Language: NOR | ENG

Bachelor in Music Business - Production

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Du vil bli en profesjonell nøkkelperson i bransjen innen talentutvikling, låtskriving og musikkproduksjon. Du ar inngående kunnskap og kompetanse om bransjen.

Om utdanningen

Utdanningen gir en bred og omfattende innføring i de forskjellige kreative oppgavene som ligger bak en moderne musikkproduksjon.

Du vil få kunnskap om lydproduksjon, låtskriving og Artists and Repertoire (A&R) management. I tillegg lærer du om musikkbransjen og markedet, og du får musikk- og kulturforståelse.

Studiet har innslag av økonomi og markedsføring da musikkbransjen etterspør kompetanse innenfor dette. 

Music Business Production eller Management?

renamusic.no

Praktisk informasjon

I studiet er det både teoretiske emner og praktiske oppgaver. I emnene Lydproduksjon, A&R management, låtskriving og i utenlandsoppholdet vil det praktiske bli vektlagt. 

Det er også lagt inn et valgemne med mulighet for utplassering i en bedrift. Det kan være i et studio eller andre steder i musikkbransjen. Praksisen gir deg muligheter til å knytte kontakter i musikkbransjen for din videre karriere.

 

Anbefalt utstyr:

Datamaskin: Apple MacBook Pro med minimum Dual-core Intel Core i5 på 2,7 GHz, 8 GB minne og 256 GB lagringsplass.

Headset. HiNN anbefaler: Beyerdynamic DT770 eller Beyerdynamic DT880

Software: Apple Logic Pro X

Apple opererer med egne «utdanningspriser», så det kan være greit å kjøpe deres produkter i Apple Store, Eplehuset, Humac, men sjekk gjerne priser hos Elkjøp, Power o.l. også.

Jobbmuligheter

Du kan jobbe som produsent, låtskriver, Music Supervisor, lyddesigner, lydtekniker, repertoar- og artistutvikler i plateselskap eller musikkforlag eller andre stillinger som fordrer kompetanse innen musikkproduksjon. I tillegg vil etterspurt kunnskap om musikkmarkedet og kompetanse innen generell økonomi og markedsføring kunne gi deg en rekke andre jobbmuligheter i musikkbransjen.

Våre studenter har blitt rekruttert til alle disse stillingene og vi har i tillegg flere låtskrivere og en og annen popstjerne på vår merittliste.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg kunnskap om musikkindustrien og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til rene økonomisk/administrative kunnskaper og ferdigheter. Studiets læringsmål reflekterer det å kunne jobbe kommersielt innenfor produksjon av musikk innen ulike sjangere og formater, og da særlig orientert rundt rytmisk musikk med formål å skape musikk- og mediekonsepter.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer knyttet til utvikling og produksjon av musikk innen ulike kommersielle sjangere og formater
 • har kunnskap om produksjonsprosesser med formål å skape musikk- og mediekonsepter
 • har kunnskap om musikk som kommunikativt fenomen
 • har bred musikkforståelse i et markedsmessig, kulturelt og musikkteoretisk perspektiv
 • har kunnskap om virksomheters økonomi og hvordan kjennskap til hvordan markeder fungerer
 • har kunnskap om bransjens utvikling, oppbygging og virkemåte
 • har kunnskap om strategisk metode
 • har kunnskap om opphavsrett og kontrakter
 • har bred kunnskap om tradisjonell markedsføring, e-marketing og internasjonalisering
 • har kunnskap om ledelse av komplekse, kreative prosesser og organisasjoner

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og utvikle låter (tekst, musikk, groove) og sound
 • kan utvikle musikk basert på markedsforståelse i bred forstand og kan omsette dette i praksis gjennom å anvende forskjellige lydteknologiske plattformer
 • behersker studio- og lydteknologi
 • kan lede kreative prosesser
 • kan initiere, planlegge og gjennomføre produksjonsprosesser administrativt, kontraktsmessig, økonomisk og forretningsmessig
 • kan analysere markeder og iverksette bruk av markedsføringsverktøy
 • kan analysere og foreta begrunnede strategivalg for bedrifter/aktiviteter i bransjen ut fra utviklingstrender
 • kan utvikle gründervirksomhet i bransjen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige virkninger av beslutninger, og kan handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre egne prosjekter innenfor gitte tidsrammer
 • kan løse arbeidsoppgaver både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan delta aktivt i prosessen med å gjøre kreative uttrykk til kommersielle produkter
 • kan identifisere behov for ytterligere kunnskap og utvikle sine ferdigheter

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

I fjerde semester kan studenten enten velge utvekslingsopphold eller 3MUS280 Musikkprodusjon - spesiale emne + 3MUS270 Music Business Development Lab eller 3BED350 Studentbedrift + et valgemene. Det at man flytter 3LED320 Prosjektledelse til 4. semester og utsetter valgement til 6. semester. Det er også mulig å velge både 3MUS270 og 3BED350.

Utenlandsopphold

Utvekslingsoppholdet gjennomføres ved en utenlandsk institusjon med tilrettelagt fordypning i musikkproduksjonsemner og/eller andre relevante økonomi- og ledelsesfag. Høgskolen har utvekslingsavtaler med relevante studiesteder i flere land, for tiden blant andre Karlstads universitet, Staffordshire University , Belmont University , New York University , Middel Tennessee State University , Musicians Institute (Los Angeles) og Queensland University of Technology. Utenlandsopphold og utdanningsplan med konkrete emner må være godkjent av Høgskolen i Innlandet på forhånd for å sikre innpassing i bachelorgraden.

Hva er fordeler med å ta et semester i utlandet?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Videre studiemuligheter

Det er mulig å studere videre på mastere i utlandet. Vi har en tidligere student som i dag er tar en master i låtskriving (MMus Songwriting) ved School of Music and Performing Arts ved Bath Spa University i England. Det er også mulig å ta en master ved Universitetet i Agder.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland, blant annet  Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse (MØLed) og  Master i offentlig ledelse og styring (MPA).

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Jente foran en musikkskole i Los Angeles.

- Studiet gir oss svært mange muligheter

Johanne Frisk Isaksen flyttet til Rena for å studere Bachelor i Music Business – Production. Hun er nå på utveksling i Los Angeles.