Language: NOR | ENG

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret

 • Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du på utkikk etter et fleksibelt studium? Studiet er nett- og seminarbasert, og er en aktuell videreutdanning, men også et godt utgangspunkt for videre studier.

Om utdanningen

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i  Bachelor i økonomi og administrasjon og  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Studiet er også en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi. Les mer om dette under "Veien videre".

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med  Studiesenteret. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i  Lokalt opptak.

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i bedriftsøkonomi:  Heltid med forelesninger og eksamener på Rena samt  Deltid, nett- og samlingsbasert med samlinger og eksamener på Hamar. Disse to variantene av Årsstudium i bedriftsøkonomi søkes på i  Samordna Opptak

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Seminarer

Seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom. Du får tilgang til Zoom gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og man må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester, og søkes opp i TimeEdit (se informasjon om dette under fanen Studiestart)

 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet, men det er mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena (ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette). Eksamensdatoer blir satt og publisert i starten av hvert nye semester.

 

Pris på studiet

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet:   Les mer om semesteravgiften her

Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Det er mulig å endre eksamenssted Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, og da er eksamen avgiftsfri. Ønsker en å endre eksamenssted til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.

  

Søke studiet?

Studiet åpner for søking i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder   søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret:   opptak@inn.no eller tlf. 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor.  Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

andidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter 
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse 
Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider

Målgruppe

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Angående valgemne

For studenter som tas opp på Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid) tilrettelegges  det i timeplanen og eksamensplanen bare for Økonomistyring opp som valgemne. 

Videre studiemuligheter

Studiet tilsvarer første året av flere bachelorgrader ved Handelshøgskolen Innlandet, og er en aktuell videreutdanning for de som ønsker supplere annen utdanning med noe økonomisk forståelse.

Emner fra Årsstudium i bedriftsøkonomi kan godskrives inn i de to studiene  Bachelor i økonomi og administrasjon og   Bachelor i regnskap og økonomirådgivning som tilbys ved studiested Rena. Bachelor i økonomi og administrasjon tilbys som heltidsstudium på studiested Rena. Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er mulig å ta på to måter:

 • Heltidsstudium på studiested Rena 
 • Nettbasert på deltid ved å gjennomføre og sette sammen de tre studiene under. Hvert av studiene må søkes på separat i oppsatt rekkefølge Anbefaler å lese opptakskravene til påbyggingsstudiene.
 1. Årsstudium i bedriftsøkonomi 
 2. Påbygging i økonomi og administrasjon 
 3. Påbygging i regnskap og økonomirådgivning 

 

Bachelorstudiene søkes på i Samordna Opptak: Søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse).

Års- og påbyggingsstudiene søkes på i høgskolens Lokale Opptak: Søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse).

 

NB! Vi må ta forbehold om endringer i utdanningstilbud. Denne informasjonen er laget med utgangspunkt i studietilbud for skoleåret 2021/2022.

Hva koster det?

Eksamensavgift på ca. kr 1500,- per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Eksamen kan alltid avlegges kostnadsfritt på studiested Rena (se mer om dette under praktisk informasjon). i tillegg til semesteravgift

Informasjon om studiestart

Informasjonen under gjelder for studiestart 2020. Informasjon om studiestart 2021 kommer i.l.a. våren og sommeren 2021. 

 

Studiestart 2020

Felles oppstartsseminar for alle studier på Studiesenteret mandag 24. august kl. 10.00 - 11.00. Seminaret vil bli avholdt i den nettbaserte tjenesten Zoom. Lenke til seminaret i Zoom blir sendt ut på e-post og sms til studenter ca. en uke før møtet finner sted.

 

Timeplan for nettseminarer i Zoom høsten 2020 (med forbehold om at det kan bli endringer)

Timeplanen søkes opp i  TimeEdit. Se til at det står "Kull" i rullegardinmenyen, skriv BØKS i søkefeltet og velg BØKS 2020H. Du kan også søke opp timeplan per emne. Velg da "Emne" i rullegardinmenyen, søk på emnekoden og legg den til under Mine valg (her kan du legge til flere emner) og trykk Vis timeplan.

 

Pensum høsten 2020

Pensum er klart innen studiestart i august og vil kunne søkes opp  her. Se til at du søker på riktig semester og emnekode. Velg 2020/2021 fra rullegardinmenyen.Emnekodene ser du over (husk at emnene i dette studiet har emnekoder som begynner på -S-).

 

Eksamensdatoer høsten 2020

Eksamensdatoer er klart innen studiestart i august. Du vil da finne dine eksamensdatoer ved å logge inn i StudentWeb.