Language: NOR | ENG

Årsstudium i økonomi og administrasjon

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du får grunnleggende kunnskap om økonomi og administrasjon
 • Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet 
 • Du får et godt utgangspunkt for videre studier 

Om utdanningen

Årsstudiet i økonomi og administrasjon passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap innen økonomi og administrasjon, eller som lurer på om en bachelorutdanning innen dette området er riktig for deg.

Dersom du primært er interessert i et frittstående årsstudium, for eksempel som supplement til tidligere utdanning, anbefales det å ta årsstudiet med emnene Foretaksstrategi og Merkevareledelse.

Søker du derimot årsstudiet med tanke på å holde senere studiemuligheter i økonomifag åpne, bør du velge årsstudium med Matematikk og Statistikk. Disse emnene er primært verktøyfag for senere studier og gir deg et årsstudium som er identisk med første år i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Du kan da fortsette på bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved å søke Samordna Opptak. I dette tilfellet kan det søkes om fritak for første studieår. 

Informasjon til søkere

En hilsen til søkerne fra studieprogramansvarlig Ørjan Mydland: 

 

Praktisk informasjon

Emner

Årsstudium MED matematikk og statistikk

Årsstudium med matematikk og statistikk

Studiepoeng År 1

Årsstudium UTEN matematikk og statistikk

Årsstudium uten matematikk og statistikk

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Beherske grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og modeller med vekt på kostnads- og inntektsteori
 • Forklare allment anerkjente regnskapsprinsipper og hvordan de kommer til anvendelse i konkrete måleproblemer
 • Gjøre rede for sentrale begreper i analyser av en virksomhets interne organisasjon
 • Kjenne sentrale begreper og modeller knyttet til markedsføring av en virksomhets produkter og tjenester

 

Ferdigheter

 • Gjennomføre enkle analyser av nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin samt kostnad-resultat-volum-(KRV-) analyser
 • Sammenstille enkle regnskapsrapporter for en virksomhet og delområder/-aktiviteter i virksomheten
 • Foreslå løsninger på virksomhetsinterne ledelses- og organiseringsutford­rin­ger
 • Vurdere strategier og tiltak for å fremme en virksomhets produkt- / tjenestetilbud i markedet

 

Generell kompetanse

 • Tilegne seg et begrepsapparat som gir grunnlag for å medvirke i økonomiske og administrative oppgaver i en virksomhet

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Veien videre

Årsstudiet i økonomi og administrasjon er et økonomisk-administrativt studium som skal gi kandidatene grunnleggende faglig innsikt og forståelse. Ved å ta et årsstudium med emnene Matematikk og Statistikk kan du søke deg inn på Bachelor i økonomi og administrasjon - Lillehammer via Samordna Opptak og få fritak for emner som inngår der.