Language: NOR | ENG

Årsstudium i agronomi

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
 • Du liker å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske øvelser
 • Du utvikler en allsidig jordbruksfaglig kunnskap

Om utdanningen

Landbruket er inne i en omfattende omstillingsprosess hvor effektivisering og konkurransedyktighet skal kombineres med miljøvennlig og etisk forsvarlig produksjon. Årsstudium i agronomi gir deg grunnleggende jordbruksfaglig kunnskap.

Studiehverdagen for deg som vil studere agronomi består av forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid og utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Årsstudium i agronomi er det eneste i sitt slag i Norge som omfatter både plante- og husdyrfag. Blæstad har ikke egen husdyrbesetning, så den praktiske delen av husdyrfagene foregår i samarbeid med gårdbrukere og andre institusjoner. 

Blæstad ligger ideelt til i landbrukslandskapet på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum.

Informasjon til søkere

Studiestart for Årsstudium i agronomi er tirsdag 18. august på studiested Blæstad. Les mer under "Informasjon om studiestart" lenger ned.

Studiestart Studiested Pensum Timeplan

Portrettbilde av Anna Othilie Lungård Hove som tar Årsstudium i agronomi.

- Drømmen er å kunne leve av garden

Anna Othilie Lungård Hove fra Hornindal tok med seg hesten og kjærasten for å studere Årsstudium i agronomi ved HINN Blæstad.

Informasjon om studiestart

Studiestart er tirsdag 18. august kl 11.00 på studiested Blæstad.

Praktisk informasjon

Alle søkere som for tilbud om studieplass, vil motta en e-post vedrørende betaling av semesteravgift og semesterregistrering i løpet av uke 32. 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter.
 • har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving.
 • har basiskunnskaper om cellelære, mikrobiologi, økologi og biologisk mangfold.
 • har bred kunnskap om fôrmidler og husdyrs næringskrav samt økologiske og ernæringsmessige forhold ved bruk av husdyr i humanernæringen.
 • har basiskunnskaper om plantedyrking, bekjempelse av ugras og skadegjørere, planteforedling og såvarer.

Ferdigheter

Kandidaten

 • behersker relevante verktøy og metoder til klassifisering av mineraler, bergarter og jordbunnsforhold.
 • kan bruke et mikroskop og kan gjennomføre enklere laboratoriearbeid.
 • kan skrive korte og enkle vitenskapelige rapporter.
 • kan vurdere og planlegge fôring av husdyr ved ulik produksjon og i ulike livsfaser.
 • kan vurdere valg av såvare samt hvordan og når jordarbeiding, vanning, gjødsling, kalking, såing, høsting og bekjempelse av ugras og skadegjørere skal utføres.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i geologiske prosesser og hendelser, berggrunnens oppbygning og fordeling i Norge, landskapsdannende prosesser samt jordartenes egenskaper og fordeling.
 • har innsikt i vitenskapelige prosesser.
 • har tilstrekkelig kompetanse i biologi til å studere videre innen plantekultur og husdyrhold.
 • har innsikt i faglige problemstillinger innen fôring av husdyr og kan utveksle synspunkter og erfaringer samt formidle sentralt fagstoff om slike problemstillinger.
 • har forståelse for samspillet mellom planter, jord og jordarbeiding samt hvordan en avling dyrkes fram og hvordan planteforedling fungerer.

Veien videre

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen rådgiving, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og innsatsvarer eller primærproduksjon.

Etter fullført årsstudium kan du søke deg inn på  Bachelor i agronomi. Dette kan du gjøre via lokalt opptak. Det kan du lese mer om her. 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper