Language: NOR | ENG

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du er en dedikert jeger eller fisker 
 • Du ønsker å tilrettelegge for naturopplevelser 
 • Du vil kvalifisere deg til jobber som naturoppsyn eller guiding

Om utdanningen

I de senere år har det vært en kraftig økning i sports- og fritidsaktivitet knyttet til jakt og fiske. Stadig flere kvinner har også fått øynene opp for jakt og fiske. Dette har åpnet for et nytt marked som etterspør kompetanse i hvordan man tilrettelegger og tilpasser natur-, jakt- og fiskeopplevelser for flere ulike målgrupper.

Utdanningen gir en praktisk og teoretisk innføring i jakt og fiske. Du blir med på ulike former for jakt av stor- og småvilt, og treffer mange mennesker i inn- og utland som har utviklet denne næringen på ulike måter. Du lærer om utvikling av utmarksnæringer og hvordan du skal kunne legge til rette naturopplevelser og veilede gjester i og om naturen.

Med Glomma rett utenfor skoletrappa på studiested Evenstad, alle de fire hjorteviltartene (elg, rein, hjort og rådyr) og de fire store rovdyrene (bjørn, ulv, gaupe og jerv) etablert i nærområdet, får du et spennende år med en unik kombinasjon av fag og fritid. 

Informasjon til søkere

Studiestart for årsstudiumet i jakt og fiske er tirsdag 18.august på studiested Evenstad. 

Studiestart  Studiested  Søke hybel

Timeplan  Pensum

Naturen som klasserom

Bilde 25
Bilde av kvinnelig student i naturen.

Studerer favoritthobbyen på Evenstad

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning ble det naturlige valget for Ruth-Mari Kasbo Fog.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studium skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale emner innen bærekraftig utnyttelse av utmarksressurser med fokus på jakt og fiske i reiselivssammenheng
 • har kunnskap om tradisjoner, dagens bruk og forvaltning og hvilket potensial som ligger i tilrettelagt jakt og fiske i næringssammenheng.
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og utvikling av produkter og arrangementer i tilknytning til jakt og fiske.

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle og gjennomføre aktiviteter i en kommersiell sammenheng med nødvendig hensyn til sikkerhet og måloppnåelse
 • behersker relevant faglig verktøy innen produktutvikling og markedsføring, i tillegg til praktisk gjennomføring av jakt og fiskeguiding.

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har innsikt i de vanligste jakt og fiskeformer i Norge og våre naboland.
 • kan planlegge og gjennomføre tilrettelagte aktiviteter med bakgrunn i Norske naturressurser, spesielt med fokus på jakt og fiske
 • har et bevist forhold til formidling av natur og kultur verdier knyttet til våre utmarksressurser.

Veien videre

Studiet kvalifiserer for jobber som profesjonell guide og som tilrettelegger av jakt- og fiskeopplevelser. Utdanningen kan gi kompetanse til å etablere egen næring innenfor guiding og naturopplevelse, med hovedvekt på jakt og fiske. Samtidig er det behov for fagpersoner innen grunneier- og andre interesseorganisasjoner, journalistikk, privat og offentlig forvaltning og skoler som innehar kompetanse på feltet.

Flere muligheter åpner seg hvis du kombinerer årsstudium i jakt-, fiske- og naturveiledning med ytterligere to studieår som til sammen kan utgjøre en bachelor. Du kan for eksempel ta en Bachelor i utmarksforvaltning, kombinere det med administrasjon, ledelse og økonomiske fag, eller velge en grønnere retning med jord- eller skogbruksfag. Jord-, skog- og utmarksnæringen vil gjerne ha arbeidstakere med flerfaglig bakgrunn.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper