Language: NOR | ENG

Videreutdanning i demensomsorg

 • Varighet: 1 år
 • Deltid, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking

Om utdanningen

Studiet retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper som arbeider innenfor eldreomsorg og/eller demensomsorgen i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. 

Illustrasjonsbilde fra Colourbox

Dette sier våre studenter:

"Lærerik utdanning innen demensomsorg, innholdsrike temaer og der vi som studenter har vært delaktige i de fleste forelesningene"

"Dette studiet er gjennomførbart med tanke på at man har jobb og familie"

Praktisk informasjon

Videreutdanningen er tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over ett semester. Studiet har per nå ingen planlagt oppstart.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte

 

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om de vanligste formene for demens, symptomer, behandling og utredning
 • har kunnskap om ulike former for kommunikasjons- og miljøbehandlingsmetoder i demensomsorgen.
 • har kunnskap om de spesielle utfordringene pårørende til personer med demens står i, og hvordan helsepersonell kan bidra til å lette disse.
 • har kunnskap om særlige etiske utfordringer i møte med personer med demens og deres pårørende 
 • har kunnskap om organisering av helsetjenester til personer med demens, og innsikt i velferdsteknologiens muligheter i dagens og fremtidens demensomsorg

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vurdere, og anvende ulike metoder og verktøy for utredning av demens
 • kan vurdere å iverksette ulike kommunikasjonsformer og miljøbehandlingstiltak i møte med personer med demens
 • kan planlegge å gjennomføre pårørendesamtaler
 • kan identifisere etiske problemstillinger i arbeid med personer med demens og deres pårørende
 • kan ta initiativ til, og vurdere samtykkekompetanse hos personer med kognitiv svikt

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for personer med demens spesielle livssituasjon og utfordringer
 • har evne til å evaluere iverksatte tiltak
 • har evne til kritisk refleksjon over egne verdier, holdninger og handlingsvalg i omsorg for personer med demens og deres pårørende

  

Opptakskrav

Studiets opptakskrav er utdanning på bachelornivå eller tilsvarende 3-årig høgskole eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag. Det stilles krav om 1 års relevant praksiserfaring fra å jobbe med eldre mennesker.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig, innovativ og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot eldre personer med demens.

Mer informasjon

Pris

15 000,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap