Language: NOR | ENG

Innføring i økologisk landbruk

  • Varighet: 0,5 år
  • Deltid , Nettbasert
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode Emnet er fulltegnet

Om kurset

Økologisk landbruk har som mål å produsere mat etter naturens egne metoder. Fagfeltet er i betydelig utvikling. Klimahensyn og kosthold er viktige faktorer. Det er et stort behov for personer med høyere utdanning innen økologisk landbruk.

Emnet Innføring i økologisk landbruk gir en oversikt over hvordan økologisk landbruk drives og studentene gis en innføring i regelverk og rammebetingelser for økologisk landbruk. Emnet skal gi studentene kunnskap om jord, planter, husdyr, maskiner og redskap og samspillet mellom alt dette.

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne bidra til økologisk gårdsdrift og kunne vurdere økologisk drift i forhold til miljøhensyn og matproduksjon.

Samlings- og eksamensdatoer

Emnet har to digitale samlinger i høstsemesteret:

  • Første samling: 24.-25. august
  • Andre samling 19.-20. oktober

Eksamensdato:

  • 12 timers hjemmeeksamen: 30. november

Praktisk informasjon

På grunn av Koronapandemien vil høstens to samlinger bli digitale. Her er samlingsdatoene:

  • Første samling: 24.-25. august
  • Andre samling 19.-20. oktober

Eksamensdato:

  • 12 timers hjemmeeksamen: 30. november

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Studiestart er 24. august kl 10 på Zoom. Lenke til Zoom sendes per e-post før studiestart.