• Studiested: Annet studiested
  • Varighet: 2 år
  • Organisering Deltid, Betalingsstudium
  • Studiepoeng 60 studiepoeng
  • Søknadsperiode Se tekst for søknadsfrist

Om utdanningen

Studiet vil gi studentene kunnskaper innenfor temaet stress- og krisebearbeidelse(psykotraumatologi). Denne kunnskapen vil gi studentene ferdigheter til å arbeide med mennesker som er rammet av posttraumatiske lidelser (slik som trusler, ran, voldtekt, gisselsituasjoner, ulykker, katastrofer og yrkespåført stress) og ferdigheter i bruk av metoden Psykotraumatologi RITS.

Informasjon om eksamen i emnene

Emne 1, Grunnleggende nivå, 20 sp

Søknadsfrist: 27.april 2018

Innføring i prinsippene for psykotraumatologi, allmenn kriselære og forutsetninger for bearbeidelse av traumatisk stress

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Eksamensavgift: kr. 2800,-
Adm.avgift til SOSCON: kr. 1300,-

Søknadsskjema

Emne 2, Videregående nivå, 20 sp

Fordypning i klinisk samtaleteknikk og gruppedynamikk ved bearbeidelse av traumatisk stress. 
Eksamensform: Muntlig eksamen

Oppmeldingsfrist:
Eksamensavgift: kr. 2800,-
Adm.avgift til SOSCON: kr. 1300,-

 

Emne 3, Avansert nivå, 20 sp

Fordypning i metoden Psykotraumatologi RITS® med siktepunkt å nå høyere kompetanseutvikling for selvstendig utøvelse.
Eksamensform: Fordypningsoppgave

Oppmeldingsfrist:

Eksamensavgift: kr. 4500,-
Adm.avgift til SOSCON: kr. 1300,-


Praktisk informasjon

Studiet er delt inn i tre emner; grunnleggende nivå, videregående nivå og avansert nivå. Det er lagt vekt på at studiet har en klar progresjon som forutsetter at hvert emne tas i den rekkefølgen som er skissert. Det enkelte emne kan gjennomføres og avsluttes separat. De tre emnene gir til sammen 60 studiepoeng. Hvert emne er organisert med samlinger/kurs som bygger på hverandre slik at det blir en stigende progresjon i utdanningen. Det vises til studieplan for nærmere beskrivelser. For oppstart av kurs, se SOSCON sine hjemmesider.

 

Mer informasjon

Pris

Studieavgift påløper, se tekst i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap