Language: NOR | ENG

Military English 1

 • Annet studiested Forsvaret: Skjold og Rena
 • Varighet: 0,5 år
 • Samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode 1. september 2017

Om utdanningen

Hvis du er soldat eller tjenestegjørende befal og ønsker å styrke engelskkunnskapene dine er Military English 1 et studie som har en forankring i Forsvarets arbeidsfelt. Det er et deltidsstudie som gir 7,5 studiepoeng. Du vil lære deg mer om betydningen av engelskkompetanse for effektiv og trygg kommunikasjon i militære situasjoner. Studiet er også en forberedelse til internasjonale, militære operasjoner der engelsk er arbeidsspråket. Å bruke og forstå et vanlig, militært ordforråd fremmer sikkerhet og effektivitet når du deltar i internasjonale oppdrag. Det bidrar til nyansert kommunikasjon som kan være veldig viktig i strategiske og operative handlinger.

Studiet kombinerer samlingsbasert undervisning med eget arbeid. Undervisningsopplegget er organisert i samarbeid med Forsvaret, slik at deltakerne kan delta i aktiv militærtjeneste og studere samtidig.

Dette er et studie som er forbeholdt tjenestegjørende soldater og befal og opptak vil skje i samsvar med Forsvarets prioriteringer. 

Det holdes ett kurs på Skjold og ett på Rena, høsten 2017.

SØK VED Å SENDE INN SØKNADSSKJEMA:

Viktige tidspunkter:

SAMLINGER:

SKJOLD: 21.10 kl.13.00 -17.00, 22.10 kl.10.00-14.00 , 04.11 kl.10.00-16.00 og 05.11 kl.10.00-14.00. Eksamen 03.12.17 fra kl.13.00

RENA: 17.10 kl.18.00 -21.00, 18.10 18.00-21.00, 31.10 kl. 18.00-21.00 og 01.11 kl. 18.00-21.00. Eksamen 08.11.17 fra kl.16.00

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon, har følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av engelskkompetanse for effektiv og trygg kommunikasjon i militære situasjoner

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • bruke og forstå et vanlig militært ordforråd på engelsk
 • gjenfortelle et handlingsforløp fra en militær situasjon
 • gi uttrykk for egne meninger om utfordringer tilknyttet militære oppdrag
 • kan gjengi innholdet i og diskutere engelskspråklige militærfaglige tekster muntlig

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • bruker engelsk på en måte som fremmer effektiv deltakelse i internasjonale oppdrag

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Fyll inn

Mer informasjon

Pris

Betales av oppdragsgiver i tillegg til semesteravgift