Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

 • Varighet: 1 år
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om utdanningen

Hovedmålene til NAV er  

 • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • et velfungerende arbeidsmarked
 • riktig tjeneste og stønad til riktig tid
 • god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
 • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Evalueringer av NAV konkluderer med at det er behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet. Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal

 • bli tryggere, tydelige og fleksible i sin veilederrolle
 • engasjere seg i dialogpreget kommunikasjon med brukere og deres nettverk
 • øke ressursorientering (på bekostning av problemorientering) i seg selv og hos bruker
 • øke samarbeid og kontakt med arbeidslivet
 • øke egen og andres inkluderingskompetanse

Utdanningen er organisert som et emne på 30 studiepoeng 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

 • Studiet er samlingsbasert
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid  her

Samlingsdatoer:                                                                      

 • Samling 1:  17. – 18. sept 2019
 • Samling 2:  29. , 30. og 31.  oktober 2019
 • Samling 3:  7. og 8. januar 2020
 • Samling 4:  11. 12, og 13. februar 2020
 • Samling 5: 31. mars og 1. april 2020

 

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet er utviklet som en halvårsenhet (30 studiepoeng), som gjennomføres på deltid over 1 år.

Læringsutbytte er beskrevet i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som deltakerne har etter å ha gjennomført studiet. 

Kunnskaper

Deltakeren har kunnskaper om:
 • Hva mellom-menneskelig kommunikasjon består av og hvordan den utvikler seg i ulike rammer.
 • Teorigrunnlag og arbeidsformer for dialogisk praksis.
 • Nasjonale føringer i arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken, spesielt rettet mot et inkluderende arbeidsliv.
 • Kommunikasjonsformer som skaper tillit mellom bruker, NAV og samarbeidsparter. 

Ferdigheter

Deltakerne utvikler sine ferdigheter til:

 • Å veilede personer for å fremme deres ressurser for læring, mestring og økt helse. 
 • Å finne samarbeidspartnere, skaffe informasjon, bygge nettverk og kommunisere med arbeidslivet på en tillitvekkende måte.
 • Å veilede brukere mot målet om å skaffe seg og/eller beholde arbeid, herunder undersøkelse av markedet, arbeid med CV, forberedelse/gjennomføring av intervju, etterarbeid, osv.
 • Å lede møter og samtaler som fremmer dialogisk praksis. 

Generell kompetanse

Deltakeren utvikler sin kompetanse til:

 • Å øke selvinnsikt og trygghet i veilederrollen både overfor brukere og arbeidsgivere
 • Å forstå arbeidsgiveres behov og tilnærming i rekruttering og inkludering av medarbeidere
 • Å koordinere helhetlig bistand til brukere i et samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner
 • Å fremme en læringskultur på egen arbeidsplass

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Søkere til studiet må være ansatt i NAV og fortrinnsvis arbeide med veiledning av brukere og/eller bedrifter. Dette dokumenteres med en bekreftelse på arbeidstilknytning i NAV.

Studentene bruker sin egen arbeidsplass som læringsarena

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

 Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap