Samfunnsfag og politikk

Høgskolen i Innlandet tilbyr studier innenfor samfunnsfag og politikk. Velg mellom studier rettet mot beredskap og krisehåndtering, internasjonale studier eller samfunnsfag.

Få oppdatert informasjon fra oss frem mot søknadsfristen 15. april.

Meld meg på