Language: NOR | ENG

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret

 • Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Deltid, Samlingsbasert, Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker grunnleggende kunnskap om økonomi og administrasjon
 • Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet
 • Et godt utgangspunkt for videre studier 

Om utdanningen

I privat og offentlig sektor er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon. Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg en innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet er skreddersydd for deg som har forpliktelser der du bor og derfor har vanskeligheter med å reise til et studiested. Studiet tilbys i samarbeid med Studiesenteret og du møter på valgt lokalt studiesenter for å delta på seminarer og avlegge eksamen. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i Lokalt opptak.

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i  Bachelor i økonomi og administrasjon og  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Studiet er også en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi. 

Les mer om dette under "Veien videre".

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i bedriftsøkonomi: Heltid med forelesninger og eksamener på Rena samt Deltid, nett- og samlingsbasert med samlinger og eksamener på Hamar. Disse to variantene av Årsstudium i bedriftsøkonomi søkes på i Samordna Opptak

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret

Studiesenteret

- Seminarer avholdes på studiesentrene rundt om i landet etter timeplan som blir fastsatt i forkant av hvert nye semester. Du møter på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet. Se www.studiesenteret.no for oversikt over hvor det finnes studiesentre.

- Forelesningsstreamer og annen undervisning legges ut i læringsportalen Canvas og kan sees når- og hvor som helst så lenge du har nettilgang.

- Eksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet.

Se "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden for å lese mer om hvordan studiet er lagt opp.

 

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

Forelesningsstreamer og annen undervisning foregår på nett. I tillegg til undervisningen på nett er det seminarer med oppmøte på det studiesenteret du velger når du søker på studiet. Eksamener avlegges i hovedsak på studiesenteret du velger når du søker på studiet (unntaket er enkelte hjemmeeksamener).

Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett.

 

Seminarer

Seminarer avholdes ved det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet. Du møter på seminarer etter fastsatt timeplan. På seminarene møter du forelesere live over vårt videokonferansesystem. På seminarene blir det gjennomgått oppgaver, caser, muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff m.m. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver hjemme og møte forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk oppmøte på seminarer, men det som blir gjennomgått på seminarene streames ikke og det legges ikke på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte, i tillegg vil du også kunne bli kjent med medstudenter og lettere kunne danne kollokviegrupper m.m. 

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid.

 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener med penn og papir (se vurderingsform på respektive emne). Eksamen avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet, men det er mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena (ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette).

 

Pris på studiet

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet: Les mer om semesteravgiften her

Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Det er mulig å endre eksamenssted Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, og da er eksamen avgiftsfri. Ønsker en å endre eksamenssted til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.

 

Informasjonssider for studenter på Studiesenteret

Vi har egne informasjonssider for studenter som skal studere eller allerede tar studier i samarbeid med Studiesenteret. På disse sidene vil du finne blant annet linker til timeplaner og pensumlitteratur samt annen nyttig informasjon.

 

Søke studiet?

Studiet åpner for søking i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder  søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret:  opptak@inn.no eller tlf. 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen: handelshogskolen@inn.no

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Angående valgemne

For studenter som tas opp på Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid) tilrettelegges  det i timeplanen og eksamensplanen bare for Økonomistyring opp som valgemne. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

andidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter 
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse 
Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider

Målgruppe

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Studiet tilsvarer første året av flere bachelorgrader ved Høgskolen i Innlandet Rena, og er også en aktuell videreutdanning. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Emner fra årsstudiet kan godskrives inn i studiene Bachelor i økonomi og administrasjon og  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning som tilbys ved HINN Rena. For å søke om godskriving må du søke deg inn og få studieplass ved en av bachelorgradene, samt sende frem søknad om godskriving innen 15. september til studieadministrasjonen på Rena. Bachelorgradene tilbys kun på heltid på Rena og ikke som nett- og samlingsbaserte studier.

En annen mulighet er å ta to påbyggingsstudier etter Årsstudium i bedriftsøkonomi er fullført; Årsstudiet kan, sammen med Påbygging i økonomi og administrasjon og Påbygging i regnskap og økonomirådgivning (tidl. regnskapsførerfag), settes sammen til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Påbyggingsstudiene tilbys per i dag i samarbeid med Studiesenteret. Studietilbudet vårt blir vurdert fra år til år og er med forbehold om endringer.

Mer informasjon

Pris

Eksamensavgift på ca. kr 1500,- per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter, i tillegg til semesteravgift