Language: NOR | ENG

Økonomi, ledelse og innovasjon

Handelshøgskolen Innlandet tilbyr studier innen økonomi, ledelse og innovasjon for deg som ønsker å være fulltidsstudent og for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb. Studiene kvalifiserer deg til stillinger både i privat næringsliv, offentlig- eller frivillig sektor. 

Meld meg på