Language: NOR | ENG

Trener 3

  • se mer under praktisk informasjon
  • Varighet: 1,5 år
  • Betalingsstudium
  • Studiepoeng 20 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsfrist 1.desember

Om utdanningen

  • Du er aktiv trener innen din særidrett
  • Du ønsker å formalisere din kompetanse
  • Du ønsker å ytterlige øke din trenerkompetanse

Høgskolen i Innlandet har sammen med Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Bandyforbund utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til fem særforbund og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener i din idrett!

Trenerutdanningen er nett- og samlingsbasert, og gjelder for særidrettene golf, svømming, friidrett, innebandy, bandy, alpint, hopp, kombinert, telemark, freestyle og freeski.

Trener 3 er ett studie med fokus på utvikling og prestasjon, og er rettet mot trenere som har ambisjoner om å trene morgendagens toppidrettsutøvere. Studiet bygger videre på Trener 2, og krever at du har pågående relevant trenerpraksis.

Studiet går på deltid over 16 mnd, og har ett omfang på 20 studiepoeng. Totalt vil det være 5 samlinger, hvor samling 1,3 og 5 vil være fellessamlinger på Terningen Arena i Elverum. Samling 2 og 4 vil være særidrettslige samlinger. Studiet har oppstart i februar 2020 og vil foregå over 3 semester, og avsluttes i mai 2021.

 

I søknadsweb finner du studiet under betaling- og oppdragsstudier --> Betaling og oppdrag: fakultet for helse og sosialvitenskap

Samlingsdatoer 2020/2021

Samling 1:

7.-9.februar 2020 (Elverum)

Samling 2:

Svømming: internasjonal samling 9.-12.juni 2020,Barcelona

Golf: 1.-3.mai 2020, Gamle Fredrikstad

Innebandy og Bandy: 12.-14.juni 2020, Fredrikstad

Friidrett: 24.-26.april, Oslo

Samling 3:

5.-6.september 2020 (Elverum)

Samling 4:

Svømming: 5.-7.februar 2021, Bergen

Golf: 9.-11.oktober 2020, Gamle Fredrikstad

Bandy: 18.-22.september 2020, Vänersborg/Sverige

Innebandy: 4.-7.desember 2020, Helsinki/Finland

Samling 5:

7.-8.mai 2021 (Elverum)

Hjemmeeksamen etter siste samling.

Logo særforbund

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7584. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet er bygget opp av 3 fellessamlinger der deltagere fra alle forbundene er sammen. Fellessamlinger blir lagt til Terningen Arena i Elverum. 2 samlinger er rettet spesifikt mot særidretten og avholdes forskjellig fra idrett til idrett for å best tilrettelegge for idretten. Se sideboks for samlingsdatoer.

Kvinner oppfordres til å søke!

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Dokumentert godkjent Trener 2- utdanning i henhold til Trenerløypa i særidretten du søker opptak til. For å kvalifisere til Trener 3- utdanningen må du fungere aktivt som trener med tilgang til en utøvergruppe.

Studieplassene fordeles etter avtale med særforbundene.

Søkere må levere politiattest ved oppstart av studiet

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Kandidaten vil etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

- Kan analysere og faglig reflektere over arbeidskravene som gjelder for egen idrett

- Har kunnskap om sammenhengen mellom funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk

- Kandidaten har kunnskap om hvordan organisering og ledelse påvirker trenings- og utviklingsprosesser

- Kan formidle gode holdninger knyttet til ulike sider av kjønnsperspektivet i

  idretten

- Har en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon

- Har kjennskap til hvor utøverne kan få hjelp til relevant behandling i tråd med

  idrettens retningslinjer

 

 

Ferdigheter

Kandidaten

- Kan utarbeide kapasitetsanalyser

- Kandidaten har forståelse for at ledelse betinges av ulike situasjonsfaktorer og kan anvende disse i egen trenerrolle

- Kan faglig reflektere over og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger, eller

  bevegelsesløsninger for individuelle utøvere og for lagspillutøvere.

- Kan anvende relevante sosiale og mentale treningsteknikker

- Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle

- Kan samarbeide med andre trenere og ressurspersoner til utøverens og idrettens beste

- Kan tilrettelegge for og avstemme elitesatsingen i egen klubb i henhold til idrettens verdier,

   bestemmelser og klubbens retningslinjer

 

 

Generell kompetanse

Kandidaten

- Har kunnskap om egen idretts utviklingstrapp og beste praksis, og kan legge til rette hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp

- Kan lede utøvere, lag og støtteapparat på måter som ivaretar utøvernes behov

- Kan konkretisere idrettens verdier på måter som fremmer idrettens legitimitet og integritet

- Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og justere trening for utøverne i et helhetlig perspektiv

 

Emner

Emne

Studiepoeng År 1 År 2

Praksis

Underveis i studiet skal studenter gjennomgå 90 timer praksis på egen praksisplass. Det er en forutsetning for opptak til studiet at søker er fungerende trener innen særidretten sin.

Hva koster det?

15500,- Kostnader tilknyttet deltakelse (overnatting etc.) på samlingene særforbundene organiserer kan variere mellom forbundene. Ta kontakt med ditt særforbund for mer informasjon om disse kostandene. i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap