Language: NOR | ENG

Bachelor in Music Business - Management

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å jobbe på forretningssiden i musikkbransjen
 • Du lærer bransjeforståelse og knytter kontakter i musikkbransjen
 • Du får verdifull kompetanse i form av prosjekter, praksis/internship og utenlandsopphold i musikkbransjen

Om utdanningen

Bachelor i music business - management består av spesialemner om musikkbransjen, samt emner innen markedsføring, økonomi, ledelsesfag og kontrakts- og opphavsrett. Dette er etterspurt kompetanse i bransjen.

Vi har omfattende samarbeid med musikkbransjen, og gjennom studiet vil du møte viktige personer i bransjen både i undervisning og andre sammenhenger. Vi samarbeider med de fleste bedrifter i bransjen, som for eksempel Universal Music, Sony Music, Warner Music, BY:LARM, Music Norway samt en rekke andre labels/aktører.

Dette er den eneste utdannelsen på bachelornivå innen Music Management i Norge. Vi har god kontakt med bransjen om praksisplasser, og alle foreleserne i musikkfagene har en aktiv rolle i musikkbransjen. Dette gir gode muligheter for å knytte kontakter for videre karriere. 

Vi samarbeider og har utvekslingsavtaler med flere utenlandske utdanningsinstitusjoner bl.a. New York University, Middle Tennessee State University, Musicians Institute (LA), The University of Queensland (Australia) med flere. Utveksling gir deg internasjonal erfaring og kompetanse som du tar med deg videre.

Bachelor in Music Business – Management kvalifiserer deg til jobber som artistmanager, produktsjef i plateselskap, arrangør og business developer, eller jobber innen markedsføring, booking og promotering.

Våre studenter har blant annet blitt rekruttert til stillinger som innen økonomi i platebransjen, digital manager, digital markedsføring, produksjon av eventer og konserter, promo, Artists and Repertoire (A&R) medarbeider.

Music Business Management eller Production?

Renamusic.no

Vår tidligere student Live Mckay jobber nå i Universal Music.

- Spennende kombinasjon mellom musikk og management

Bachelor i Music Business – Management ble et naturlig valg for Live. Nå jobber hun som kommersiell direktør hos Universal Music.

Praktisk informasjon

Det legges til rette for utplassering og prosjektarbeid under studieperioden. I samarbeid med musikkbransjen tilbringer flere av studentene en praksisperiode på minimum 3 måneder hos etablerte bedrifter i bransjen. Dette medfører at studentene både får satt den teoretiske opplæringen i en praktisk ramme, og at det dannes nettverk med etablerte aktører i bransjer. Eksempler på utplasseringsbedrifter er: Sony Music, Warner Music, Universal, Ifpi, Phonofile, Indie Records & Distribution, ByLarm, Cosmos, Up Front Artist og Made.

Anbefalt utstyr:

Datamaskin: Apple MacBook/Macbook Pro med minimum Dual-core Intel Core i5 på 2,7 GHz, 8 GB minne og 256 GB lagringsplass, eller tilsvarende kraftig bærbar PC.

Headset: HiNN anbefaler Beyerdynamic DT770 eller Beyerdynamic DT880

Software: Apple Logic Pro X (MAC) eller Cubase Pro 10.5 (PC).

Undervisningen vil foregå i programmene Logic Pro X og Cubase Pro 10.5. Det er anledning til å benytte andre musikkprogrammer (f.eks. Ableton Live, FL Studio) hvis man allerede er på et viderekomment nivå i det aktuelle programmet. Man står selv ansvarlig for å dra koblinger mellom undervisningen i Logic Pro X/Cubase Pro 10.5 til det aktuelle programmet. Skal man bruke et slikt program må man selv sørge for at programmet har følgende funksjoner (eller at man har kjøpt til eksterne tilleggsprogrammer med disse funksjonene): en synthesizer som benytter subtraktiv syntese, en kompressor med sidechain-input, mulighet for å benytte AUX-kanaler, en sampler, manuell «tuning» (Tilsvarende Logic sin Flex Pitch, Cubase sin VariAudio eller Melodyne), og automatisk «tuning» (tilsvarende Antares Autotune).

Programmer som Audacity, GarageBand, Tracktion, Reaper og alle andre gratis musikkprogrammer anbefales ikke. Hvis man ikke er på et viderekomment nivå allerede, bør man absolutt skaffe seg og benytte programmene som brukes i undervisningen: Logic Pro X eller Cubase Pro 10.5.

Apple opererer med egne «utdanningspriser», så det kan være greit å kjøpe deres produkter i Apple Store, Eplehuset, Humac, men sjekk gjerne priser hos Elkjøp, Power o.l. også.

Steinbergs Cubase Pro 10.5 kan kjøpes til rabattert studentpris via Steinbergs nettsider:  https://www.steinberg.net/en/education/students.html

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg kunnskap om musikkindustrien og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til rene økonomisk/administrative kunnskaper og ferdigheter. Studiets læringsmål reflekterer det å kunne jobbe på forretningssiden av musikkbransjen.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om bransjens oppbygging og virkemåte
 • har kunnskap om bransjens utvikling med særlig fokus på digitalisering av distribusjon, promotering, markedsføring, internasjonalisering og økonomi
 • har bred kunnskap om funksjoner og prosesser i sentrale foretak i bransjen (plateselskap, musikkforlag  managements, liveforetak, booking, distribusjonsforetak m.m.)
 • har kunnskap om opphavsrett og kontrakter i musikkbransjen
 • forstår musikk som kommunikativt produkt
 • har kunnskap om teorier og modeller innenfor markedsføring, organisasjon- og ledelse og økonomistyring og kan anvende disse på problemstillinger i musikkbransjen
 • har kunnskap om ledelse av komplekse, kreative prosesser og organisasjoner
 • har innsikt i strategisk metode 
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for kommersiell virksomhet i musikkbransjen og kan oppdatere sin kunnskap på området

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre systematisk analyse av bransjeutvikling og foreta strategivalg for bedrifter/aktiviteter i bransjen ut fra utviklingstrender
 • kan analysere markeder og iverksette bruk av markedsføringsverktøy
 • kan delta aktivt i prosessen med å gjøre kreative uttrykk til kommersielle produkter
 • kan planlegge og lede konserter og events
 • kan utøve økonomistyring i prosjekter og små virksomheter
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser problemstillinger som er relevante for kommersiell virksomhet i musikkbransjen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige virkninger av virksomhetens beslutninger, og kan handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor gitte tidsrammer, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan bidra i innovative prosesser, samt utvikle forretningsplaner og gründervirksomhet i musikkbransjen
 • viser evne til å identifisere behov for ytterligere kunnskap, søke forskningsbasert kunnskap og utvikle sine ferdigheter innenfor studiets disipliner

 

 

Utveksling

Du har muligheter til å gjennomføre et semester i utlandet, f.eks. ved The Clive Davis Institute ved New York University, Middle Tennessee State University (Nashville), Bangkok University og flere universiteter i London.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Veien videre

Du kan få jobb i en spennende bransje i stor utvikling. Typiske jobber kan være artistmanager, produktsjef i plateselskap, arrangør og business developer, eller jobber innen markedsføring, booking og promotering. Med økende digitalisering dukker det stadig opp relevante jobber. Tidligere studenter har bl.a. fått jobber innen økonomi i platebransjen, digital manager, digital markedsføring, produksjon av eventer og konserter, promo, Artists and Repertoire (A&R) medarbeider.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland, blant annet  Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse (MØLed) og  Master i offentlig ledelse og styring (MPA).