Trener 3

  • se mer under praktisk informasjon
  • Varighet: 1,5 år
  • Betalingsstudium
  • Studiepoeng 20 studiepoeng
  • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking

Om utdanningen

  • Du er aktiv trener innen din særidrett
  • Du ønsker å formalisere din kompetanse
  • Du ønsker å ytterlige øke din trenerkompetanse

Høgskolen i Innlandet har sammen med Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Bandyforbund utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til fem særforbund og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener i din idrett!

Trenerutdanningen er nett- og samlingsbasert, og gjelder for særidrettene golf, svømming, friidrett, innebandy, bandy, alpint, hopp, kombinert, telemark, freestyle og freeski.

Trener 3 er ett studie med fokus på utvikling og prestasjon, og er rettet mot trenere som har ambisjoner om å trene morgendagens toppidrettsutøvere. Studiet bygger videre på Trener 2, og krever at du har pågående relevant trenerpraksis.

Studiet går på deltid over 16 mnd, og har ett omfang på 20 studiepoeng. Totalt vil det være 5 samlinger, hvor samling 1,3 og 5 vil være fellessamlinger på Terningen Arena i Elverum. Samling 2 og 4 vil være særidrettslige samlinger. Studiet har oppstart i september 2018 og vil foregå over 3 semester, og avsluttes i desember 2019.

 

I søknadsweb finner du studiet under betaling- og oppdragsstudier --> Betaling og oppdrag: fakultet for helse og sosialvitenskap

Samlingsdatoer 2018/19

Samling 1: 14-16 september 2018 – Felles

Samling 2: Særforbundsspesifikk

Samling 3: 1-3 mars 2019

Samling 4: Særforbundsspesifikk

Samling 5: 18-19 oktober 2019

Hjemmeeksamen: 11.-22.november 2019

Logo særforbund

Praktisk informasjon

Studiet er bygget opp av 3 fellessamlinger der deltagere for alle forbundene er sammen. Felssesamlinger blir lagt til Terningen Arena. 2 samlinger er rettet spesifikt mot særidretten og avholdes forskjellig fra idrett til idrett for å best tilrettelegge for idretten.

Kvinner oppfordres til å søke!

Emner

Emne

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

Kandidaten vil etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

- Kan analysere og faglig reflektere over arbeidskravene som gjelder for egen idrett

- Har kunnskap om sammenhengen mellom funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk

- Kan formidle gode holdninger knyttet til ulike sider av kjønnsperspektivet i

  idretten

- Har en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon

- Har kjennskap til hvor utøverne kan få hjelp til relevant behandling i tråd med

  idrettens retningslinjer

- Kjenner til regler og rutiner for deltakelse i internasjonale konkurranser

- Kjenner til internasjonale klassifiseringsregler innen idrett for funksjonshemmede  

- Kjenner til ulike typer krav som stilles til ledelse og organisering av utviklingsprosesser

- Har kjennskap til trenerens og utøvernes rettigheter og plikter

 

Ferdigheter

Kandidaten

- Kan utarbeide kapasitetsanalyser

- Kan faglig reflektere over og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger, eller

  bevegelsesløsninger for individuelle utøvere og for lagspillutøvere.

- Kan anvende relevante sosiale og mentale treningsteknikker

- Kan tilrettelegge for å utvikle «24-timersutøveren» med balanse mellom

  trening/konkurranser og andre arenaer

- Kan utvikle utøvere som tar ansvar for egen utvikling

- Kan kommunisere hensiktsmessig med utøvere på individ-, gruppe- og lagnivå

- Har kunnskap om og kan anvende idrettscoaching

- Kan praktisere situasjonstilpasset ledelse

- Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle

- Kan sette sammen effektive treningsgrupper med utgangspunkt i alder, nivå og mål

- Kan samarbeide med andre trenere og ressurspersoner til utøverens og idrettens beste

- Kan tilrettelegge for og avstemme elitesatsingen i egen klubb i henhold til idrettens verdier,

   bestemmelser og klubbens retningslinjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

- Har kunnskap om egen idretts utviklingstrapp og beste praksis, og kan legge til rette hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp

- Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og justere trening for utøverne i et helhetlig perspektiv

- Kan lede strategi- og målprosesser til treningsprosessen eller til forutsetninger for treningsprosessen

- Kan sette sammen og ivareta et trenerteam og støtteapparat med definert rolle- og ansvarsfordeling

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Dokumentert godkjent Trener 2- utdanning i henhold til Trenerløypa i særidretten du søker opptak til. For å kvalifisere til Trener 3- utdanningen må du fungere aktivt som trener med tilgang til en utøvergruppe.

Studieplassene fordeles etter avtale med særforbundene.

Søkere må levere politiattest ved oppstart av studiet

Les mer om søknad og opptak

Praksis

Underveis i studiet skal studenter gjennomgå 90 timer praksis på egen praksisplass. Det er en forutsetning for opptak til studiet at søker er fungerende trener innen særidretten sin.

Mer informasjon

Pris

15500,- Kostnader tilknyttet deltakelse (overnatting etc.) på samlingene særforbundene organiserer kan variere mellom forbundene. Ta kontakt med ditt særforbund for mer informasjon om disse kostandene. i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap