Language: NOR | ENG

Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige plasser
 • Behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet
 • Utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020
 • Understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform

Om utdanningen

Hovedmålene til NAV er  

 • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • et velfungerende arbeidsmarked
 • riktig tjeneste og stønad til riktig tid
 • god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
 • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Evalueringer av NAV konkluderer med at det er behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet. Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal

 • bli tryggere, tydelige og fleksible i sin veilederrolle
 • engasjere seg i dialogpreget kommunikasjon med brukere og deres nettverk
 • øke ressursorientering (på bekostning av problemorientering) i seg selv og hos bruker
 • øke samarbeid og kontakt med arbeidslivet
 • øke egen og andres inkluderingskompetanse

Utdanningen er organisert som et emne på 30 studiepoeng 

 

 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 209 3301. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

 • Studiet er samlingsbasert
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid her. 

Samlingsdatoer:                                                                      

 • Samling 1: 8. og 9. september 2020
 • Samling 2: 27., 28., og 29. oktober 2020
 • Samling 3: 12. og 13. januar 2021
 • Samling 4: 16., 17. og 18. februar 2021
 • Samling 5: 8. og 9. april 2021

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet er utviklet som en halvårsenhet (30 studiepoeng), som gjennomføres på deltid over 1 år.

Læringsutbytte er beskrevet i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som deltakerne har etter å ha gjennomført studiet. 

Kunnskaper

Deltakeren har kunnskaper om:
 • Hva mellom-menneskelig kommunikasjon består av og hvordan den utvikler seg i ulike rammer.
 • Teorigrunnlag og arbeidsformer for dialogisk praksis.
 • Nasjonale føringer i arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken, spesielt rettet mot et inkluderende arbeidsliv.
 • Kommunikasjonsformer som skaper tillit mellom bruker, NAV og samarbeidsparter. 

Ferdigheter

Deltakerne utvikler sine ferdigheter til:

 • Å veilede personer for å fremme deres ressurser for læring, mestring og økt helse. 
 • Å finne samarbeidspartnere, skaffe informasjon, bygge nettverk og kommunisere med arbeidslivet på en tillitvekkende måte.
 • Å veilede brukere mot målet om å skaffe seg og/eller beholde arbeid, herunder undersøkelse av markedet, arbeid med CV, forberedelse/gjennomføring av intervju, etterarbeid, osv.
 • Å lede møter og samtaler som fremmer dialogisk praksis. 

Generell kompetanse

Deltakeren utvikler sin kompetanse til:

 • Å øke selvinnsikt og trygghet i veilederrollen både overfor brukere og arbeidsgivere
 • Å forstå arbeidsgiveres behov og tilnærming i rekruttering og inkludering av medarbeidere
 • Å koordinere helhetlig bistand til brukere i et samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner
 • Å fremme en læringskultur på egen arbeidsplass

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse og å være ansatt i NAV. Arbeid med veiledning av brukere og/eller bedrifter er å foretrekke. Dette dokumenteres med en bekreftelse på arbeidstilknytning i NAV.

Studentene bruker sin egen arbeidsplass som læringsarena

Søkerne blir rangert iht  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

 Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap