Language: NOR | ENG

Årsstudium i bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbasert

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du får grunnleggende kunnskap om økonomi og administrasjon
 • Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet
 • Du får et godt utgangspunkt for videre studier 

Om utdanningen

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som tilbys og administreres av Høgskolen i Innlandet på Rena, med helgesamlinger og eksamener på Høgskolen i Innlandet på Hamar. 

Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

 

Test om studiet er noe for deg

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i Bachelor i økonomi og administrasjon og   Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

 

Aktuell videreutdanning

Studiet er også en aktuell videreutdanning for de som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi. Les mer under «Veien videre».

Les mer om hvordan studiet er lagt opp under knappen "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden.

 

Timeplan for samlinger høsten 2019

Timeplan er klar i løpet av mai måned og vil kunne søkes opp  her. Se til at det står "Kull" i rullegardinmenyen, skriv BØKBD i søkefeltet og velg BØKBD 2019H

 

Pensum høsten 2019

Pensum er klart innen studiestart i august og vil kunne søkes opp  her. Se til at du søker på riktig emnekode, emnekodene finner du i emnetabellen lenger ned på denne siden.

 

Eksamensdatoer høsten 2020

Eksamensdatoer er klart innen studiestart i august. Du vil da finne dine eksamensdatoer ved å logge inn i StudentWeb. Vi gjør oppmerksom på at eksamen kan falle på både ukedager og lørdager.

Andre varianter av Årsstudium i bedriftsøkonomi

 

Heltid med forelesninger og eksamener på Høgskolen i Innlandet Rena.   Les mer om, og søk studiet her. Søkes på i Samordna opptak mellom 1. februar og 15. april (1. mars med realkompetanse).

 

Deltid, nett- og seminarbasert i samarbeid med Studiesenteret.no.   Les mer om, og søk studiet her. Søkes på i Høgskolens lokale opptak mellom 1. februar og 15. april (1. mars med realkompetanse).

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

Forelesningsstreamer og annen undervisning foregår på nett. I tillegg til undervisningen på nett er det helgesamlinger på Høgskolen i Innlandets studiested på Hamar. Eksamener avlegges også på Hamar.

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringssystemet Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett. 

Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får nye studenter i en egen e-post i begynnelsen av august.

Samlinger

Helgesamlinger avholdes på Høgskolen i Innlandets studiested på Hamar med foreleser. Det legges opp til tre helgesamlinger første semester og to helgesamlinger de påfølgende semestrene. 

På samlingene blir det gjennomgått oppgaver, caser, og det vil være mulighet for å stille spørsmål m.m.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlingene, men det som blir gjennomgått på samlingene streames ikke og det legges ikke på nett i ettertid. Det er derfor viktig at du som student møter opp for å få størst mulig læringsutbytte, i tillegg vil du også kunne bli kjent med medstudenter, det hjelper deg til å danne kollokviegrupper m.m. 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emneansvarlige etter studiestart.

Eksamen

De fleste eksamener er skriftlige skoleeksamener med penn og papir (se vurderingsform på respektive emne). Eksamen avlegges på Høgskolen i Innlandet på Hamar (ingen eksamensavgift).

Timeplan, pensum og eksamensdatoer

Timeplan og pensum for høsten 2020 vil være klart i mai/juni. 

Husk søknadsfrist 15. april!

Studiet åpner for søking i Samordna opptak 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

Har du spørsmål? 

Har du spørsmål som gjelder   søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret:  opptak@inn.no eller 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

 

 

Emner

Angående valgemne:

For studenter som tas opp på Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid) settes kun Økonomistyring opp som valgemne i timeplanen og det er kun dette valgemnet som det tilbys eksamen i på Hamar. 

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider

Utveksling

Det er ikke tilbud om utveksling på dette studiet.

Veien videre

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Studiet tilsvarer første året i flere bachelorgrader ved Høgskolen i Innlandet på Rena, og er også en aktuell videreutdanning. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Emner fra årsstudiet kan innpasses i studiene   Bachelor i økonomi og administrasjon og   Bachelor i regnskap og økonomirådgivning som tilbys på Rena. For å søke om innpass må du søke deg inn og få studieplass ved en av bachelorgradene, samt sende søknad om innpass innen 15. september til studieadministrasjonen på Rena. Bachelorgradene tilbys kun på heltid på Rena og ikke som nettbaserte og samlingsbaserte studier.

En annen mulighet er å ta to påbyggingsstudier etter at Årsstudium i bedriftsøkonomi er fullført: Årsstudiet kan, sammen med Påbygging i økonomi og administrasjon og Påbygging i regnskap og økonomirådgivning, settes sammen til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Påbyggingsstudiene tilbys per i dag i samarbeid med Studiesenteret. Studietilbudet vårt blir vurdert fra år til år og er med forbehold om endringer.