Language: NOR | ENG

Årsstudium i musikk

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Vil du skape egne musikkproduksjoner og spille sammen med andre? I løpet av studiet vil du få en praktisk og teoretisk musikkopplæring, og utvikle deg på ditt hovedinstrument.

Om utdanningen

Ved Høgskolen i Innlandet kan du ha musikk som hovedfokus fra første dag i grunnutdanningen og fram til ferdig doktorgrad. Begynner du her, blir du en del av et musikkmiljø med en enorm bredde og en høy musikalsk kvalitet. 

Musikkutdanningen i Hamar er unik i den forstand at den er omgitt av og har mulighet for samspill med et aktivt kultur- og musikkmiljø som blant annet omfatter noen av landets fremste folkehøgskoler og videregående skoler med fokus på musikk. 

Det er ingen opptaksprøve til årsstudium i musikk ved høgskolen. 

Årsstudium i musikk vektlegger praktisk og utøvende arbeid med musikk. Du får mulighet til å utøve musikk samtidig som du tilegner deg kunnskap innen musikk- og kulturteori, musikkdidaktikk, musikkvitenskapelige perspektiver og grunnleggende musikkteori/hørelære. Studiet gjør deg bedre rustet til å forstå musikkens plass og muligheter i skolen og samfunnet.

Praktisk informasjon

Studiestart for Årsstudium i musikk er 16. august, kl. 09.30. Nærmere informasjon om studiestart finner du her:    https://www.inn.no/student/studiestart/studiestart-hamar 

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • kjenner til musikkens roller og betydning i barne- og ungdomskultur.
 • har kunnskap om utøving og formidling av musikk i konsert- og undervisningssammenheng
 • har bred kunnskap om ulike musikktradisjoner som for eksempel pop, rock jazz, barnesang og sangleker, vestlig kunstmusikk, folkemusikk fra flere kulturer og andre utvalgte musikkformer.
 • har kunnskap om generell musikkteori
 • har kunnskap om musikkpedagogikk
 • har kunnskap om musikk som profesjonsfag, musikk- og kulturdidaktikk, fagdidaktikk og metodikk
 • kjenner til aktuelle læreplaner

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan utøve og formidle musikk
 • kan bruke relevant teknologisk utstyr og programvare
 • kan reflektere over og bevisst gjøre seg nytte av sammenhenger mellom teoretiske og praktiske ferdigheter i musikk
 • kan initiere og lede kunstnerisk skapende og utøvende arbeid i konsert- og undervisningssammenhenger
 • kan initiere og lede elevers arbeid med å tilegne seg kunnskap om og forståelse av musikk
 • kjenner til relevante fagplaner og kan implementere disse i det faglige arbeidet

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har utviklet faglige, kulturelle og sosiale ferdigheter som setter ham/henne i stand til å etablere og utvikle et utøvende fellesskap, et lærende fellesskap, mestre de utfordringer som ligger i et flerkulturelt fellesskap, være lydhør for andre kulturuttrykk og kunne videreføre og videreutvikle kultur og kulturarv, særlig med hensyn til barne- og ungdomskultur.
 • kan fungere i et kollegabasert samarbeid.
 • har innsikt i opplæringssystemets verdigrunnlag og samfunnsoppgaver, og en bevisst og reflektert holdning til yrkesetikk og utøvelsen av sin rolle som musikkpedagog, særlig i forhold til barne- og ungdomskulturer.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling på dette studiet.

Videre studiemuligheter

Studiet kan inngå som et valgemne i en bachelorgrad. Studenter som har tatt en bachelorgrad kan bli faglærere hvis de tar ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som videreutdanning. Studiet kan også være en videreutdanning både for lærere og førskolelærere. 

Studiet kan inngå som første år i  faglærerutdanningen i musikk eller en del av en fri bachelorgrad. Du kan benytte deg av lokalt opptak om du søker deg videre på faglærerutdanningen. Dette kan du lese mer om her. 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Studiestart for Årsstudium i musikk er 16. august, kl. 09.30. Nærmere informasjon om studiestart finner du her:    https://www.inn.no/student/studiestart/studiestart-hamar 

Jente i studio.

Startet på årsstudium - gikk videre på faglærerutdanningen

Heine startet på årsstudium i musikk ved studiested Hamar. Han trivdes så godt på studiet at han valgte å gå videre på faglærerutdanning i musikk samme sted. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema