Language: NOR | ENG

Årsstudium i bedriftsøkonomi - heltid

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Studiet gir deg grunnleggende kunnskap i regnskap, økonomistyring og organisasjonsforståelse. Studiet egner seg godt som utgangspunkt for videre studier eller som påbyggingsstudium. 

Om utdanningen

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Studiet kan innpasses i bachelorgradene  Bachelor i økonomi og administrasjoneller  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, avhengig av hvilket valgemne du velger. 

Årsstudium i bedriftsøkonomi er også en aktuell videreutdanning for de som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi.

Les mer under "Veien videre".

Årsstudium i bedriftsøkonomi tilbys også på deltid i to ulike varianter: Nettbasert eller  nett- og samlingsbasert med helgesamlinger på Hamar

Praktisk informasjon

Studiet foregår i hovedsak på dagtid på studiested Rena og vi prøver å fordele undervisningen jevnt utover det enkelte semester.

Studiet består av 60 studiepoeng, 52,5 obligatoriske og 7,5 studiepoeng hvor studenten velger enten Rettslære eller Informasjonskompetanse og metode. Det er også mulig å velge andre emner som valgemne.

Om du ønsker å innpasse studiet i en framtidig bachelorgrad i regnskap og økonomirådgivning ved Høgskolen i Innlandet, bør du velge emnet Rettslære. Årsstudium i bedriftsøkonomi vil da være tilsvarende første år på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Om du ønsker å søke deg videre på Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet, bør du velge emnet Informasjonskompetanse og metode. Dette emnet tilbys bare på Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi vil da være likt første år på Bachelor i økonomi og administrasjon.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.    På denne siden finner du nyttig informasjon om våre IT-tjenester, deriblant Studentweb og Canvas.

Jobbmuligheter

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Studiet tilsvarer det første året i flere bachelorgrader og er også en aktuell videreutdanning. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Angående valgemne:

Heltidsstudenter på campus som ønsker å kunne bruke studiet i Bachelor i regnskap og økonomirådgivning ved Høgskolen i Innlandet, anbefales å velge Rettslære. Studiet vil da tilsvare første året i studieplanen for Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Heltidsstudenter som ønsker å søke seg videre på Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet, anbefales å velge Informasjonskompetanse og metode. Årsstudium i bedriftsøkonomi vil da tilsvare første år på Bachelor i økonomi og administrasjon (studiested Rena). Alternativ kan man velge ett annet emne som tilbys på campus. 

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling på dette studiet.

Videre studiemuligheter

Emner fra årsstudiet kan innpasses i studiene Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i regnskap og økonomirådgivning som tilbys på Rena. For å søke om innpass må du søke deg inn og få studieplass ved en av bachelorgradene, samt sende frem søknad om innpass innen 15. september til studieadministrasjonen på Rena. Bachelorgradene tilbys kun på heltid på Rena og ikke som nettbaserte og samlingsbaserte studier.

En annen mulighet er å ta våre nettbaserte påbyggingsstudier etter at Årsstudium i bedriftsøkonomi er fullført. Årsstudiet kan sammen med Påbygging i økonomi og administrasjon og Påbygging i regnskap og økonomirådgivning utgjøre en  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Påbyggingsstudiene tilbys per i dag nettbasert på deltid. Vårt nettbaserte studietilbud blir vurdert fra år til år og er med forbehold om endringer.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Bilde av Nicolai Roness som tar årsstudium i bedriftsøkonomi ved HINN Rena.

- Jeg vil anbefale å gå videre med bedriftsøkonomi

Nicolai Roness kom via restplass inn på Årsstudium i Bedriftsøkonomi ved studiested Rena. Han anbefaler å gå videre med økonomifag.