Language: NOR | ENG

Bachelor i agronomi

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du å arbeide i framtidens norske landbruk? Da gir dette studiet deg en allsidig kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Om utdanningen

Landbruket trenger personer med allsidig agronomisk kompetanse, da denne kunnskapen er nødvendig for å finne løsninger på hvordan vi på best mulig måte kan sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både lokalt og globalt.

Bachelor i agronomi kombinerer husdyr- og planteproduksjon med økonomi og ny teknologi. Studentene får både teoretisk og praktisk kunnskap. Studiehverdagen består av forelesninger, praktisk undervisning, utferder, problembasert undervisning, samt oppgaveløsning individuelt og i grupper. Den praktiske undervisningen skjer i felt- og laboratorier, men også i form av utferder og bedriftsbesøk.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. Hvis du vil ha en treårig bachelorutdanning i agronomi er Blæstad stedet for deg. Her får du en variert utdanning og kompetanse som er etterspurt.

Praktisk informasjon

 • Studiestart er tirsdag 17. august kl 11.00 på Blæstad. Adressen er: Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu.
 • Timeplan finner du her.
 • Pensum kan du søke opp her.
 • Hybel: Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har et hybelhus på Blæstad og flere hybler i Hamar sentrum, les mer om hyblene her. Det er mange private utleiere i området rundt Blæstad, ta kontakt med oss, så videreformidler vi informasjon om ledige hybler.
 • Program for fadderuka finner du her.

Jobbmuligheter

En bachelorgrad i agronomi kvalifiserer for arbeid innen rådgiving, forvaltning, utdanning og næringsliv. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen næringsvirksomhet. Dette kan blant annet være som gårdbruker eller andre yrker som er relevante for å ivareta framtidas matvareproduksjon og landbrukets miljøutfordringer. Du kan også bruke utdanningen til videre masterstudier i inn- og utland.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Opptakskrav reguleres av  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om grunnlaget for å drive jordbruk og betydningen av tilgang og tilførsel av næringsstoffer til planter og dyr på en måte som ivaretar økonomiske, miljø- og samfunnsmessige hensyn
 • har kunnskap om hvordan man legger til rette for plantedyrking og husdyrhold på en måte som ivaretar plante- og dyrehelse samt dyras naturlige atferd
 • har kunnskap innen dyrkningsteknikk som ivaretar økonomiske, miljø- og samfunnsmessige hensyn gjennom vekstsesongen for de vanligste kulturvekstene i Norge
 • har kunnskap om sentrale begreper innen bedriftsøkonomi, ressursutvikling og innovasjon som benyttes innen landbruksnæringen

Ferdigheter  

Kandidaten

 • kan anvende sine ferdigheter til å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider
 • kan anvende relevante faglige verktøy, programvare og databaser for å belyse problemstillinger innen jordbruk
 • kan anvende skriftlig og muntlig kommunikasjon for å belyse problemstillinger innen jordbruk
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle jordbruksfaglige problemstillinger og løsninger på disse ved å anvende kunnskap og ferdigheter på en ansvarlig og selvstendig måte som viser evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid; alene eller i samarbeid med andre
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid innen jordbruk med hensyn på samspillet mellom landbruk, klima og miljø
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen jordbruk

Emner

Bachelor i agronomi

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Du kan søke om et utenlandsopphold i siste semester på bachelorstudiet. Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Norden, Europa, og Canada.

Les om Camilla, Andreas og Ole Jakob sin erfaring på  utveksling ved Lakeland College i Canada!

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en   NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Videre studiemuligheter

Studiet er et godt utgangspunkt for videre studier ved Høgskolen i Innlandet, for eksempel  Master i anvendt økologi.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Studentambassadør Karina på tur ute i friluft.

Blogger om studenttilværelsen

Vår studentambassadør Karina studerer Bachelor i agronomi ved studiested Blæstad. Jevnlig vil hun blogge om hvordan han har det som student, om studiet og generelt om studenttilværelsen. 

Vilde Elise Kampesveen.

- Begynn på Blæstad. Du kommer ikke til å angre.

Blæstad tilbyr landbruksutdanninger som dekker hele spekteret innen landbruk. Det fikk vår tidligere agronomistudent Vilde til å velge Høgskolen i Innlandet.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema