Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

 • Varighet: 1 år
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om utdanningen

Hovedmålene til NAV er  

 • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • et velfungerende arbeidsmarked
 • riktig tjeneste og stønad til riktig tid
 • god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov
 • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Evalueringer av NAV konkluderer med at det er behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet. Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal

 • bli tryggere, tydelige og fleksible i sin veilederrolle
 • engasjere seg i dialogpreget kommunikasjon med brukere og deres nettverk
 • øke ressursorientering (på bekostning av problemorientering) i seg selv og hos bruker
 • øke samarbeid og kontakt med arbeidslivet
 • øke egen og andres inkluderingskompetanse

Utdanningen er organisert som et emne på 30 studiepoeng 

 

 

Praktisk informasjon

 • Studiet er samlingsbasert
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningtid  her

Samlingsdatoer:                                                                      

 • Samling 1:  17. – 18. sept 2019
 • Samling 2:  29. , 30. og 31.  oktober 2019
 • Samling 3:  7. og 8. januar 2020
 • Samling 4:  11. 12, og 13. februar 2020
 • Samling 5: 31. mars og 1. april 2020

 

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet er utviklet som en halvårsenhet (30 studiepoeng), som gjennomføres på deltid over 1 år.

Læringsutbytte er beskrevet i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som deltakerne har etter å ha gjennomført studiet. 

Kunnskaper

Deltakeren har kunnskaper om:
 • Hva mellom-menneskelig kommunikasjon består av og hvordan den utvikler seg i ulike rammer.
 • Teorigrunnlag og arbeidsformer for dialogisk praksis.
 • Nasjonale føringer i arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken, spesielt rettet mot et inkluderende arbeidsliv.
 • Kommunikasjonsformer som skaper tillit mellom bruker, NAV og samarbeidsparter. 

Ferdigheter

Deltakerne utvikler sine ferdigheter til:

 • Å veilede personer for å fremme deres ressurser for læring, mestring og økt helse. 
 • Å finne samarbeidspartnere, skaffe informasjon, bygge nettverk og kommunisere med arbeidslivet på en tillitvekkende måte.
 • Å veilede brukere mot målet om å skaffe seg og/eller beholde arbeid, herunder undersøkelse av markedet, arbeid med CV, forberedelse/gjennomføring av intervju, etterarbeid, osv.
 • Å lede møter og samtaler som fremmer dialogisk praksis. 

Generell kompetanse

Deltakeren utvikler sin kompetanse til:

 • Å øke selvinnsikt og trygghet i veilederrollen både overfor brukere og arbeidsgivere
 • Å forstå arbeidsgiveres behov og tilnærming i rekruttering og inkludering av medarbeidere
 • Å koordinere helhetlig bistand til brukere i et samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner
 • Å fremme en læringskultur på egen arbeidsplass

Opptakskrav

Det kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Søkere til studiet må være ansatt i NAV og fortrinnsvis arbeide med veiledning av brukere og/eller bedrifter. Dette dokumenteres med en bekreftelse på arbeidstilknytning i NAV.

Studentene bruker sin egen arbeidsplass som læringsarena

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

 Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s kompetansestrategi mot 2020, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap