Language: NOR | ENG

Årsstudium i kulturprosjektledelse

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Liker du å jobbe med kulturarrangement og vil være en prosjektleder i kulturlivet? I studiet er du med i planleggingen og gjennomføringen av to praktiske kulturprosjekter i Lillehammer.

Om utdanningen

Er du kulturinteressert og setter pris på gode kulturopplevelser? Kultursektoren er i vekst, med økt behov for ledere med kunnskap og kompetanse til å planlegge og gjennomføre prosjekter på kulturfeltet. Årsstudium i kulturprosjektledelse gir deg en god forståelse og gjennomføringsevne til prosjektledelse av kulturarrangementer.

Gjennom en praktisk-teoretisk tilnærming får du grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring som utvikler dine kulturprosjektlederevner. Allerede i første semester deltar du i utvikling og gjennomføring av et praktisk prosjekt som stiller krav til kreativitet og organiseringsevne.

Studiet kan tas som en selvstendig enhet, men egner seg også godt for deg som har studert kulturfag (f.eks. musikk, litteratur, scenekunst, film, visuell kunst osv.) eller reiselivsfag før, og som ønsker en påbygning som gjør deg i stand til å lede og markedsføre prosjekter i kulturlivet eller spisse din kunnskap om kulturbasert reiseliv og kulturturisme.

- Vi lærer om alle deler av kulturfeltet

William Moltemyr beskriver Årsstudium i kulturprosjektledelse om gøy, givende og spennende. 

- Vi lærer om alle deler av kulturfeltet, fra fra hvordan ulike kulturarrangement blir arrangert og finansiert til hvordan organisasjoner er strukturert og fungerer i praksis. I tillegg lærer vi om politikk og økonomi.

Les hele intervjuet her

Bildet viser en mann på scenen, med langt rocket hår, og med gitaren i hendene. Bildet er svart/hvitt, og det er flere musikere i bakgrunnen på scenen.

Praktisk informasjon

Vi anbefaler ikke studiet for fjernstudenter som ikke planlegger å være basert på Lillehammer i studieåret, grunnet mye praktisk arbeid på prosjekter og arrangementer. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

 • kunnskap om sentrale teorier, begreper, problemstillinger, verktøy og metoder med relevans for planlegging og styring av kulturprosjekter
 • kjennskap til de ulike kunst- og kulturområdenes historie og særtrekk
 • forståelse for kulturprosjekters særtrekk og motivasjoner for både kulturkonsumenter og kulturprodusenter
 • kjennskap til hvilken relevans kulturpolitiske tiltak og kulturarrangementer har for kulturlivet lokalt, regionalt og nasjonalt

Ferdigheter

 • kan anvende relevante faglige verktøy, metoder og uttrykksformer for å løse oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av kulturprosjekter
 • kan innhente og tolke informasjon om rammebetingelser for kultursektoren
 • kan samarbeide om faglige oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding på andres arbeid, samt justere eget arbeid under veiledning

Generell kompetanse

 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor kulturfeltet
 • kan presentere og diskutere teorier, problemstillinger og løsninger som er relevante for prosjektledelse og kulturfeltet skriftlig, muntlig og/eller gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter knyttet til faglige problemstillinger med relevans for kulturprosjekter
 • kan samarbeide med aktører i kultur- og samfunnsliv

Emner

Emneoversikt Årsstudium i kulturprosjektledelse

Studiepoeng År 1

Utenlandsopphold

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Videre studiemuligheter

Jobbmuligheter

Kultursektoren er i vekst med mange spennende jobbmuligheter. Årsstudium i kulturprosjektledelse i kombinasjon med andre kulturfag gir grunnlag for å utvikle og lede kulturprosjekter som festivaler, teater- og kunstprosjekter. Gjennom studiet får du både praktisk og teoretisk erfaring som er direkte anvendbar i yrkeslivet. Gjesteforelesere, ekskursjoner og praktiske prosjekter skaper også direkte samspill med arbeidslivet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Studenter fra Årsstudium i kulturprosjektledelse står ved et gelender og ser smilende ned på fotografen.

Bli med på planlegging og produksjon av kulturprosjekter

Ved Årsstudium i kulturprosjektledelse er det obligatorisk deltagelse i planleggingen og gjennomføringen av to praksisprosjekter i Lillehammer:

Ansvarsoppgaver du vil kunne få i de ulike prosjektene kan være knyttet til programutforming og planlegging av nøkkeloppgaver i produksjon og gjennomføring av arrangementene.

Vi anbefaler å bo i nærheten av Lillehammer i studieåret.