Language: NOR | ENG

Årsstudium i bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbasert

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du på utkikk etter et fleksibelt studium? Studiet er nett- og samlingsbasert, og er en aktuell videreutdanning, men også et godt utgangspunkt for videre studier.

Om utdanningen

Er du nysgjerrig på om økonomi er noe for deg, kan du ta Årsstudium i bedriftsøkonomi før du eventuelt går videre på en bachelorgrad. Samtlige emner i årsstudiet inngår i  Bachelor i økonomi og administrasjon og  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning. Studiet er også en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi. Les mer om dette under "Videre studiemuligheter".

Studiet er et nett- og samlingsbasert studium som går på deltid over to år, hvor samlinger og eksamener foregår ved Høgskolen i Innlandet på Hamar. Les mer om hvordan studiet er lagt opp under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden.

 

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i bedriftsøkonomi:

- Heltid med forelesninger og eksamener på Høgskolen i Innlandet Rena. Søkes på i Samordna opptak mellom 1. februar og 15. april (1. mars med realkompetanse).

- Deltid, nettbasert i samarbeid med Studiesenteret.no. Søkes på i Høgskolens lokale opptak mellom 1. februar og 15. april (1. mars med realkompetanse).

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

 

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning, informasjon m.m. ligge. Forelesningsvideoer blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst, så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Helgesamlinger på Hamar

I tillegg til undervisningsmateriell og forelesninger på nett avholdes fysiske helgesamlinger på Høgskolen i Innlandets studiested på Hamar. Det legges opp til tre helgesamlinger første semester og to helgesamlinger de påfølgende semestrene. 

På samlingene møter du foreleser og medstudenter, det blir gjennomgått oppgaver, caser, og det vil være mulighet for å stille spørsmål, arbeide i grupper m.m.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlingene, men det som blir gjennomgått på samlingene streames ikke og det legges ikke på nett i ettertid. Det er derfor viktig at du som student møter opp for å få størst mulig læringsutbytte, i tillegg vil du også kunne bli kjent med medstudenter, det hjelper deg til å danne kollokviegrupper m.m. 

NB! Vi må ta forbehold om at fysiske samlinger kan bli erstattet av nettbaserte samlinger grunnet covid-19. 

 

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene på studiet vil det være ett eller flere obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener er skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Eksamen avlegges på Høgskolen i Innlandet på Hamar (ingen eksamensavgift).

NB! Vi må ta forbehold om endringer grunnet covid-19. 

 

 

Hva koster studiet?

  

Søke studiet?

 • Studiet søkes på i Samordna Opptak fra 1. februar med søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). 

 

Har du spørsmål?

 • Har du spørsmål om søknad, opptak, opplasting av dokumentasjon til søknaden m.m., se først på opptakskontorets sider under "Ofte stilte spørsmål" og "Dokumentasjon". Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte vårt opptakskontor på e-post eller telefon. Opptakskontorets informasjonssider og kontaktinfo finner du her:  https://www.inn.no/studier/soeknad-og-opptak 
 • Har du andre spørsmål til studiet, send e-post til studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Studiet tilsvarer første året i flere bachelorgrader ved Handelshøgskolen Innlandet, og er også en aktuell videreutdanning. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider

Emner

Angående valgemne:

For studenter som tas opp på Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid) settes kun Økonomistyring opp som valgemne i timeplanen og det er kun dette valgemnet som det tilbys eksamen i på Hamar. 

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Videre studiemuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi kan være første steg på veien mot en Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, Bachelor i økonomi og administrasjon, autorisasjon som regnskapsfører og/eller Siviløkonomtittel

 

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er mulig å gjennomføre via våre nett- og seminarbaserte studier på deltid:

Ønsker du å gjennomføre bachelorgraden på denne måten, må studiene under gjennomføres i oppsatt rekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at hvert av studiene må søkes på separat (dvs. du blir ikke automatisk tatt opp til neste studium, men må søke studieplass til hvert av studiene):

1.Årsstudium i bedriftsøkonomi 

2. Påbygging i økonomi og administrasjon

3. Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

 

Opptakskrav: Vær oppmerksom på opptakskrav til påbyggingsstudiene som er å ha bestått minimum 45 sp. fra Årsstudium i bedriftsøkonomi. Påbygging i regnskap og økonomirådgivning har i tillegg et krav om minimum 10 sp. innen finansregnskap. Emnene Grunnleggende regnskap 7,5 sp. fra Årsstudium i bedriftsøkonomi og Videregående regnskap/finansregnskap 7,5 sp. fra Påbygging i økonomi og administrasjon dekker dette kravet.

Endring fra deltid til heltid: Hvert av studiene nevnt over er deltidsstudier over to år, men det er mulig å gjøre endringer i studiene slik at hvert av deltidsstudiene tas på heltid over ett år istedenfor to år. Da kan bachelorgraden fullføres på kortere tid. Ta kontakt med studieveileder ved studiestart i august hvis det er ønskelig å endre et studiet fra deltid til heltid. (Gjør oppmerksom på at seminar- og eksamensdatoer kan kollidere når vi gjør slike endringer, men vi forsøker å legge opp datoer slik at det ikke skjer. Det genereres ingen rettigheter hvis en slik kollisjon skulle oppstå).

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning heltid på Rena: Vi vil også opplyse om at vi tilbyr bachelorstudiet på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet studiested Rena. Dette studiet har ukentlige forelesninger på Rena, eksamener avlegges også på Rena. Les mer om studiet på  denne siden.

Bachelor i økonomi og administrasjon: Samtlige emner fra Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i økonomi og administrasjon kan innpasses inn i Bachelor i økonomi og administrasjon som tilbys på heltid ved Handelshøgskolen Innlandet avd.  Rena  eller  Lillehammer. Etter fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi og evt. Påbygging i økonomi og administrasjon kan du søke inn på bachelorstudiet for å ta de siste emnene du mangler i denne graden.

 

Autorisasjon som regnskapsfører

Med en fullført Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, og opparbeidet praksis kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører. Les mer om utdannings- og praksiskravet i  Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere og på Finanstilsynets side om  personlig autorisasjon som regnskapsfører.

 

Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer til opptak på Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom ved Høgskolen i Innlandet.

Det er mulig å velge mellom fire hovedprofiler som tilbys både på heltid og deltid. Les mer på  denne siden. (For spørsmål om mastergraden, kontakt studieveileder som står oppført i studieomtalen)

 

NB! Vi må ta forbehold om endringer i utdanningstilbud. Denne informasjonen er laget med utgangspunkt i studietilbud for skoleåret 2021/2022.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper