Language: NOR | ENG

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du er en dedikert jeger eller fisker 
 • Du ønsker å tilrettelegge for naturopplevelser 
 • Du vil kvalifisere deg til jobber som naturoppsyn eller guiding

Om utdanningen

I de senere år har det vært en kraftig økning i sports- og fritidsaktivitet knyttet til jakt og fiske. Dette har åpnet for et nytt marked som etterspør kompetanse i hvordan man tilrettelegger og tilpasser natur-, jakt- og fiskeopplevelser for ulike målgrupper.

Utdanningen gir en praktisk og teoretisk innføring i jakt og fiske. Du blir med på ulike former for jakt av stor- og småvilt, og treffer mange mennesker i inn- og utland som har utviklet denne næringen på ulike måter. Du lærer om utvikling av utmarksnæringer og hvordan du skal kunne legge til rette naturopplevelser og veilede gjester i og om naturen.

Med Glomma rett utenfor skoletrappa, alle de fire hjorteviltartene (elg, rein, hjort og rådyr) og de fire store rovdyrene (bjørn, ulv, gaupe og jerv) etablert i nærområdet, får du et spennende år med en unik kombinasjon av fag og fritid. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Naturen som klasserom

Bilde 25

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studium skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale emner innen bærekraftig utnyttelse av utmarksressurser med fokus på jakt og fiske i reiselivssammenheng
 • har kunnskap om tradisjoner, dagens bruk og forvaltning og hvilket potensial som ligger i tilrettelagt jakt og fiske i næringssammenheng.
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og utvikling av produkter og arrangementer i tilknytning til jakt og fiske.

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle og gjennomføre aktiviteter i en kommersiell sammenheng med nødvendig hensyn til sikkerhet og måloppnåelse
 • behersker relevant faglig verktøy innen produktutvikling og markedsføring, i tillegg til praktisk gjennomføring av jakt og fiskeguiding.

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har innsikt i de vanligste jakt og fiskeformer i Norge og våre naboland.
 • kan planlegge og gjennomføre tilrettelagte aktiviteter med bakgrunn i Norske naturressurser, spesielt med fokus på jakt og fiske
 • har et bevist forhold til formidling av natur og kultur verdier knyttet til våre utmarksressurser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet kvalifiserer for jobber som profesjonell guide og som tilrettelegger av jakt- og fiskeopplevelser. Utdanningen kan gi kompetanse til å etablere egen næring innenfor guiding og naturopplevelse, med hovedvekt på jakt og fiske. Samtidig er det behov for fagpersoner innen grunneier- og andre interesseorganisasjoner, journalistikk, privat og offentlig forvaltning og skoler som innehar kompetanse på feltet.

Flere muligheter åpner seg hvis du kombinerer årsstudium i jakt-, fiske- og naturveiledning med ytterligere to studieår som til sammen kan utgjøre en bachelor. Du kan for eksempel ta en Bachelor i utmarksforvaltning, kombinere det med administrasjon, ledelse og økonomiske fag, eller velge en grønnere retning med jord- eller skogbruksfag. Jord-, skog- og utmarksnæringen vil gjerne ha arbeidstakere med flerfaglig bakgrunn.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper