Language: NOR | ENG

Norsk fordypning

 • Varighet: 0,5 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige plasser
 • Du har allerede en årsenhet i norsk og ønsker å lære mer!
 • Du vil fordype deg i språk og litteratur
 • Kompetanse i norsk er etterspurt

Om utdanningen

Studiet bygger på årsstudium i norsk (nordisk) eller tilsvarende (f.eks. 60 studiepoeng i norsk fra lærerutdanninga). Du fordyper deg innenfor hovedområdene språk og litteratur, og videreutvikler evne til selvstendig og kritisk refleksjon omkring språklige og litterære problemstillinger.

Studiet består av tre emner på 10 studiepoeng hver:

 • Språklig emne
 • Litterært emne
 • Fordypningsoppgave

  

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4358, du finner studiet under "videreutdanninger". Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet har obligatorisk undervisning på studiested Hamar. I tilknytning til fordypningsoppgaven inngår det oppgaveseminarer.

Jobbmuligheter

Kompetanse i språk og litteratur får en bruk for i arbeid i skoler, kulturliv og samfunnsliv, kort sagt overalt der en jobber med språk, tekst og kultur i en eller annen form. 

Opptakskrav

Norsk (nordisk) årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har spesialisert kunnskap på utvalgte områder av litteraturvitenskapen og språkvitenskapen
 • har bred kunnskap om emnet for fordypningsoppgaven
 • har kunnskap om vitenskapsteoretiske problemstillinger i språk og litteratur

Ferdigheter

Kandidaten

 • har gode ferdigheter i å kunne arbeide analytisk og vitenskapelig med språk og litteratur
 • viser høy kompetanse innenfor utvalgte områder av litteraturvitenskap og språkvitenskap
 • kan på selvstendig grunnlag finne fram til, vurdere og anvende aktuell faglitteratur
 • viser god skriftlig og muntlig framstillingsevne og behersker bokmål og nynorsk
 • behersker korrekt bruk av kilder

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er i stand til å arbeide kritisk, selvstendig, ansvarlig og vitenskapelig med litterære og språklige tema
 • kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i faget
 • kan presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike sammenhenger
 • har forskningsetisk bevissthet

Emner

Fordypning i norsk

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Studiet kan være en del av en bachelorgrad. Med norsk årsstudium og fordypning er du halvveis til en bachelorgrad med hovedvekt på norsk. 

Med en bachelorgrad kan du også søke opptak til en mastergrad. Høgskolen i Innlandet tilbyr blant annet master i kultur og språkfagenes didaktikk og master i digital kommunikasjon og kultur. Mulighetene er mange!

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Studiestart for norsk fordypning er mandag 23. august kl 11.45. Nærmere informasjon om studiestart finner du her:  https://www.inn.no/student/studiestart/studiestart-hamar 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema