Language: NOR | ENG

Årsstudium i landbruksteknikk

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du liker å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske øvelser
 • Du vil ha kunnskap om teknologi for fremtidens landbruk
 • Du er interessert i landbruksmaskiner

Om utdanningen

Landbruket i Norge er i stor endring. Primærnæringen effektiviseres og fornyes for å kunne øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsutviklingen. For å oppnå dette er kompetanse viktig.

Årsstudium i landbruksteknikk er både et teoretisk og praktisk studium. Studiehverdagen består av forelesninger, verkstedøvelser, utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. De praktiske øvelsene spenner vidt fra teknisk tegning på datamaskin til traktorreparasjoner i verkstedet.

Utdannelse innen landbruksteknikk har vært tilbudt på  Blæstad siden 1969, og fagmiljøet har fulgt den rivende utviklingen i bransjen gjennom alle disse årene.

Informasjon til søkere

Studiestart for Årsstudium i landbruksteknikk er tirsdag 18. august på studiested Blæstad. Les mer under "Informasjon om studiestart" lenger ned.

Studiestart Studiested Pensum Timeplan

Informasjon om studiestart

Studiestart er tirsdag 18. august kl 14.00 på studiested Blæstad.

Praktisk informasjon

Alle søkere som for tilbud om studieplass, vil motta en e-post vedrørende betaling av semesteravgift og semesterregistrering i løpet av uke 32. 

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter.
 • har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving.
 • har grunnleggende kunnskaper i fysikk, dataassistert konstruksjon (DAK) og hydraulikk.
 • har bred kunnskap og kan oppdatere denne kunnskapen innenfor traktorens og basismaskinenes grunnprinsipper

Ferdigheter
Kandidaten

 • behersker relevante verktøy og metoder til klassifisering av mineraler, bergarter og jordbunnsforhold.
 • kan skrive korte og enkle vitenskapelige rapporter.
 • behersker dataassistert konstruksjon (DAK) med 2-dimensjonal tegning og 3-dimensjonal tegning
 • har operativ forståelse av traktor, basismaskiner og hydraulikk.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i geologiske prosesser og hendelser, berggrunnens oppbygning og fordeling i Norge, landskapsdannende prosesser samt jordartenes egenskaper og fordeling.
 • har innsikt i vitenskapelige prosesser.
 • kan arbeide med prosjekter og anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor anvendt fysikk, dataassistert konstruksjon (DAK) og hydraulikk.
 • har innsikt i og kan utveksle og formidle kunnskap om traktorer og basismaskiner og gjennom dette bidra til utvikling og god praksis.

Veien videre

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen veiledning, forvaltning, handel med landbruksredskaper eller primærproduksjon hvor tekniske innsatsfaktorer er i fokus.

Etter fullført årsstudium kan du søke deg inn på  Bachelor i landbruksteknikk. Dette kan du gjøre via lokalt opptak. Her kan du lese mer om denne prosessen. 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper