Language: NOR | ENG

Master i anvendt økologi

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du opptatt av bærekraftig forvaltning av naturressurser? På studiet blir du del av et aktivt studie- og forskningsmiljø, og blir attraktiv for relevante jobber nasjonalt og internasjonalt.

Mattis

Om utdanningen

Master i anvendt økologi kobler økologisk teori og vitenskapelige metoder med forvaltningsrettede problemstillinger. Dette er en unik utdanning der ny kunnskap om økologi raskt kommer til anvendelse for å løse nye forvaltningsmessige utfordringer, som for eksempel å ta vare på truede dyrearter.

Oppmerksomheten rettes mot bærekraftig bruk av ressursene som konsekvens av korrekt iverksatte tiltak. Vi ser på hvordan menneskelige inngrep påvirker naturen og hva vi kan gjøre for å redusere eventuelle negative effekter. Vi vektlegger økologiske og vitenskapelige metoder ved bruk av ny teknologi og statistiske metoder.

Evenstad har et spennende, aktivt og internasjonalt forskningsmiljø, der både ansatte og medstudenter er interessert i det samme som deg. Nærheten til naturen, og et levende studiested som baserer all sin virksomhet på skog- og utmarksforvaltning, gir deg en unik mulighet til å koble sammen teori og praksis, utdanning og fritid.

Undervisningen foregår på engelsk.

Studiested Evenstad

edit-evenstad_medium

Les mer om studiene og studentlivet ved studiested Evenstad her

The master programme is fully taught in English. Click here for information in English.

Jobbmuligheter

Masterstudiet kan blant annet kvalifisere for jobb som forskningsassistent innenfor habitat- og bestandsovervåking, arbeid i offentlig og privat forvaltning, eller arbeid ved utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Tidligere studenter har blitt doktorgradsstipendiater eller jobber blant annet som forskningsassistenter på Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og ulike universiteter. I tillegg jobber de på miljøvernavdelinger i ulike kommuner og fylker, som utmarksforvaltere i Statskog og andre grunneierorganisasjoner, som naturoppsyn i Statens naturoppsyn og hos utmarksforvaltere hos private grunneiere.

Opptakskrav

Requirements for admission

To enter the programme, students are required to confirm the achievement of either:

 • A Norwegian bachelor degree or an education recognized as being equivalent to a Norwegian bachelor degree with an average weighted (ECTS credits) mark of at least C
 • An education recognized as three years of higher education in Norway
 • Education approved as equivalent to the above-mentioned degrees according to university law § 3-4.

The degree from higher education has to include the equivalent of at least 80 ECTS credits of the following subjects:

 • Minimum 4  ECTS-credit equivalents in statistics or similar topics
 • Minimum 76 ECTS-credit equivalents in ecology, forestry, biology, zoology, botany, evolution, wildlife biology, environmental sciences, additional statistics or other relevant topics

In cases where all or parts of the programme were approved with the use of the marks Pass / Fail, the applicants are admitted after individual assessment.

The study may be limited to a certain number of students decided yearly. In this case, the ranking of students will follow the average weighted (ECTS credits) marks from their degree in higher education.

 

English Language requirements

All non-native English speakers must provide documentation of English language proficiency at a high level.

Alternatively, students can meet the language requirements by meeting the language requirements for English-taught masters programs at INN.  These can be found at:

https://eng.inn.no/for-students/incoming-full-degree-student/english-language-requirements

 

Motivation letter:

Applicants from outside EU/EEA must attach a motivation letter (maximum 300 words). “Explain why you wish to take the masters and specifically how you will use the masters in applied ecology in your current or future career plans.”

 

 

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Learning outcome

The learning outcome is a result of the master thesis, participation in the educational component and participation in an active research environment.

By completing the master program in Applied Ecology the candidate will obtain the following learning outcomes:

Knowledge

The candidate:

 • is acquainted with advanced topics in applied ecology
 • has an in-depth knowledge of ecological topics at scales from individuals to global systems has a profound understanding of human impacts on organisms, populations, communities and ecosystems and the importance of ecosystems to human wellbeing
 • is able to critically acquire information and be critical of the sources referred to

 Skills

the candidate:

 • is able to conceive, plan and carry to completion a limited piece of research under the supervision of a professional in the field
 • is able to apply relevant scientific methods of study design, statistical modeling, scientific technologies to solve scientific or management problems

 Competence

the candidate:

 • is able to design and carry out management and minor research projects in the field of applied ecology
 • is able to communicate applied ecological research through national or international publishing channels, and to policy makers, stakeholders and the general public
 • is able to present and debate important topics in the field of applied ecology in regional and national forums
 • is ready to participate in discussions on current controversial issues in ecology and the application of the science

Emner

Courses for Research and Management

Compulsory courses

Studiepoeng År 1 År 2

Only one of 6EV399 (60 points) and MAOK4900 (30 points) is required.

Studiepoeng År 1 År 2

Elective courses

Studiepoeng År 1 År 2

Courses for Forestry

Compulsory courses

Studiepoeng År 1 År 2

Only one of 6EV399 (60 points) and MAOK4900 (30 points) is required.

Studiepoeng År 1 År 2

Elective courses

Studiepoeng År 1 År 2

Utenlandsopphold

Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Norden, Europa og Nord Amerika.

Hva med et semester I Frankrike, Tsjekkia eller Danmark? Enkelte av våre partnere i Norden tilbyr også intensive kurs (på 2 eller 3 uker) om relevante temaer med stipendmuligheter.

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en   NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Portrettbilde av Lisa Dickel.

- Vi lærer om alle aspektene ved økologi

I 2016 kom Lisa Dickel til Evenstad. Hun trivdes så godt med praksisplassen at hun fortsatte på Master i anvendt økologi.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema