Language: NOR | ENG

Ett-årig videreutdanning i bioteknologi

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ikke opptak 2020
 • En utdanning i bioteknologi er en utdanning for fremtiden
 • Du kan bidra til å løse lokale og globale utfordringer
 • Du vil kvalifisere deg for masterstudier i bioteknologi

Om utdanningen

Bioteknologi innebærer bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – og biomolekyler fra disse, for å lage produkter og tjenester. Bioteknologi kan bidra til å løse lokale og globale utfordringer som kan true matproduksjon, helse og miljø.

Vår ett-årige videreutdanning gir deg relevante teoretiske og praktiske ferdigheter for en karriere innen bioteknologi. Hvis du har en bachelorgrad innenfor naturvitenskapelige fag, kan videreutdanningen kvalifisere deg for opptak til vårt mastergradsprogram i næringsrettet bioteknologi.

 

 

Emner

The following courses can be selected

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Learning outcomes

Knowledge:

The candidate

 •  are expected to exhibit a breadth of understanding in major subjects such as biochemistry, microbiology, genetics, molecular biology, bioprocess technology and industrial biotechnology

Skills:

The candidate has

 • attained the motivation, theoretical and practical skills making them well equipped for a career in biotechnology-based activities

Competence:

The candidate has

 • achieved deeper understanding of the chemistry and biology in basic biotecnology and for further education in biothecnology

Opptakskrav

Admission requirements

To enter the add-on programme, you must fulfill the following requirements

 • Have completed course exams comprising at least 60 ECTS credits in mathematics and natural sciences, including a foundation in chemistry and biology.
 • English language requirements: All non-native English speakers must provide official documentation of English language proficiency at the level of Norwegian upper secondary school/high school. English must have been the primary foreign language in at least seven years in primary, secondary and upper secondary school, alternatively an A-level exam in English. 
  Applicants who do not fill these requirements, must take one of the following tests:
  - TOEFL with a minimum score of 500 (written) 170 (computer based) 60 (internet based)
  - IELTS with a minimum score of 5.0

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet forbereder deg for arbeid i bioteknologi og farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri, og i offentlig og privat forskning og utvikle laboratorier. Kombinert med en bachelorgrad kan studiet gi kompetanse for opptak til Master i anvendt økologi og Master i næringsrettet bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, og relaterte masterprogrammer ved andre universiteter og høgskoler.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper