• Studiested: Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker grunnleggende kunnskap om økonomi og administrasjon
 • Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet
 • Et godt utgangspunkt for videre studier 

Om utdanningen

I privat og offentlig sektor er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon. Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg en innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med Studiesenteret og du møter på valgt studiesenter for å delta på seminarer og avlegge eksamen. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i Lokalt opptak. 

Emner fra Årsstudium i bedriftsøkonomi kan godskrives inn i Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i regnskapsførerfag. Les mer om dette under veien videre.

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i bedriftsøkonomi: Heltid med forelesninger og eksamener på Rena samt Deltid, nett- og samlingsbasert med samlinger og eksamener på Campus Hamar. Disse to variantene av Årsstudium i bedriftsøkonomi søkes på i Samordna Opptak

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret

Studiesenteret

-Seminarer avholdes på studiesentrene rundt om i landet etter fastsatt timeplan. Du møter på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet.Se www.studiesenteret.no for oversikt over hvor det finnes studiesentre.

-Forelesningsstreamer og annen undervisning legges ut i læringsportalen Canvas og kan sees når- og hvor som helst så lenge du har nettilgang.

-Eksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet.

Se under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden for å lese mer om hvordan studiet er lagt opp.

 

Les mer om praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

Forelesningsstreamer og annen undervisning foregår på nett. I tillegg til undervisningen på nett er det seminarer med oppmøte på det studiesenteret du velger når du søker på studiet. Eksamener avlegges i hovedsak på studiesenteret du velger når du søker på studiet (unntaket er enkelte hjemmeeksamener).

Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett.

 

Seminarer

Seminarer avholdes ved det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet. Du møter på seminarer etter fastsatt timeplan. På seminarene møter du forelesere live over vårt videokonferansesystem. På seminarene blir det gjennomgått oppgaver, caser, muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff m.m. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver hjemme og møte forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk oppmøte på seminarer, men det som blir gjennomgått på seminarene streames ikke og det legges ikke på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte, i tillegg vil du også kunne bli kjent med medstudenter, danne kollokviegrupper m.m. 

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid.

 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emnesansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener med penn og papir (se vurderingsform på respektive emne). Eksamen avlegges på studiesenteret du velger å være tilknyttet, men det er mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena (ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette).

 

Pris på studiet

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet: Les mer om semesteravgiften her.

Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Velger du å endre ditt eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, er eksamen avgiftsfri. Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.

 

Informasjonssider for studenter på Studiesenteret

Vi har egne informasjonssider  for studenter som skal studere eller allerede tar studier i samarbeid med Studiesenteret. På disse sidene vil du finne blant annet linker til timeplaner og pensumlitteratur samt annen nyttig informasjon.

 

Søke studiet?

Studiet åpner for søking i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: opptak@inn.no eller 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen på Rena: rena@inn.no

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2

For studenter som tas opp på Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid) tilrettelegges  det i timeplanen og eksamensplanen bare for Driftsregnskap og budsjettering opp som valgemne. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

andidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter 
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse 
Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider

Målgruppe

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Eksamensavgift for eksamener som avlegges på lokalt studiesenter i tillegg til semesteravgift