Language: NOR | ENG

Årsstudium i agronomi

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
 • Du liker å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske øvelser
 • Du utvikler en allsidig jordbruksfaglig kunnskap

Om utdanningen

Landbruket er inne i en omfattende omstillingsprosess hvor effektivisering og konkurransedyktighet skal kombineres med miljøvennlig og etisk forsvarlig produksjon. Årsstudium i agronomi gir deg grunnleggende jordbruksfaglig kunnskap.

Studiehverdagen består av forelesninger, laboratoriearbeid, feltarbeid og utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Årsstudium i agronomi er det eneste i sitt slag i Norge som omfatter både plante- og husdyrfag. Blæstad har ikke egen husdyrbesetning, så den praktiske delen av husdyrfagene foregår i samarbeid med gårdbrukere og andre institusjoner.  Blæstad ligger ideelt til i landbrukslandskapet på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Portrettbilde av Anna Othilie Lungård Hove som tar Årsstudium i agronomi.

- Drømmen er å kunne leve av garden

Anna Othilie Lungård Hove fra Hornindal tok med seg hesten og kjærasten for å studere Årsstudium i agronomi ved HINN Blæstad.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter.
 • har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving.
 • har basiskunnskaper om cellelære, mikrobiologi, økologi og biologisk mangfold.
 • har bred kunnskap om fôrmidler og husdyrs næringskrav samt økologiske og ernæringsmessige forhold ved bruk av husdyr i humanernæringen.
 • har basiskunnskaper om plantedyrking, bekjempelse av ugras og skadegjørere, planteforedling og såvarer.

Ferdigheter

Kandidaten

 • behersker relevante verktøy og metoder til klassifisering av mineraler, bergarter og jordbunnsforhold.
 • kan bruke et mikroskop og kan gjennomføre enklere laboratoriearbeid.
 • kan skrive korte og enkle vitenskapelige rapporter.
 • kan vurdere og planlegge fôring av husdyr ved ulik produksjon og i ulike livsfaser.
 • kan vurdere valg av såvare samt hvordan og når jordarbeiding, vanning, gjødsling, kalking, såing, høsting og bekjempelse av ugras og skadegjørere skal utføres.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i geologiske prosesser og hendelser, berggrunnens oppbygning og fordeling i Norge, landskapsdannende prosesser samt jordartenes egenskaper og fordeling.
 • har innsikt i vitenskapelige prosesser.
 • har tilstrekkelig kompetanse i biologi til å studere videre innen plantekultur og husdyrhold.
 • har innsikt i faglige problemstillinger innen fôring av husdyr og kan utveksle synspunkter og erfaringer samt formidle sentralt fagstoff om slike problemstillinger.
 • har forståelse for samspillet mellom planter, jord og jordarbeiding samt hvordan en avling dyrkes fram og hvordan planteforedling fungerer.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Du får kompetanse som vil være nyttig i en jobb innen rådgiving, forvaltning, handel med jordbruksprodukter og innsatsvarer eller primærproduksjon.

Etter fullført årsstudium kan du søke deg inn på  Bachelor i agronomi. Dette kan du gjøre via lokalt opptak. Det kan du lese mer om her. 

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper