Language: NOR | ENG

Årsstudium i bedriftsøkonomi - Nettbasert

 • Annet studiested
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige plasser

Er du på utkikk etter et fleksibelt studium? Studiet er nettbasert, på deltid, og er en aktuell videreutdanning, men også et godt utgangspunkt for videre studier.

Om utdanningen

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i  Bachelor i økonomi og administrasjon og  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Studiet er også en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi. Les mer under "Videre studiemuligheter" lenger ned på denne siden.

Dette studiet er et nettbasert studium som går på deltid over to år. Les mer om hvordan studiet er lagt opp under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. 

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i bedriftsøkonomi:  Heltid med forelesninger og eksamener på Rena samt  Deltid, nett- og samlingsbasert med samlinger og eksamener på Hamar. Disse to variantene av Årsstudium i bedriftsøkonomi søkes på i  Samordna Opptak

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 2055. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

 

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning og informasjon legges ut. Du får tilgang til ett undervisningsrom per emne du skal ha. Forelesningsvideoer og fagstoff blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Live seminarer i Zoom

I tillegg til forelesninger og undervisning i Canvas, som beskrevet over, er det også live seminarer i den nettbaserte løsningen Zoom 4-5 ganger i løpet av et semester. Seminarene avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester (mer informasjon om dette nærmere Studiestart)

Du får tilgang til Zoom-seminarene gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og du må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

 

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene i studiet vil det være ett eller flere obligatoriske arbeidskrav gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

Hvert emne har eksamen i slutten av semesteret. Det vil si to eksamener per semester på dette deltidsstudiet. 

Eksamensdatoer for høstsemesteret er klare innen studiestart, datoene vil du se i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg ved ved studiestart. Eksamensdatoer blir lagt i perioden mellom slutten av november og frem til jul.

Eksamensdatoer for vårsemesteret er klare innen 1. desember. Datoene vil du se i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg for vårsemesteret etter 1. desember. Eksamensdatoer blir lagt i perioden mellom slutten av april og begynnelsen av juni.

Studiet har både hjemmeeksamener og skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det eksamensstedet du valgte i SøknadsWeb. Eksamensavgift på ca. kr 1500 per eksamen kan tilkomme. Det tas forbehold om at det kan bli endringer i hvilke eksamenssteder som inngår i nettverket. Det vil bli sendt ut informasjon ved evt. endringer. Det er ikke mulig å søke om å avlegge eksamener andre steder enn de steder Høgskolen i Innlandet har avtale med.

Mer konkret informasjon om eksamensavvikling og eksamensformer kommer innen studiestart.

 

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (se forelesningsvideoer, delta på seminarer, lese pensum, jobbe med oppgaver m.m.).

 

Hva koster studiet?

  

Søke studiet?

 • Studiet søkes på i Høgskolens Søknadsweb fra 1. februar med søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). 

 

Har du spørsmål?

 • Har du spørsmål om søknad, opptak, opplasting av dokumentasjon til søknaden m.m., se først på opptakskontorets sider under "Ofte stilte spørsmål" og "Dokumentasjon". Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte vårt opptakskontor på e-post eller telefon. Opptakskontorets informasjonssider og kontaktinfo finner du her: https://www.inn.no/studier/soeknad-og-opptak 
 • Har du andre spørsmål til studiet, send e-post til studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor.  Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter 
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse 
Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider

Målgruppe

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Angående valgemne

For studenter som tas opp på Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid) tilrettelegges  det i timeplanen og eksamensplanen bare for Økonomistyring opp som valgemne. 

Videre studiemuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi kan være første steg på veien mot en Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, Bachelor i økonomi og administrasjon, autorisasjon som regnskapsfører og/eller Siviløkonomtittel

 

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er mulig å gjennomføre via våre nett- og seminarbaserte studier på deltid:

Ønsker du å gjennomføre bachelorgraden på denne måten, må studiene under gjennomføres i oppsatt rekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at hvert av studiene må søkes på separat (dvs. du blir ikke automatisk tatt opp til neste studium, men må søke studieplass til hvert av studiene):

1. Årsstudium i bedriftsøkonomi 

2. Påbygging i økonomi og administrasjon

3. Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

OBS! I 2018 byttet emnene Videregående regnskap og Markedsføring plass i studium 1 og 2 over. Hvis du har startet på Årsstudium i bed.øk. tidligere og tatt Videregående finansregnskap men ikke Markedsføring, ta kontakt med studieveileder slik at vi evt. får lagt inn Markedsføring i planen din.

Opptakskrav: Vær oppmerksom på opptakskrav til påbyggingsstudiene som er å ha bestått minimum 45 sp. fra Årsstudium i bedriftsøkonomi. Påbygging i regnskap og økonomirådgivning har i tillegg et krav om minimum 10 sp. innen finansregnskap. Emnene Grunnleggende regnskap 7,5 sp. fra Årsstudium i bedriftsøkonomi og Videregående regnskap/finansregnskap 7,5 sp. fra Påbygging i økonomi og administrasjon (eller tilsvarende emner) dekker dette kravet.

Endring fra deltid til heltid: Hvert av studiene nevnt over er deltidsstudier over to år, men det er mulig å gjøre endringer i studiene slik at hvert av deltidsstudiene tas på heltid over ett år istedenfor to år. Da kan bachelorgraden fullføres på kortere tid. Ta kontakt med studieveileder ved studiestart i august hvis det er ønskelig å endre et studiet fra deltid til heltid. (Gjør oppmerksom på at seminar- og eksamensdatoer kan kollidere når vi gjør slike endringer, men vi forsøker å legge opp datoer slik at det ikke skjer. Det genereres ingen rettigheter hvis en slik kollisjon skulle oppstå).

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning heltid på Rena: Vi tilbyr også bachelorstudiet på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet studiested Rena. Dette studiet har ukentlige forelesninger på Rena, eksamener avlegges også på Rena. Les mer om studiet på denne siden.

Bachelor i økonomi og administrasjon: Samtlige emner fra Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i økonomi og administrasjon kan innpasses inn i Bachelor i økonomi og administrasjon som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet avd. Rena  eller Lillehammer. Etter fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi og evt. Påbygging i økonomi og administrasjon kan du søke inn på bachelorstudiet for å ta de siste emnene du mangler i denne graden.

 

Autorisasjon som regnskapsfører

Med en fullført Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, og opparbeidet praksis kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører. Les mer om utdannings- og praksiskravet i Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere og på Finanstilsynets side om personlig autorisasjon som regnskapsfører.

 

Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer til opptak på Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom ved Høgskolen i Innlandet.

Det er mulig å velge mellom fire hovedprofiler som tilbys både på heltid og deltid. Les mer på denne siden. (For spørsmål om mastergraden, kontakt studieveileder som står oppført i studieomtalen)

 

NB! Vi må ta forbehold om endringer i utdanningstilbud. Denne informasjonen er laget med utgangspunkt i studietilbud for skoleåret 2021/2022.

Hva koster det?

Eksamensavgift på skoleeksamener som avlegges ved annet eksamenssted (les mer under Praktisk informasjon) i tillegg til semesteravgift

Informasjon om studiestart

 • Timeplan for høstsemesteret 2021 (med forbehold om endringer) er tilgjengelig fra 1. juni, og kan søkes opp på denne siden: https://cloud.timeedit.net/inn/web/student/ri1Q6.html. Du velger Kull i nedtrekksmenyen, skriver BØKS i søkefeltet og velger BØKS2021H hvis du starter på studiet denne høsten. Startet du i fjor, velger du BØKS2020H. Trykk deretter på Vis timeplan.

 

 • Pensum for høstsemesteret 2021 tilgjengeliggjøres fortløpende frem mot studiestart, og kan søkes opp på denne siden: inn.no/pensum. Du søker på emnekode eller emnenavn. Disse finner du i timeplanen eller under fanen «emner» lenger opp på denne siden. finner du ikke pensum for emnet du søker opp, betyr det av emneansvarlig ikke har registrert pensum enda.

 

 • Eksamensdatoer for høstsemesteret 2021 er klart i forkant av studiestart. Dine datoer vil du da se i StudentWeb etter du har semesterregistrert deg i august.