Language: NOR | ENG

Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid

 • Varighet: 2 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Denne videreutdanningen gir deg kompetansen som kreves til kliniske stillinger innen psykisk helsearbeid. Du får tverrfaglig kunnskap, ti ukers praksis og varierte undervisningsformer.

Om utdanningen

God psykisk helse er viktig for å leve et godt liv. Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer helse- og spesialarbeidere til kliniske stillinger innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Studiet gir deg tverrfaglig kunnskap innenfor psykisk helsearbeid, og har en klinisk og praktisk tilnærming hvor helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er sentrale tema. Utdanningen fokuserer både på individ, familie og samfunn.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert ti ukers praksis.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert og kan fint kombineres med jobb. Det er ca. en samling i uka på studiested Elverum.

Praksis

Det er varierte undervisnings- og arbeidsformer, og i løpet av studiet gjennomfører du fire ukers prosjektpraksis relatert til psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet, og seks ukers veiledet klinisk praksis. Praksis er på heltid.  Les mer om avviklingen av praksis.

Informasjon om praksis

Student på studiested Elverum. 

Jobbmuligheter

Avhengig av fagbakgrunn og fordypning er du etter fullført studium kvalifisert til å arbeide som psykiatrisk sykepleier eller psykisk helsearbeider. Studiet gir kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor psykisk helsearbeid, og du får kompetanse i å forebygge utvikling av psykososiale lidelser i befolkningen. Du kan arbeide både i kommunal helse- og sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Opptakskrav

Bachelor innen helse- og sosialfag samt minst 2 års relevant yrkespraksis på heltid etter fullført grunnutdanning. Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. To års praksis er 24 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 48 måneders arbeidspraksis.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kandidatene har etter fullført studium følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har redegjørende kunnskap om menneskets utvikling, forståelse for menneskelig mangfold og risiko for utvikling av psykiske lidelser
 • har redegjørende kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har kunnskap om, anerkjenner og vektlegger andre faggruppers kompetanse
 • har redegjørende kunnskap om hvordan rettssikkerheten til mennesker med psykiske lidelser kan ivaretas

Ferdigheter:

Kandidaten

 • baserer sin yrkesutøvelse på verdier som likeverdighet og akseptasjon og viser respekt for det unike menneske
 • viser kompetanse i å etablere relasjoner med og gi omsorg til mennesker som har psykiske lidelser og deres pårørende, med utgangspunkt i deres ressurser, ønsker og behov
 • utvikler evne til kommunikasjon og samhandling på tvers av faggrupper og nivåer
 • formidle fagområdets kjernekunnskap muntlig og skriftlig

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har redegjørende kunnskap om ulike perspektiver på psykiske lidelser og forholder seg analytisk til sammenhenger mellom ulike årsaksforklaringer og behandlingsmodeller
 • viser evne til å sette seg inn i opplevelser og konsekvenser av psykiske lidelser i den enkeltes liv
 • ser betydningen av, og arbeider for, sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud
 • viser evne til kritisk og etisk refleksjon i psykisk helsearbeid
 • har fordypet kunnskap om og evner til å anvende eget fags særegne bidrag på en innsiktsfull måte i psykisk helsearbeid
 • har en personlig og faglig vekst
 • har utviklet trygghet til å mestre egne og andres emosjonelle reaksjoner i relasjonsarbeidet

Utenlandsopphold

Har du lyst til å få et innblikk i hvordan de jobber med psykiatri i andre land og hvordan de bruker de ressursene de har? Hva med å ta praksis i utlandet? Som student i psykisk helsearbeid har du mulighet til å ta seks ukers praksis i 2. semester ved høgskolens samarbeidspartnere i Indonesia eller Namibia.

I Indonesia vil du bo og jobbe i Banda Aceh og ta praksis ved psykiatrisk sykehus Rumah Sakit Jiwa. Du vil ikke kun få arbeidserfaring helt utenom det vanlige, men vil også dele kunnskapen din med indonesiske kolleger. 

I Namibia vil du jobbe i landets hovedstad, Windhoek, og ta praksis ved psykiatrisk avdeling på Katutura State Hospital eller Central Hospital.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!»

Praksis

 • Praksis gjennomføres i tråd med rammeplan og forskrifter for videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er ti uker praksis på heltid (30 timer pr uke). Praksis fordeles over to år; seks uker veiledet klinisk praksis første år og fire uker prosjektpraksis andre år.
 • Praksis gjennomføres på steder som har et tilfredsstillende faglig nivå, og som har praksisveiledere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
 • Praksis er obligatorisk. Fravær over 20 prosent fører til at man ikke får godkjent praksis.

Videre studiemuligheter

Med fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid kan du søke direkte opptak til de siste 60 studiepoengene på master i psykisk helsearbeid, deltid.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap