Language: NOR | ENG

Bachelor i agronomi

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
 • Du vil arbeide for et bærekraftig og mer klimavennlig landbruk
 • Personer med høyere landbruksutdanning er etterspurt i arbeidsmarkedet

Om utdanningen

Jorda står overfor store utfordringer med hensyn til klima, miljø og matproduksjon. Dette medfører et stort behov for agronomisk kompetanse.

Utdanningen vår i agronomi har en allsidig og helhetlig profil. Alt for å gi deg kunnskap om hvordan vi på best mulig måte kan sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både lokalt og globalt.

Bachelorstudiet i agronomi ved Høgskolen i Innlandet er den eneste innen jordbruksfag i Norge som omfatter både plante- og husdyrfag. Øvelser med arbeid i laboratorier og på jordet med vår- og høstonn kombineres med forelesninger slik at du får en utdanning som forener teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Studiested Blæstad

 

Georg 1

Georg Fredrik Østerås har studert Bachelor i agronomi på Blæstad.

- Nå jobber jeg som forsøkstekniker på Graminor, 10-15 steinkast fra Blæstad. Det er ingen tvil om at studiet var med på å gjøre meg aktuell for jobben jeg har nå. Les hele intervjuet med han her.

Bilde av studenter og traktor på jordet

Studentbloggen

Få et innblikk i studenttilværelsen og følg Siri i studentbloggen. Siri har også skrevet en artikkel om viktigheten av bondeyrket, som du kan lese her. 

Praktisk informasjon

Med fullført Årsstudium i agronomi kan du søke via lokalt opptak. Les mer om dette her. 

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om plantedyrking, herunder jordlære, planters biologi, planteforedling, plantevern, dyrkingsteknikker samt mekaniseringsløsninger for planteproduksjon.
 • har bred kunnskap om husdyrhold herunder fôring, fôrmidler, avl, husdyras adferd og krav til miljø samt teknisk utstyr som er vanlig i en moderne driftsbygning.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor husdyrhold.
 • har kunnskaper om vitenskapelig tenkemåte og metode, forskning og utvikling innenfor jordbruk samt evne til å oppdatere egen kunnskap.
 • har bred kunnskap om landbrukets betydning i samfunnet, økonomiske analyser samt samspill mellom landbruk og miljø.   

Ferdigheter  

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen agronomi, samt gi råd om disse.
 • kan bruke relevante planleggingsverktøy og faglig kunnskap til å løse problemstillinger innen plante- og husdyrproduksjon.
 • kan gjennomføre og rapportere prosjekter innenfor agronomi, samt reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan delta i faglige diskusjoner om landbrukets miljøutfordringer og samfunnsansvar på en konstruktiv måte.  

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante problemstillinger og faglige diskusjoner omkring plantedyrking, husdyrhold, mekanisering, miljø- og samfunnsansvar og kan på selvstendig grunnlag tenke nytt omkring slike problemstillinger.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid; alene eller som deltaker i ei gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt landbruksfagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen agronomi.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Du kan søke om et utenlandssopphold i siste semester på bachelorstudiet.

Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Norden, Europa, og Canada.

Les om Camilla, Andreas og Ole Jakob sin erfaring på  utveksling ved Lakeland College i Canada!

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en   NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv.  Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

 

Veien videre

Du blir kvalifisert for arbeid innen rådgiving, offentlig forvaltning, utdanning eller som selvstendig næringsdrivende. Utdanningen er relevant for alle yrker som går ut på å ivareta fremtidens matvareproduksjon og landbrukets miljøutfordringer.

Studiet er et godt utgangspunkt for videre studier ved Høgskolen i Innlandet,  Master i anvendt økologi.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper