Language: NOR | ENG

Trener 2

 • Samling 2 se tekst
 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Søknadsperiode Søknadsfrist 15.februar 2021
 • du har trener 1 i din særidrett
 • du ønsker å videreutvikle deg som trener
 • du ønsker studiepoeng sammen med din trener 2 utdanning

Om utdanningen

Høgskolen i Innlandet har sammen med Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Volleyballforbund,  Norges Bandyforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Triatlonforbund og Norges Friidrettsforbund utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til flere særforbund og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener i din idrett!

Trenerutdanningen er nett- og samlingsbasert, og gjelder for særidrettene volleyball, sandvolleyball, golf, svømming, innebandy, bandy, triathlon, langrenn, alpint, hopp, kombinert, telemark, freestyle og freeski.

Studiet bygger videre på Trener 1. Trener 1 kompetanse kan dokumenteres med "min idretts CV" fra sportsadmin.

Forbund vi samarbeider med:

 

logo særforbund trener 2

 

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7566. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

For vårsemesteret 2021 er det disse forbundene som tilbyr Trener 2-utdanning: 

 • Norges Bandyforbund
 • Norges Golfforbund
 • Norges Triathlonforbund
 • Norges Svømmeforbund
 • Norges Skiforbund

Samlingene fordeler seg slik:

Samling 1: 10. - 11.april 2021 - 1.fellessamling OBS! Går digitalt!

Samling 2: avvikles for hvert særforbund:

Bandy, innebandy, landhockey, EL-innebandy      25.-27.juni, Stavanger
Golf      28.-30.mai, Østlandet
Volleyball      dato kommer
Triathlon      dato kommer
Svømming      28.-30.mai 2021, Trondheim
Ski      4.-6.juni 2021 Snøhallen + evt.andre lokasjoner Oslo

Samling 3: 25. - 26.september 2021 - 2.fellessamling på Terningen Arena, Elverum

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.
Dokumentert godkjent Trener 1- utdanning i særidretten du søker opptak til.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Kandidaten vil etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten
- Har kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett
- Har kjennskap til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere, og kan tilpasse trening etter dette
- Kjenner til de vanligste idrettsskadene i sin idrett, og kan de viktigste prinsippene for forebygging og opptrening av slike skader
- Har kjennskap til kosthold for idrettsutøvere
- Har kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping
- Har kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for den aktuelle idretten
- Har kjennskap til klassifisering innen idrett for funksjonshemmede
- Kjenner til støtteordninger fra klubb, region og forbund
- Har en forståelse av særidrettens egenart

Ferdigheter

Kandidaten
- Kan utarbeide enkle målsettinger og planer i samarbeid med utøverne
- Kan bidra til å utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for egne utøvere/lag
- Kan bidra til å utvikle tekniske og taktiske ferdigheter for egne utøvere/lag
- Kan vise en utviklings -og oppgaveorientert tilnærming som trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner, og en treneratferd som møter utøvernes behov
- Kan tilpasse kommunikasjon til ulike utøvere
- Er i stand til å tilpasse treningen på en måte som skaper ønsket utvikling, også for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle

Generell kompetanse

Kandidaten
- Har kunnskap om sentrale verktøy og metoder og kan anvende disse til å planlegge, lede, evaluere og justere trening både i et kort- og et langsiktig perspektiv
- Kan lede aktivitet og bidra til å utvikle utøvere ut fra trenerens avtale med klubben, klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidé
- Er i stand til å identifisere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkelte utøvere, ledelse og foreldre

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Kurset gir kompetanse som sammen med særidrettsforbundet kan gi trener 2 kompetanse. Ønsker man videre studier tilbyr også høgskolen Trener 3.

Hva koster det?

7500,- i tillegg til semesteravgift

Fra OL til HINN

I sine karrierer satset Line Jahr og Gyda Enger på hopp. Etter å ha tatt trener 2 ved HINN er de nå trenere i samme idrett.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap