Bachelor in Music Business - Management

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe på forretningssiden i musikkbransjen
 • Du lærer bransjeforståelse og knytter kontakter i musikkbransjen
 • Prosjekter, praksis/internship og utenlandsopphold i musikkbransjen gir deg verdifull kompetanse

Om utdanningen

Utdanningen består av spesialemner om musikkbransjen, samt emner innen markedsføring, økonomi, ledelsesfag og kontrakts- og opphavsrett. Dette er etterspurt kompetanse i bransjen.

Studiet har omfattende samarbeid med musikkbransjen, og gjennom studiet vil du møte viktige personer i bransjen både i undervisning og andre sammenhenger. Vi samarbeider med de fleste bedrifter i bransjen, som for eksempel Universal Music, Sony Music, Warner Music, BY:LARM, Music Norway samt en rekke andre labels/aktører.

Studiet er den eneste utdannelsen på bachelornivå innen Music Management i Norge. Det er et tett samarbeid med musikkbransjen om praksisplasser, og alle foreleserne i musikkfagene har en aktiv rolle i bransjen. Dette gir gode muligheter for å knytte kontakter for videre karriere. 

I studiet inngår tilbud om et semester i utlandet. Høgskolen har samarbeid og utvekslingsavtaler med flere utdanningsinstitusjoner bl.a. New York University, Middle Tennessee State University, Musicians Institute (LA), The University of Queensland (Australia) med flere. Utenlandsoppholdet gir deg en verdifull internasjonal erfaring og kompetanse som du tar med deg videre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

- Studiet har vært bedre enn forventet

Espen Grotnes er godt i gang med Bachelor i Music Business - Management ved studiested Rena. 

- Musikkfagene er alltid de morsomste fagene. Vi får inn forelesere fra en hel del forskjellige steder i bransjen med variert kunnskap som alle har sitt å komme med.

Les hele intervjuet med Espen her

Bilde nr 2
Andrea Brataas student ved Music Business Høgskolen i Innlandet

Følg med på studentbloggen

Andrea Brataas har studert Bachelor in Music Business - Management på høgskolen. Nå har hun fortsatt på masterstudier på samme studiested innen økonomi og ledelse. Les mer om hennes studenttilværelse! 

 

Praktisk informasjon

Det legges til rette for utplassering og prosjektarbeid under studieperioden. I samarbeid med musikkbransjen tilbringer flere av studentene en praksisperiode på minimum 3 måneder hos etablerte bedrifter i bransjen. Dette medfører at studentene både får satt den teoretiske opplæringen i en praktisk ramme, og at det dannes nettverk med etablerte aktører i bransjer. Eksempler på utplasseringsbedrifter er: Sony Music, Warner Music, Universal, Ifpi, Phonofile, Indie Records & Distribution, ByLarm, Cosmos, Up Front Artist og Made.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg kunnskap om musikkindustrien og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til rene økonomisk/administrative kunnskaper og ferdigheter. Studiets læringsmål reflekterer det å kunne jobbe på forretningssiden av musikkbransjen.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om bransjens oppbygging og virkemåte
 • har kunnskap om bransjens utvikling med særlig fokus på digitalisering av distribusjon, promotering, markedsføring, internasjonalisering og økonomi
 • har bred kunnskap om funksjoner og prosesser i sentrale foretak i bransjen (plateselskap, musikkforlag  managements, liveforetak, booking, distribusjonsforetak m.m.)
 • har kunnskap om opphavsrett og kontrakter i musikkbransjen
 • forstår musikk som kommunikativt produkt
 • har kunnskap om teorier og modeller innenfor markedsføring, organisasjon- og ledelse og økonomistyring og kan anvende disse på problemstillinger i musikkbransjen
 • har kunnskap om ledelse av komplekse, kreative prosesser og organisasjoner
 • har innsikt i strategisk metode 
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for kommersiell virksomhet i musikkbransjen og kan oppdatere sin kunnskap på området

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre systematisk analyse av bransjeutvikling og foreta strategivalg for bedrifter/aktiviteter i bransjen ut fra utviklingstrender
 • kan analysere markeder og iverksette bruk av markedsføringsverktøy
 • kan delta aktivt i prosessen med å gjøre kreative uttrykk til kommersielle produkter
 • kan planlegge og lede konserter og events
 • kan utøve økonomistyring i prosjekter og små virksomheter
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser problemstillinger som er relevante for kommersiell virksomhet i musikkbransjen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige virkninger av virksomhetens beslutninger, og kan handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor gitte tidsrammer, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan bidra i innovative prosesser, samt utvikle forretningsplaner og gründervirksomhet i musikkbransjen
 • viser evne til å identifisere behov for ytterligere kunnskap, søke forskningsbasert kunnskap og utvikle sine ferdigheter innenfor studiets disipliner

 

 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Du har muligheter til å gjennomføre et semester i utlandet, f.eks. ved The Clive Davis Institute ved New York University, Middle Tennessee State University (Nashville), Bangkok University og flere universiteter i London.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Veien videre

Du kan få jobb i en spennende bransje i stor utvikling. Typiske jobber kan være artistmanager, produktsjef i plateselskap, arrangør og business developer, eller jobber innen markedsføring, booking og promotering. Med økende digitalisering dukker det stadig opp relevante jobber. Tidligere studenter har bl.a. fått jobber innen økonomi i platebransjen, digital manager, digital markedsføring, produksjon av eventer og konserter, promo, Artists and Repertoire (A&R) medarbeider.

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland, blant annet  Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse (MØLed) og  Master i offentlig ledelse og styring (MPA).