Language: NOR | ENG

Bachelor i landbruksteknikk

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du å lære om fremtidens teknologi i landbruket? Studiet gir deg teknisk og agronomisk kompetanse som er etterspurt i fremtidens arbeidsmarked. 

Om utdanningen

Landbruket er i stor endring, og økt kunnskapsnivå er nødvendig for å møte utfordringene næringen står overfor.

Utdanningen i landbruksteknikk kombinerer teoretisk kunnskap med varierte undervisningsformer. Studiehverdagen består av forelesninger, praktisk undervisning, utferder, problembasert undervisning, samt oppgaveløsning både individuelt og i grupper. Den praktiske undervisningen spenner vidt, og foregår både i verksteder, laboratorier og i felt.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. Hvis du vil ha en treårig utdanning i landbruksteknikk er Blæstad et godt valg og du får en variert utdanning som er etterspurt.

Praktisk informasjon

 • Studiestart er tirsdag 17. august kl 14.00 på Blæstad. Adressen er: Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu.
 • Timeplan finner du her.
 • Pensum kan du søke opp her.
 • Hybel: Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har et hybelhus på Blæstad og flere hybler i Hamar sentrum, les mer om hyblene her. Det er mange private utleiere i området rundt Blæstad, ta kontakt med oss, så videreformidler vi informasjon om ledige hybler.
 • Program for fadderuka finner du her.

Jobbmuligheter

En bachelorgrad i landbruksteknikk kvalifiserer for arbeid med blant annet utvikling og markedsføring av landbruksmaskiner og -utstyr. Du kan også jobbe med rådgiving innen offentlig forvaltning, eller arbeid i yrker som krever kompetanse på teknologi for landbruket. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen næringsvirksomhet. Etter bachelorgraden kan du gå videre på masterstudier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Opptakskrav reguleres av  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten

 • har kunnskap om samspillet mellom teknologi, jord og planter, og kan benytte denne kunnskapen for å foreta valg av løsninger med et optimalt agronomisk resultat som ivaretar økonomiske, miljø- og samfunnsmessige hensyn
 • har kunnskap om bygningsmaterialer og byggemåter for driftsbygninger i landbruket samt utforming av teknisk utstyr og husdyrmiljø som ivaretar husdyras naturlige atferd, økonomiske betraktninger og miljømessige hensyn
 • har kunnskap innen dyrkningsteknikk som ivaretar økonomiske, miljø- og samfunnsmessige hensyn gjennom vekstsesongen for de vanligste kulturvekstene i Norge
 • har kunnskap om sentrale begreper innen bedriftsøkonomi, ressursutvikling og innovasjon som benyttes innen landbruksnæringen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sine ferdigheter til å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider
 • kan anvende relevante faglige verktøy, programvare og databaser for å belyse problemstillinger innen jordbruk
 • kan anvende skriftlig og muntlig kommunikasjon for å belyse problemstillinger innen jordbruk
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle landbrukstekniske problemstillinger og løsninger på disse ved å anvende kunnskap og ferdigheter på en ansvarlig og selvstendig måte som viser evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid; alene eller i samarbeid med andre
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid innen landbruksteknikk samt samspillet mellom landbruk, klima og miljø
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen jordbruk

Utenlandsopphold

Du kan søke om et utenlandsopphold i siste semester på bachelorstudiet. Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Norden, Europa, og Canada.

Les om  Tores erfaring på utveksling ved Lakeland College i Canada sammen med medstudenter fra Bachelor i agronomi!

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en   NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Profilbilde av Syver Bjørgo.

Samspill mellom teori og praksis i et inspirerende fagmiljø

Landbruk, teknologi og fagdiskusjoner – høres disse ordene spennende ut for deg? Vår tidligere landbruksteknikkstudent Syver Bjørgo forteller om hvordan disse tingene henger sammen på Blæstad.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema