begrepsapparat og grunnleggende forståelse for beslutninger tatt i bedrifter og organisasjoner.

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har utarbeidet Plan for treåring Bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Planen bidrar til å sikre et høyt faglig nivå og en ensartet struktur i de økonomisk administrative utdanningene i Norge. Studieplanen for Årsstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer bygger på denne planen.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Veien videre

Årsstudiet i økonomi og administrasjon er et økonomisk-administrativt studium som skal gi kandidatene grunnleggende faglig innsikt og forståelse. Ved å ta et årsstudium med emnene Matematikk og Statistikk kan du søke deg inn på Bachelor i økonomi og administrasjon - Lillehammer via Samordna Opptak og få fritak for emner som inngår der.