Language: NOR | ENG

Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking
 • Du ønsker å bli flinkere til å veilede og undervise brukere av ditt bibliotek
 • Du ønsker å lære mer om pedagogikk i din arbeidshverdag

Om utdanningen

Gjennom utdannelsen vil du styrke din kompetanse i undervisnings- og veiledningsoppgaver i ditt arbeid. Studiet er innom emner som pedagogisk grunntenking, Planlegging av undervisning og læring og veiledning. Det brukes varierte metoder i studiet med forelesninger, gruppearbeid, øvelser og selvstudium. 

Praktisk informasjon

Målgruppen er bibliotekarer på fagbibliotek, folkebibliotek, og videregående skoler som arbeider med veiledning og undervisning som en del av bibliotektjenesten.

Praktisk informasjon

Studiet er en videreutdanning på deltid, og er lagt opp med 4 samlinger á 2 dager ved Terningen Arena, Elverum. Studiet gjennomføres over to semestre. 

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsfag, eller tilsvarende. 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om læring i et sosiokulturelt perspektiv
 • har kunnskap om hvordan læring kan planlegges, gjennomføres og evalueres
 • har kunnskap om forskjellen mellom undervisning og veiledning
 • har kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og veiledningsmetoder
 • har kunnskap om hvordan bruk av IKT og e-læring kan fremme læring

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, reflektere over  og vurdere egen undervisning til ulike målgrupper
 • kan anvende varierte arbeidsmetoder som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan anvende IKT og e-læring i undervisning
 • kan anvende ulike veiledningsmetoder
 • kan gi tilbakemelding på kollegaers undervisning og veiledning

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for læring
 • kan reflektere over og utvikle egen pedagogisk virksomhet
 • kan bygge gode relasjoner til målgruppene og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø  

Emner

Emne

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Utdanning i pedagogikk for bibliotekarer gir kompetanse til å undervise og veilede brukere med ulik grad av informasjonskompetanse.

Hva koster det?

15900,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap