Language: NOR | ENG

Videreutdanning i diabetes

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking

Om utdanningen

 • Du jobber innen kommunehelsetjenesten
 • Du ønsker enda mer kunnskap om diabetes
 • Du ønsker å bli god på forebygging, behandling og oppfølging av diabetikere

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte for studenten er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studiet skal gjøre studentene i stand til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelige kunnskap for å yte oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet. Studiet fokuserer hovedsakelig på type 2 diabetes og forebygging hos pasienter med diabetes.

 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 209 7567. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Målgruppe

Dette studiet retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper med autorisasjon som sykepleier (f.eks. sykepleiere, helsesøstre og jordmødre) som arbeider innen kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

 

Er du vernepleier og har behov for videreutdanning i diabetes? Vi har en egen utdanning for dere her (lenke)

Praktisk informasjon

Studiet har 4 samlinger. Samlingsdatoer for 2020 er: 13.-15.januar, 18.-19.februar, 24.-25.mars og 12.-13.mai.

Nytt kull planlegges for vår 2021.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte for studenten er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskaper.

Kandidaten

 • Har kunnskap om Diabetes og diabetesrelaterte problemer
 • Har inngående kunnskap om medikamenter og behandling av diabetes
 • Har kunnskap om forebygging og behandling av senkomplikasjoner ved diabetes
 • Har kunnskaper om kosthold og livsstilsendring som blodsukkerregulerende tiltak.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan sette i gang helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak
 • Behersker relevante metoder og teknikker i blodsukkerregulering.
 • Kan dokumenterer selvstendige kliniske vurderinger av senkomplikasjoner.
 • Kan arbeide kunnskapsbasert med helsefremming, forebygging og behandling av diabetes.
 • Kan samhandle tverrfaglig med andre yrkesgrupper

 

Generell kompetanse

 • Kan veilede pasienter med diabetes og deres pårørende om kosthold og livsstil.
 • Kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig slik at det blir sammenheng på tvers av tjenester og tjenestenivåer.
 • Kan anvende faglig kunnskap og iverksette individuelle tiltak
 • Kan anvende ny og oppdatert kunnskap innen diabetesbehandling i praksis.

Opptakskrav

Studiets opptakskrav er autorisasjon som sykepleier. Det stilles krav om ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med diabetes, eksempelvis på sykehus, sykehjem, ulike behandlingsentra, institusjoner eller i eget hjem.

Mer informasjon

Pris

15500,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap