Language: NOR | ENG

Produksjon og publisering av digitale utmarkskart

Mobiltelefon med digitalt utmarkskart på skjermen.
  • Annet studiested Samlingene foregår på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri
  • Varighet: 12 uker
  • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 2,5 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1.oktober
Mobiltelefon med digitalt utmarkskart på skjermen.

• Jobber du med utmarksforvaltning, enten direkte eller med rådgivning?
• Har du savnet gode kart for ulike brukere at utmarka, som at elgjegerne kan få kart med elgpostene,
fiskerne over fiskesteder osv.?
• Visste du at det finnes veldig mye data og verktøy gratis tilgjengelig for alle?

Om kurset

Jobber du med utmarksforvaltning, enten direkte eller med rådgivning? Har du savnet gode kart for ulike brukere at utmarka, som at elgjegerne kan få kart med elgpostene, fiskerne over fiskesteder osv.? Visste du at det finnes veldig mye data og verktøy gratis tilgjengelig for alle?

I kurset lærer deltakerne å lage egne utmarkskart med relevante data basert på offentlige kart og egen kunnskap, samt å dele kartene med ulike brukergrupper.

Du kan ta kurset på to måter: Den ene måten ved å bli tatt opp som student, betale semesteravgift (i tillegg til kursavgift) og å få karakterutskrift som viser at du har tatt 2,5 studiepoeng. Alternativt kan du delta uten å være tatt opp som student. Da betaler du ikke semesteravgift, men får heller ikke karakterutskrift. Utover dette, følger alle studentene det samme opplegget. Alle som består kurset mottar kursbevis.

Hva lærer du?

  • Finne geodata for utmarksforvaltning i Norge
  • Grunnleggende bruk av GIS-verktøy
  • Laste ned offentlig tilgjengelige geodata
  • Legge inn egen informasjon i kart, i form av geografisk informasjon, tekst og bilder
  • Eksportere nettkart

 

Hvordan foregår undervisningen?

Kurset er et kombinert nettbasert og samlingsbasert kurs. Det er to intensive (og hyggelige!) samlinger med overnatting på Honne. Utover samlingene er undervisningen nettbasert, med innleveringer av oppgaver. Sluttoppgaven (eksamen) gjøres hjemme er å utvikle et selvvalgt nettbasert utmarkskart – her kan du selvsagt lage et kart som er topp relevant for deg! Mellom samlingene foregår kommunikasjonen med forelesere og medstudenter digitalt.

Vi bruker verktøyet QGIS, som er åpen programvare og gratis tilgjengelig. Siden både data og programvare er gratis, kan du fortsette å bruke dem etter kursslutt. QGIS har for disse fleste formål de samme funksjonene og kapasitet som kommersielle alternativer som f.eks. ArcGIS.

 

Er det opptakskrav og krav til forkunnskaper?

Opptakskravet er generell studiekompetanse, eller realkompetanse, hvis du vil tas opp som student. Hvis du ikke vil tas opp som student, er det ingen opptakskrav. Du trenger ikke å kunne GIS for å ta kurset, men du bør ha grunnleggende kunnskaper i bruk av pc. Det er også veldig nyttig å ha litt kunnskaper om utmarksforvaltning.

 

Forelesere

Det er to forelesere på kurset:

-          Vladimir Naumov, førsteamanuensis på Høgskolen i Innlandet (Evenstad)

-          Endre H. Hansen, prosjektleder på Skogkurs

Begge foreleserne har doktorgrad i skogbruksplanlegging og utstrakt praktisk erfaring i bruk av GIS i skogbruk og utmark og har også erfaring fra samarbeid om tidligere gjennomførte GIS-kurs på lignende form.

Her finner du emnebeskrivelsen

Lær deg å lage digitale utmarkskart!

Mobiltelefon med digitalt utmarkskart

Søk opptak

Praktisk informasjon

Kurset løper i perioden 1. desember 2020 – 19. februar 2021, og har to samlinger.

Samling 1: 10.-11. desember

Samling 2: 4.-5. februar 2021

Kurset gir 2,5 ECTS, og det forventes totalt cirka. 50-60 timers arbeidsinnsats fra studentene, inkludert deltakelse på samlinger.

... for deg som vil tas opp som student og få studiepoeng

Opptakskrav: generell studiekompetanse eller realkompetanse

Hvordan søker du opptak: Søk opptak HER , husk å ha dokumentasjon på fullført utdannelse eller realkompetanse tilgjengelig. Etter at søknaden din er behandlet, mottar du e-post om hvordan du går frem videre og lenke til nettsted hvor du betaler kursavgiften med kort.

Etter bestått kurs vil du motta karakterutskrift og kursbevis.

Kursavgiften er totalt 4000 kr + kr 738 i lovpålagt semesteravgift. Kursavgiften inkluderer kost (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) og losji (enkeltrom) på de to samlingene.

... for deg som ikke vil tas opp som student

Opptakskrav: ingen

Hvordan søker du opptak: Søk opptak HER. Etter at søknaden din er behandlet, mottar du e-post om hvordan du går frem videre og lenke til nettsted hvor du betaler kursavgiften med kort.

Etter bestått kurs vil du motta kursbevis.

Kursavgiften er kr 3500. Kursavgiften inkluderer kost (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) og losji (enkeltrom) på de to samlingene.

 

 

Det er muligheter for overnatting fra dagen før kursstart, ta kontakt med Honne.

Påmeldingsfrist: 1.oktober. Ved avmelding innen 1. november, tilbakebetales beløpet fratrukket adm.gebyr på 500 kr. Ingen tilbakebetaling ved avmelding etter 1. november.

Dette kurset er under uttesting i år og er finansiert av prosjektmidler fra Kompetanse Norge. Kurset er derfor spesielt rimelig i år. Hvis det er interesse, vil kurset kunne gis senere, men kursavgiften vil da bli høyere. Kurset er utviklet i samarbeid med utmarksforvaltere i privat og offentlig sektor, samt rådgivere i utmarksforvaltning. Prosjektet er et samarbeid mellom Skogkurs og Høgskolen i Innlandet.

Programvare 

Kursledere vil gi støtte kun for PC (Windows og Linux) plattformer. Macintosh kan vi dessverre ikke støtte.

Hva koster det?

3500 - 4000 i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?