Årsstudium i kulturprosjektledelse

  • Varighet: 1 år
  • Heltid
  • Studiepoeng 60 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
  • Du får kunnskap om å utvikle og gjennomføre prosjekter
  • Du ønsker å stå i spissen for og markedsføre prosjekter i kulturlivet
  • Du får praksis fra kulturlivet i Lillehammer

Om utdanningen

Allerede i første semester deltar du i utvikling og gjennomføring av praktiske prosjekter som stiller krav til kreativitet og organiseringsevne.

Studiet kan tas som en selvstendig enhet, men egner seg også godt for deg som har studert kulturfag fra før (f.eks. musikk, litteratur, scenekunst, film, visuell kunst osv.) og som ønsker en påbygning som gjør deg i stand til å lede og markedsføre prosjekter i kulturlivet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

- Vi lærer om alle deler av kulturfeltet

William Moltemyr beskriver Årsstudium i kulturprosjektledelse om gøy, givende og spennende. 

- Vi lærer om alle deler av kulturfeltet, fra fra hvordan ulike kulturarrangement blir arrangert og finansiert til hvordan organisasjoner er strukturert og fungerer i praksis. I tillegg lærer vi om politikk og økonomi.

Les hele intervjuet her

vi-laerer-om-alle-deler-av-kulturfeltet_large
Studenter fra Årsstudium i kulturprosjektledelse

Bli med på planlegging og produksjon av kulturprosjekter

Som student ved Årsstudium i kulturprosjektledelse er det obligatorisk deltagelse i planleggingen og produksjonen av tre praksisprosjekter i Lillehammer:

  • Jazzincubator (eget festivalprogram under Dølajazz)
  • Snøfest (kulturfestival som gjennomføres i Lillehammer i samarbeid med skimesterskapet World Cup nordiske grener)
  • Amandusfestivalen - Lillehammer internasjonale studentfestival (filmfestival for unge filmskapere)

Du vil kunne få ansvarsoppgaver knyttet til programutforming og planlegging for ett av arrangementene og nøkkeloppgaver knyttet til produksjon og gjennomføringen av de to andre. Vi anbefaler derfor ikke studiet for fjernstudenter som ikke planlegger å bo i nærheten av Lillehammer i studieåret. 

Praktisk informasjon

Vi anbefaler ikke studiet for fjernstudenter som ikke planlegger å være basert på Lillehammer i studieåret grunnet mye praktisk arbeid på prosjekter og arrangementer. 

Emner

Emneoversikt Årsstudium i kulturprosjektledelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring av kulturprosjekter.

Gjennom grunnkurs over et bredt faglig spekter (prosjektledelse, organisasjonsteori, kulturpolitikk og -teori, markedsføring og økonomi/budsjett/regnskap) får studentene kunnskap og innsikt i relevante sider ved det feltet de skal arbeide i. De får også praktisk erfaring i det å organisere og gjennomføre kulturarrangementer, i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Veien videre

Jobbmuligheter

Årsstudium i kulturprosjektledelse i kombinasjon med andre kulturfag gir grunnlag for å utvikle og lede kulturprosjekter som festivaler, teater- og kunstprosjekter. Gjennom studiet får studentene både praktisk og teoretisk erfaring som er direkte anvendbar i yrkeslivet.