Language: NOR | ENG

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

I studiet vektes tidlig intervensjon som basis for tverrfaglig forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunal sektor.  Både rus- og/eller voldsrelaterte psykososiale vansker inngår som integrerte tema gjennom hele studieforløpet.

Utdanningen skal bidra til økt kompetanse i arbeidet med mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Utdanningen skal utvikle studentenes ferdigheter i å identifisere og intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet.

Utdanningen skal også gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske helse og utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk.

Studiet fokuserer på barn og unge i alderen 0 – 23 år og berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, barn i skolealder, ungdom og unge voksne.

Utdanningen skal ha fokus på 3 hovedområder:

  • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
  • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene
  • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

Studiet tilbys både på Elverum og Lillehammer, les mer om de to studiestedene under.