Language: NOR | ENG

Årsstudium i engelsk

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Engelsk er et viktig kommunikasjonsspråk både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av dette året vil du innsikt i språket, litteraturen og kulturen. 

Om utdanningen

Årsstudium i engelsk er både et ferdighets-, kunnskaps-, og dannelsesfag. Utdanningen gir en bred innføring i engelsk språk og engelskspråklig litteratur og kultur, og både teori og praktiske språkferdigheter vektlegges.

Utdanningen har fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Emnene har fokus på grammatikk og fonetikk (lydsystem og intonasjon), og litteratur og kulturkunnskap fra engelskspråklige land.

Høgskolen i Innlandet har en av Norges største engelskseksjoner på høgskolenivå. Vi har et godt læringsmiljø hvor vi setter deg og dine behov i sentrum.

 

Praktisk informasjon

Studiet har obligatorisk undervisning på studiested Hamar.

Jobbmuligheter

Faget er nyttig i mange ulike yrker, for eksempel innen undervisning, handel og reiseliv, finans, teknologi og oljeindustri, media og kommunikasjon. I eksport- og importvirksomhet bruker de fleste bedrifter engelsk som arbeidsspråk. 

Opptakskrav

Admission requirements

Students must satisfy the general requirements for admission to third level studies in Norway.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Learning outcomes

A candidate who has completed his or her qualification should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence:

KNOWLEDGE

The candidate

 • has broad knowledge of the grammatical system of English
 • has broad knowledge of the phonological system and intonation patterns of English
 • has broad knowledge of differences between English and Norwegian phonology, grammar and language use
 • is familiar with various literary genres
 • is familiar with basic critical and theoretical approaches to the study of literature
 • has a broad knowledge of English language literature from different periods, cultures and geographical areas
 • has knowledge about central aspects of the history and culture of some societies where English is a dominant language

 

SKILLS

The candidate

 • can use knowledge of the linguistic norms for modern English usage to analyse and produce various types of texts, spoken and written
 • can describe how sounds are produced, classify phonemes and use standard phonological script (IPA)
 • can recognise basic phonological and grammatical differences between English and Norwegian, using appropriate terminology
 • is able to communicate accurately and effectively about literature orally and in writing using an academic register
 • demonstrates advanced reading skills and familiarity with a range of English language literature of various genres
 • is able to communicate accurately and effectively about central aspects of the history and culture of some societies where English is a dominant language

 

 

GENERAL COMPETENCE

The candidate

 • can plan and carry out relevant assignments and projects over time, alone or as part of a group, and in accordance with ethical requirements and principles
 • can communicate important academic subject matters such as theories, problems and solutions, both in writing and orally
 • can make appropriate use of digital communication and presentation skills
 • can reflect upon their academic practice and adjust it under supervision
 • can exchange opinions and experiences with others with a background in the field, thereby contributing to the development of good practice

Emner

Description of individal courses

Studiepoeng År 1

Utenlandsopphold

En ukes studietur til York i høstsemesteret inngår som en del av årsstudiet i engelsk.

Videre studiemuligheter

Når du har fullført årsstudiet kan du ta engelsk fordypning på 30 studiepoeng, og da er du halvveis til en bachelorgrad med hovedvekt på engelsk.

Med en bachelorgrad kan du søke opptak til en mastergrad. Høgskolen i Innlandet tilbyr flere relevante mastergrader for deg med en språkinteresse, for eksempel Master i kultur- og språkfagenes didaktikk. Når du har en mastergrad, kan du for eksempel ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og få undervisningskompetanse, noe vi tilbyr ved Høgskolen i Innlandet. Med en mastergrad kan du også søke opptak til en doktorgrad.

Høgskolen i Innlandet tilbyr et PhD-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, hvor engelskfaget utgjør et av fire kjerneområder. Med andre ord: Mulighetene er mange!

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Studiestart for årsstudium i engelsk er onsdag 18. august kl. 12.00. Nærmere informasjon om studiestart finner du her:  https://www.inn.no/student/studiestart/studiestart-hamar 

Portrettbilde av Simen Solum som tar Årsstudium i engelsk ved HINN.

- Studiet passer for hvem som helst

Simen Solum er tidligere utdannet grunnskolelærer. Så bestemte han seg for å ta Årsstudium i engelsk fordi han ønsket et ekstra fag. 

- Jeg tror studiet i seg selv passer for hvem som helst som ønsker en introduksjon i og forståelse av engelsk språk og kultur.