Language: NOR | ENG

Bachelor in Music Business - Production

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil skape fremtidens pop- og rockeklassikere
 • Du vil forstå hvordan musikk utvikles
 • Du vil lære om et kommersielt krevende marked

Om utdanningen

Utdanningen gir en bred og omfattende innføring i de forskjellige kreative oppgavene som ligger bak en moderne musikkproduksjon.

Du vil få kunnskap om lydproduksjon, låtskriving og Artists and Repertoire (A&R) management. I tillegg lærer du om musikkbransjen og markedet, og du får musikk- og kulturforståelse.

Studiet har innslag av økonomi og markedsføring da musikkbransjen etterspør kompetanse innenfor dette.

Studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet. Høgskolen har samarbeid og utvekslingsavtaler med New York University, Middle Tennessee State University, Staffordshire University, Salford University og Universitetet i Karlstad avdeling Ingesund. Musikk er ikke nasjonal men internasjonal. Dette vil du oppleve når du reiser ut for å studere. Alle disse tilbudene gir deg en internasjonal erfaring og kompetanse som du tar med deg videre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

- Passer for deg som er interessert i musikkbransjen

Fride Bakken Telle startet på Bachelor i Music Business Production ved studiested Rena etter å ha fordypet seg i musikk på folkehøyskole. 

- Er du interessert i musikkbransjen, så søk i vei. Vi reiser på utveksling til utlandet 2.året, og drar ut i praksis 3.året. Det er kjempegøy!

Les hele intervjuet med Fride her. 

fride musikkproduksjon
Bachelor in Music Business - Production

Følg med på studentbloggen

Andrea Brataas blogger om studenttilværelsen på Rena. Hun tar nå Master i økonomi og ledelse, men har tidligere studert Bachelor in Music Business. 

Praktisk informasjon

I studiet er det både teoretiske emner og praktiske oppgaver. I emnene Lydproduksjon, A&R management, låtskriving og i utenlandsoppholdet vil det praktiske bli vektlagt. 

Det er også lagt inn et valgemne med mulighet for utplassering i en bedrift. Det kan være i et studio eller andre steder i musikkbransjen. Praksisen gir deg muligheter til å knytte kontakter i musikkbransjen for din videre karriere.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg kunnskap om musikkindustrien og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til rene økonomisk/administrative kunnskaper og ferdigheter. Studiets læringsmål reflekterer det å kunne jobbe kommersielt innenfor produksjon av musikk innen ulike sjangere og formater, og da særlig orientert rundt rytmisk musikk med formål å skape musikk- og mediekonsepter.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer knyttet til utvikling og produksjon av musikk innen ulike kommersielle sjangere og formater
 • har kunnskap om produksjonsprosesser med formål å skape musikk- og mediekonsepter
 • har kunnskap om musikk som kommunikativt fenomen
 • har bred musikkforståelse i et markedsmessig, kulturelt og musikkteoretisk perspektiv
 • har kunnskap om virksomheters økonomi og hvordan kjennskap til hvordan markeder fungerer
 • har kunnskap om bransjens utvikling, oppbygging og virkemåte
 • har kunnskap om strategisk metode
 • har kunnskap om opphavsrett og kontrakter
 • har bred kunnskap om tradisjonell markedsføring, e-marketing og internasjonalisering
 • har kunnskap om ledelse av komplekse, kreative prosesser og organisasjoner

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og utvikle låter (tekst, musikk, groove) og sound
 • kan utvikle musikk basert på markedsforståelse i bred forstand og kan omsette dette i praksis gjennom å anvende forskjellige lydteknologiske plattformer
 • behersker studio- og lydteknologi
 • kan lede kreative prosesser
 • kan initiere, planlegge og gjennomføre produksjonsprosesser administrativt, kontraktsmessig, økonomisk og forretningsmessig
 • kan analysere markeder og iverksette bruk av markedsføringsverktøy
 • kan analysere og foreta begrunnede strategivalg for bedrifter/aktiviteter i bransjen ut fra utviklingstrender
 • kan utvikle gründervirksomhet i bransjen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige virkninger av beslutninger, og kan handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre egne prosjekter innenfor gitte tidsrammer
 • kan løse arbeidsoppgaver både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan delta aktivt i prosessen med å gjøre kreative uttrykk til kommersielle produkter
 • kan identifisere behov for ytterligere kunnskap og utvikle sine ferdigheter

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Studiet inkluderer et semester i utlandet. Vi har avtale med Högskolan i Dalarna som har et meget godt undervisningstilbud i lydproduksjon. Det er også mulig å reise til England og USA. Vi har avtaler med New York State University og Middel Tennessee State University der studentene kan ta det fjerde semesteret i studiet. Det er mulig å konkurrere om stipender til begge de amerikanske universitetene. Det er også mulig å søke om utenlandsopphold ved andre egnede utdanningsinstitusjoner.

Hva er fordeler med å ta et semester i utlandet?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Veien videre

Du kan jobbe som produsent, låtskriver, Music Supervisor, lyddesigner, lydtekniker, repertoar- og artistutvikler i plateselskap eller musikkforlag eller andre stillinger som fordrer kompetanse innen musikkproduksjon. I tillegg vil etterspurt kunnskap om musikkmarkedet og kompetanse innen generell økonomi og markedsføring kunne gi deg en rekke andre jobbmuligheter i musikkbransjen.

Det er mulig å studere videre på mastere i utlandet. Vi har en tidligere student som i dag er tar en master i låtskriving (MMus Songwriting) ved School of Music and Performing Arts ved Bath Spa University i England. Det er også mulig å ta en master ved Universitetet i Agder.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland, blant annet  Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse (MØLed) og  Master i offentlig ledelse og styring (MPA).