Language: NOR | ENG

Videreutdanning i diabetes for vernepleiere

  • Varighet: 0,5 år
  • Deltid , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsfrist 1.juni 2020

Om utdanningen

Diabetes er et stadig økende problem, både blant barn og voksne. God behandling krever inngående kunnskap om sykdommen, og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å møte brukerens behov på ulike måter. Vernepleiere er oftere ute hos brukere, og veileder og støtter dem i arbeidet med å mestre egen hverdag. De bidrar til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne.

Vår utdanning tar utgangspunkt i vernepleierens oppgaver i forbindelse med å være bistandsyter til brukere med diabetes. Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot brukere med diabetes innen hjemmebaserte tjenester, psykiatri, skole, rusomsorg og eldreomsorg.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7593. Studiet finner du under "Betaling og oppdrag: Fakultet for helse- og sosialvitenskap". Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Opptakskrav

Studiets opptakskrav er fullført bachelor i vernepleie. Det stilles krav om ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert og har 4 samlinger à 2 dager over ett semester. Samlingene går i begynnelsen av hver måned (september, oktober, november og desember).

Mer informasjon

Pris

15900,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap