Assessment in English language teaching

  • Varighet: 0,5
  • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
  • Studiepoeng 10 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1. september - 1. oktober
  • Du ønsker å øke kompetansen din i engelsk
  • Du er interessert i vurdering og læringskulturer
  • Du vil studere et emne på masternivå

Om utdanningen

Studiet omhandler læringskulturer og vurderingspraksis. Studiet er på 10 studiepoeng og kan innpasses som et valgemne i master i kultur og språkfagenes didaktikk som Høgskolen i Innlandet tilbyr.

Studiet går på deltid våren 2019, og er lagt opp med obligatorisk undervisning på campus Hamar 5 torsdager/fredager i løpet av semesteret. Mellom undervisningsdagene er det læringsaktiviteter på nettet. All undervisningen er på engelsk.

Emneplanen finner du her

 

Opptakskrav:

Lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i engelsk, eller 60 studiepoeng i engelsk og 20 studiepoeng i et annet språk/kulturfag.

 

Praktisk informasjon

Studiet går på deltid våren 2019, og er lagt opp med obligatorisk undervisning på campus Hamar 5 torsdager i løpet av semesteret. Mellom undervisningsdagene er det læringsaktiviteter på nettet. All undervisningen er på engelsk. 

Veien videre

Studiet kan innpasses som et valgemne i master i kultur og språkfagenes didaktikk som Høgskolen i Innlandet tilbyr.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper