Language: NOR | ENG

Videreutdanning i praksisveiledning

 • Varighet: 1 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du får kompetanse innen veiledning, vurdering og kommunikasjon
 • Du blir kvalifisert til å veilede studenter ved bachelorutdanning i sykepleie og i tannpleie
 • Du kan kombinere studiene med jobb

Om utdanningen

Hensikten med utdanningen er å utdanne kvalifiserte hovedveiledere og daglige veiledere som kan styrke sykepleier- og tannpleierstudentenes læring i praksis.

Gjennom studiet skal du bli bevisst din rolle som brobygger mellom teori og praksis. Ved endt utdanning skal du ha kunnskap om sammenhengen mellom læring og veiledning sammen med en bakgrunnsforståelse for å veilede og vurdere ut fra sykepleier-og tannpleierutdanningens rammer og innhold. Samtidig skal du ha styrket din kompetanse innenfor veiledning og kommunikasjon. For å være veileder for studentene i Bachelor i sykepleie/ tannpleie forventes det at du har den kompetansen denne utdanningen tilbyr. 

 

Praktisk informasjon

Studiet er et deltidsstudium over et år fordelt på to semestre.
Undervisningen er samlingsbasert og hver samling varer normalt i to dager. Det er vanligvis to samlinger i hvert semester.

Under kan du lese mer om organisering av studiet, og om praktisk informasjon for deg som student på campus Elverum:

 

Student på studiested Elverum.

Emner

Emne

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Hensikten er at studenten skal ha en bakgrunnsforståelse for å utøve veiledning i forhold til rammer og innhold i syke- og tannpleierutdanningen.

En kandidat med fullført praksisveilederutdanning skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om sykepleie- og tannpleierutdanningenes utvikling og kunnskapsgrunnlag
 • har kunnskap om hvordan læring og kompetanseutvikling skjer i praksis
 • har kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og veiledningsmetoder
 • har kunnskap om kunnskapsbasert praksis

  

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har god evne til faglig refleksjon, problemidentifisering og problemløsning i studentveiledning
 • kan anvende ulike veiledningsmetodikker
 • kan gjennom veiledning fremme kunnskapsbasert praksis
 • kan gjennomføre vurdering av studentenes læring i praksis
 • kan stimulere studentens evne til kritisk tenkning

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har utviklet bevissthet om veilederrollen
 • har innsikt i egen egnethet som veileder
 • har videreutviklet evne til kritisk tenkning
 • har veiledningskompetanse i studentveiledning som  fremmer læringsprosesser som bidrar til kvalitet og kunnskapsbasert praksis

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie eller tannpleie og 1 års praksis i direkte pasientarbeid.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. Ett års praksis er 12 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 24 måneders arbeidspraksis.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Du blir kvalifisert veileder som kan styrke sykepleier- og tannpleierstudentenes læring i praksis. Gjennom studiet skal du bli bevisst din rolle som brobygger mellom teori og praksis. Ved endt utdanning skal du ha en bakgrunnsforståelse for å drive veiledning ut fra sykepleier-/ tannpleierutdanningens rammer og innhold.

Samtidig skal du ha styrket din generelle kompetanse innenfor veiledning og vurdering. For å være veileder for studentene i Bachelor i sykepleie/ tannpleie forventes det at du har den kompetansen denne utdanningen tilbyr.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap