Language: NOR | ENG

Bærekraftig samfunn

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode ledige studieplasser
 • Miljøproblemer og globalisering 
 • En filosofisk og pedagogisk innføring i de problemer vi står ovenfor
 • Konsekvenser for samspillet mellom menneske, samfunn og natur

Om utdanningen

Miljøproblemene og globalisering fyller oss med bekymring og usikkerhet med tanke på framtida. Vi spør oss selv om hva slags virkelighet våre barn og våre barnebarn har i vente. Vi spør oss også om hva slags ansvar vi – og samfunnet - har i denne sammenhengen. I tråd med dette vil Høgskolen i Innlandet tilby et nytt studietilbud som favner spørsmål om "bærekraftig utvikling og bærekraftig utdanning".

Studiet vil gi en filosofisk og pedagogisk innføring i de problemer vi står ovenfor, hva som kan være deres årsaker og hvordan de kan løses, både globalt og lokalt. Det skal spesielt legges vekt på konsekvenser for samspillet mellom menneske, samfunn og natur. Dannelsesaspektet vil stå sentralt.

Studiet vil behandle et bredt spekter av problemstillinger knyttet til hvordan oppnå ”... en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov...” (Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 1987)

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 2001. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Foto: Kaare Dehlie Thorstad, Maihaugen

Det vil ta opp delemner knyttet til

 • Spørsmålet: En verden i krise?
 • Naturbegrepets historie og filosofi
 • Vitenskap, biologi og økologi
 • Etikk og økofilosofi
 • Bærekraftig utvikling knyttet til økonomi, økologi, teknologisk utvikling, lovgivning og internasjonal politikk
 • Norsk miljøpolitikk, samfunn og forvaltning
 • Norsk utdanningspolitikk, transformativ læring, globalisering og dannelse.

Praktisk informasjon

 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid  her

Læringsutbytte

For mer se emnebeskrivelse

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Målgruppen for studiet er ansatte i offentlig og privat virksomhet og i andre organisasjoner. Andre som ønsker å tilegne seg denne type kunnskap.