Language: NOR | ENG

Kurs i behandling av geografisk informasjon

Institutt for skog og utmarksfag på Evenstad tilbyr, i samarbeid med Skogkurs, kurs for deg som ønsker å lære deg mer om geografiske informsjonssystsemer (GIS).