Language: NOR | ENG

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret

 • Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du på utkikk etter et fleksibelt studium? Studiet er nett- og seminarbasert, og er en aktuell videreutdanning, men også et godt utgangspunkt for videre studier.

Om utdanningen

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i  Bachelor i økonomi og administrasjon og  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Studiet er også en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi. Les mer under "Videre studiemuligheter" lenger ned på denne siden.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Les mer om hvordan studiet er lagt opp under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. 

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i bedriftsøkonomi:  Heltid med forelesninger og eksamener på Rena samt  Deltid, nett- og samlingsbasert med samlinger og eksamener på Hamar. Disse to variantene av Årsstudium i bedriftsøkonomi søkes på i  Samordna Opptak

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 2055. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

 

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning, informasjon m.m. ligge. Forelesningsvideoer blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst, så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Live seminarer i Zoom

Live seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom 4-5 ganger i løpet av et semester. Seminarene avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester (mer informasjon om dette nærmere Studiestart)

Du får tilgang til Zoom-seminarene gjennom læringsportalen Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og man må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

 

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene på studiet vil det være ett eller flere obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det studiesenteret/eksamensstedet du velger i SøknadsWeb. Se informasjon om eksamensavgift lenger ned. Eksamensdatoer blir satt og publisert i starten av hvert nye semester.

NB! Når du søker studiet vil du få opp en liste over steder, dette er eksamenssteder en kan velge mellom. Det tas forbehold om at det kan bli endringer i hvilke eksamenssteder som inngår i nettverket av studiesentre. Ved eventuelle endringer ved stedet en er tilknyttet, kan det derfor skje at en i løpet av studiet må velge et annet studiesenter/eksamenssted fra nettverket. Det er ikke mulig å søke om å avlegge eksamener ved andre steder enn de som er med i nettverket.

 

Hva koster studiet?

 • Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet:  Les mer om semesteravgiften her
 • Eksamensavgift til studiesenteret/eksamenssted per skoleeksamen på kr. 1500,- (med forbehold om endringer)
  • Det er ingen eksamensavgift om en velger å avlegge eksamen på Høgskolen i Innlandet, Rena. Har du valgt et annet eksamenssted, men ønsker å endre til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. (mer informasjon om dette kommer ved studiestart).
  • Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.
 • I tillegg må det påregnes utgifter til pensumbøker.

  

Søke studiet?

 • Studiet søkes på i Høgskolens Søknadsweb fra 1. februar med søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). 
 • Studiet ligger under Årsstudier og Grunnutdanninger i SøknadsWeb. Når du velger studiet i nedtrekksmenyen, vil du få opp en liste med steder, dette er eksamenssteder du kan velge blant. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer i hvilke steder det er mulig å ta eksamen.

 

Har du spørsmål?

 • Har du spørsmål om søknad, opptak, opplasting av dokumentasjon til søknaden m.m., se først på opptakskontorets sider under "Ofte stilte spørsmål" og "Dokumentasjon". Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte vårt opptakskontor på e-post eller telefon. Opptakskontorets informasjonssider og kontaktinfo finner du her: https://www.inn.no/studier/soeknad-og-opptak 
 • Har du andre spørsmål til studiet, send e-post til studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor.  Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

andidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter 
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse 
Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider

Målgruppe

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Angående valgemne

For studenter som tas opp på Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid) tilrettelegges  det i timeplanen og eksamensplanen bare for Økonomistyring opp som valgemne. 

Videre studiemuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi kan være første steg på veien mot en Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, Bachelor i økonomi og administrasjon, autorisasjon som regnskapsfører og/eller Siviløkonomtittel

 

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er mulig å gjennomføre via våre nett- og seminarbaserte studier på deltid:

Ønsker du å gjennomføre bachelorgraden på denne måten, må studiene under gjennomføres i oppsatt rekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at hvert av studiene må søkes på separat (dvs. du blir ikke automatisk tatt opp til neste studium, men må søke studieplass til hvert av studiene):

1. Årsstudium i bedriftsøkonomi 

2. Påbygging i økonomi og administrasjon

3. Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

 

Opptakskrav: Vær oppmerksom på opptakskrav til påbyggingsstudiene som er å ha bestått minimum 45 sp. fra Årsstudium i bedriftsøkonomi. Påbygging i regnskap og økonomirådgivning har i tillegg et krav om minimum 10 sp. innen finansregnskap. Emnene Grunnleggende regnskap 7,5 sp. fra Årsstudium i bedriftsøkonomi og Videregående regnskap/finansregnskap 7,5 sp. fra Påbygging i økonomi og administrasjon dekker dette kravet.

Endring fra deltid til heltid: Hvert av studiene nevnt over er deltidsstudier over to år, men det er mulig å gjøre endringer i studiene slik at hvert av deltidsstudiene tas på heltid over ett år istedenfor to år. Da kan bachelorgraden fullføres på kortere tid. Ta kontakt med studieveileder ved studiestart i august hvis det er ønskelig å endre et studiet fra deltid til heltid. (Gjør oppmerksom på at seminar- og eksamensdatoer kan kollidere når vi gjør slike endringer, men vi forsøker å legge opp datoer slik at det ikke skjer. Det genereres ingen rettigheter hvis en slik kollisjon skulle oppstå).

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning heltid på Rena: Vi vil også opplyse om at vi tilbyr bachelorstudiet på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet studiested Rena. Dette studiet har ukentlige forelesninger på Rena, eksamener avlegges også på Rena. Les mer om studiet på denne siden.

Bachelor i økonomi og administrasjon: Samtlige emner fra Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i økonomi og administrasjon kan innpasses inn i Bachelor i økonomi og administrasjon som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet avd. Rena  eller Lillehammer. Etter fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi og evt. Påbygging i økonomi og administrasjon kan du søke inn på bachelorstudiet for å ta de siste emnene du mangler i denne graden.

 

Autorisasjon som regnskapsfører

Med en fullført Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, og opparbeidet praksis kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører. Les mer om utdannings- og praksiskravet i Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere og på Finanstilsynets side om personlig autorisasjon som regnskapsfører.

 

Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer til opptak på Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom ved Høgskolen i Innlandet.

Det er mulig å velge mellom fire hovedprofiler som tilbys både på heltid og deltid. Les mer på denne siden. (For spørsmål om mastergraden, kontakt studieveileder som står oppført i studieomtalen)

 

NB! Vi må ta forbehold om endringer i utdanningstilbud. Denne informasjonen er laget med utgangspunkt i studietilbud for skoleåret 2021/2022.

Hva koster det?

Eksamensavgift på skoleeksamener som avlegges ved et studiesenter (les mer under Praktisk informasjon) i tillegg til semesteravgift