Language: NOR | ENG

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du å tilrettelegge for naturopplevelser? Studiet kvalifiserer deg til å jobbe som profesjonell guide, og gjør deg i stand til å tilpasse natur-, jakt- og fiskeopplevelser for ulike brukergrupper.

Elgjakt_Evenstadlia2

Om utdanningen

Hvem lærte deg jakt og fiske? Eller om andre store og små fenomen i naturen?

Mange ønsker å lære om bærekraftig bruk av naturen. Her henter vi energi gjennom rekreasjon og gode opplevelser, og vi forvalter og høster av fornybare ressurser. På Evenstad utdanner vi deg som ønsker å ta andre inn i naturen, for å avsløre naturens små og store mysterier for andre.

Utdanningen gir en praktisk og teoretisk innføring i utøvelse og tilrettelegging for jakt, fiske og naturveiledning. Du planlegger og deltar i mange ulike jaktformer på småvilt og storvilt, og du får være med på å utarbeide og gjennomføre turer og opplevelser basert på fluefiske etter ulike arter. Du lærer om utvikling av ulike utmarksnæringer og hvordan høsting påvirker økosystemene. Du vil også få lære om hvordan vi tilrettelegger naturopplevelser i norsk natur og verneområder, og hvordan vi kommuniserer med og veileder gjester i naturen.

Med beliggenhet midt i Østerdalen har vi vidstrakte fjell- og barskogområder, med god tilgang på jakt og fiske like ved s tudiestedet. Vi er mye på tur og fokuserer på hvordan det enkle friluftslivet gir mestring og individuelle ferdigheter, samtidig som det gir samhold og sterke samarbeidsrelasjoner i grupper. Dette gir våre studenter varig kunnskap av stor betydning for videre studier og arbeidsliv.

Naturen som klasserom

Bilde 25

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg for å jobbe som profesjonell guide og som tilrettelegger av jakt- og fiskeopplevelser. Utdanningen gir kompetanse til å etablere egen næring innenfor guiding og naturopplevelse, med hovedvekt på jakt og fiske.

Samtidig er det behov for fagpersoner innen grunneier- og andre interesseorganisasjoner, journalistikk, privat og offentlig forvaltning og skoler som innehar kompetanse på feltet.

Dette lærer du

En kandidat med fullført studium skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale emner innen bærekraftig utnyttelse av utmarksressurser med fokus på jakt og fiske i reiselivssammenheng
 • har kunnskap om tradisjoner, dagens bruk og forvaltning og hvilket potensial som ligger i tilrettelagt jakt og fiske i næringssammenheng.
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og utvikling av produkter og arrangementer i tilknytning til jakt og fiske.

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle og gjennomføre aktiviteter i en kommersiell sammenheng med nødvendig hensyn til sikkerhet og måloppnåelse
 • behersker relevant faglig verktøy innen produktutvikling og markedsføring, i tillegg til praktisk gjennomføring av jakt og fiskeguiding.

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har innsikt i de vanligste jakt og fiskeformer i Norge og våre naboland.
 • kan planlegge og gjennomføre tilrettelagte aktiviteter med bakgrunn i Norske naturressurser, spesielt med fokus på jakt og fiske
 • har et bevist forhold til formidling av natur og kultur verdier knyttet til våre utmarksressurser.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Flere muligheter åpner seg hvis du kombinerer årsstudium i jakt-, fiske- og naturveiledning med ytterligere to studieår som til sammen kan utgjøre en bachelor. Du kan for eksempel ta bachelor i utmarksforvaltning, kombinere det med administrasjon, ledelse og økonomiske fag, eller velge en grønnere retning med jord- eller skogbruksfag. Jord-, skog- og utmarksnæringen vil gjerne ha arbeidstakere med flerfaglig bakgrunn.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Bilde av kvinnelig student i naturen.

Studerer favoritthobbyen på Evenstad

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning ble det naturlige valget for Ruth-Mari Kasbo Fog.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema