Language: NOR | ENG

Bruk av GIS for offentlig forvaltning i landbruket

Studiested Evenstad.
  • Annet studiested Samlingene foregår på Gardermoen Airport Hotel
  • Varighet: 17 uker
  • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 5 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1.oktober
Studiested Evenstad.

Jobber du i offentlig sektor med forvaltning av utmark, jordbruk og skogbruk? Ønsker du deg bedre GIS-kunnskaper i jobben? Visste du at det finnes veldig mye data og verktøy gratis tilgjengelig for alle? 

Om utdanningen

I kurset lærer deltakerne å innhente offentlig tilgjengelige geografiske data, løse praktiske forvaltningsoppgaver knyttet til ressurskartlegging, samfunnsverdier, skogforvaltning og viltforvaltning mm, og fremstille enkle kart for kommunikasjon med andre. Kurset vil være praktisk rettet, med ferdigheter som viktige læringsmål.

Du kan ta kurset på to måter: Den ene måten ved å bli tatt opp som student, betale semesteravgift (i tillegg til kursavgift) og å få karakterutskrift som viser at du har tatt 5 studiepoeng. Alternativt kan du delta uten å være tatt opp som student. Da betaler du ikke semesteravgift, men får heller ikke karakterutskrift. Utover dette, følger alle studentene det samme opplegget. Alle som består kurset mottar kursbevis.

Hva lærer du?

  • Finne gratis geodata for landbruksforvaltning i Norge
  • Bruke GIS-verktøy for analyser av forvaltningsspørsmål knyttet til skogbruk, jordbruk og utmark
  • kan fremstille enkle kart som kan brukes i kommunikasjonen med andre i offentlig forvaltning og med landbruksnæringene

Hvordan foregår undervisningen?

Kurset er et nettbasert kurs, med én frivillig samling. Samlingen er på Gardermoen, men man trenger ikke å delta på samlingen for å gjennomføre kurset. Samtidig gir deltakelse på samlinger betydelig fag-sosialt utbytte. Siden kurset er nettbasert, vil studentene og forelesere kommunisere på nett, bl.a. på sosiale medier. Læringsressursene i form av videoforelesninger og instruksjonsvideoer spilles

inn og lastes opp på Canvas, slik at studentene kan se videoene når de ønsker. Det er oppgaver som skal leveres inn digitalt. Eksamen er en skriftlig hjemmeoppgave som vil bestå av innhenting, analyser og fremstilling av geodata som er knyttet til offentlig forvaltning.

Vi bruker verktøyet QGIS, som er åpen programvare og gratis tilgjengelig. Siden både data og programvare er gratis, kan du fortsette å bruke dem etter kursslutt. QGIS har for disse fleste formål de samme funksjonene og kapasitet som kommersielle alternativer som f.eks. ArcGIS.

Er det opptakskrav og krav til forkunnskaper?

Opptakskravet er generell studiekompetanse, eller realkompetanse, hvis du vil tas opp som student. Hvis du ikke vil tas opp som student, er det ingen opptakskrav. Du trenger ikke å kunne GIS for å ta kurset, men du bør ha grunnleggende kunnskaper i bruk av pc. Det er også veldig nyttig å ha litt kunnskaper om utmarksforvaltning.

Forelesere

Det er to forelesere på kurset:

  • Vladimir Naumov, førsteamanuensis på Høgskolen i Innlandet (Evenstad)
  • Endre H. Hansen, prosjektleder på Skogkurs

Begge foreleserne har doktorgrad i skogbruksplanlegging og utstrakt praktisk erfaring i bruk av GIS i skogbruk og utmark og har også erfaring fra samarbeid om tidligere gjennomførte GIS-kurs på lignende form.

Her finner du emnebeskrivelsen

Lær å bruke GIS i offentlig forvaltning i landbruket her!

Søk opptak

Praktisk informasjon

Periode: 4. januar –  30. april 2021

Samling (frivillig): 4.-5. mars

Samlingen holdes på Gardermoen Airport Hotel

Kurset gir 5 ECTS, og det forventes totalt cirka. 100-120 timers arbeidsinnsats fra studentene totalt.

 

... for deg som vil tas opp som student og få studiepoeng

Opptakskrav: generell studiekompetanse eller realkompetanse

Hvordan søker du opptak: Søk opptak HER, husk å ha dokumentasjon på fullført utdannelse eller realkompetanse tilgjengelig. Etter at søknaden din er behandlet, mottar du e-post om hvordan du går frem videre og lenke til nettsted hvor du betaler kursavgiften med kort.

Etter bestått kurs vil du motta karakterutskrift og kursbevis.

Kursavgiften er totalt 7290 kr + kr 738 i lovpålagt semesteravgift, som inkluderer kost (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) og losji (enkeltrom) på en samling.

Hvis man ikke vil delta på samlingen, er kursavgiften totalt 5000 kr + kr 738 i lovpålagt semesteravgift.

 

... for deg som ikke vil tas opp som student

Opptakskrav: ingen

Hvordan søker du opptak: Søk opptak HER

Etter bestått kurs vil du motta kursbevis.

Kursavgiften er totalt 6290 kr, som inkluderer kost (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) og losji (enkeltrom) på en samling.

Hvis man ikke vil delta på samlingen, er kursavgiften totalt 4000 kr i lovpålagt semesteravgift.

 

Det er muligheter for overnatting fra dagen før kursstart, ta kontakt med hotellet.

Påmeldingsfrist: 1.oktober, men løpende opptak etter det. Totalt er det 20 plasser.

Ved avmelding innen 1. november, tilbakebetales beløpet fratrukket adm.gebyr på 500 kr. Ingen tilbakebetaling ved avmelding etter 1. november.

Dette kurset er finansiert av prosjektmidler fra DIKU. Kurset er derfor spesielt rimelig i år. Hvis det er interesse, vil kurset kunne gis senere, men kursavgiften vil da bli høyere.

Programvare 

Kursledere vil gi støtte kun for PC (Windows og Linux) plattformer. Macintosh kan vi dessverre ikke støtte.

Hva koster det?

6290 - 7290 i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?