Trener 2

  • Samling 2 se tekst
  • Varighet: 0,5 år
  • Deltid, Samlingsbasert, Betalingsstudium
  • Søknadsperiode Søknadsfrist 1.mars 2019

Om utdanningen

Høgskolen i Innlandet har sammen med Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Volleyballforbund,  Norges Bandyforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Triatlonforbund og Norges Friidrettsforbund utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til fire særforbund og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener i din idrett!

Trenerutdanningen er nett- og samlingsbasert, og gjelder for særidrettene volleyball, sandvolleyball, golf, svømming, innebandy, bandy, langrenn, alpint, hopp, kombinert, telemark, freestyle og freeski.

Studiet bygger videre på Trener 1. Trener 1 kompetanse kan dokumenteres med "min idretts CV" fra sportsadmin.

HVORDAN SØKER JEG?

Klikk på "Søk opptak"-knappen på denne siden. Da kommer du inn på Søknadsweb. Her fyller du inn det som etterspørres. Obs! Du finner studiet under kategorien "betaling- og oppdragsstudier - fakultet for helse og sosialvitenskap", på Søknadsweb.

Samlingsdatoer 2019

Samling 1:

3.-4.mai 2019 på Terningen Arena, Elverum

Samling 2:

  • Golf - 15.-16.juni i Oslo/Østlandsområdet
  • Volleyball - 9.-10.august i Oslo
  • Orientering - 1. - 2.juli i Larvik
  • Svømming - 23.-25.august i Trondheim
  • Hopp - uke 26, Oslo

Info for den idrettsspesifikke samlingen for de øvrige idrettene kommer snart.

Samling 3:

20.-21.september 2019 på Terningen Arena, Elverum

Eksamen 10.-21.oktober 2019 - Hjemmeeksamen

 

logo særforbund trener 2

 

Bilde av Gyda Enger som nå er hopptrener etter at hun studerte Trener 2 ved Høgskolen i Innlandet.

Fra OL til HINN

I sine karrierer satset Line Jahr og Gyda Enger på hopp. Etter å ha tatt trener 2 ved HINN er de nå trenere i samme idrett.

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer 2018:

20.april oppstart på nett

5-6.mai 1.fellessamling på Terningen Arena

2.samling avvikles for hvert særforbund:

25.-27. mai Samling 2 Svømming i Trondheim fredag kl.16- søkndag kl.16
9.-10. juni Samling 2 Golf – Oslo-området
16.-18. Juni Samling 2 Innebandy - Trondheim
23.-30. juni Samling 2 Hopp
24.-26. juni Samling 2 Langrenn
7.-11. aug Samling 2 Alpint
18.-19. aug Samling 2 Volleyball

22.-23. september 3. fellessamling på Terningen Arena

12.-22. oktober avholdes eksamen

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Kandidaten vil etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Kandidaten
- Har kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett
- Har kjennskap til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere, og kan tilpasse trening etter dette
- Kjenner til de vanligste idrettsskadene i sin idrett, og kan de viktigste prinsippene for forebygging og opptrening av slike skader
- Har kjennskap til kosthold for idrettsutøvere
- Har kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping
- Har kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for den aktuelle idretten
- Har kjennskap til klassifisering innen idrett for funksjonshemmede
- Kjenner til støtteordninger fra klubb, region og forbund
- Har en forståelse av særidrettens egenart

Ferdigheter

Kandidaten
- Kan utarbeide enkle målsettinger og planer i samarbeid med utøverne
- Kan bidra til å utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for egne utøvere/lag
- Kan bidra til å utvikle tekniske og taktiske ferdigheter for egne utøvere/lag
- Kan vise en utviklings -og oppgaveorientert tilnærming som trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner, og en treneratferd som møter utøvernes behov
- Kan tilpasse kommunikasjon til ulike utøvere
- Er i stand til å tilpasse treningen på en måte som skaper ønsket utvikling, også for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle

Generell kompetanse

Kandidaten
- Har kunnskap om sentrale verktøy og metoder og kan anvende disse til å planlegge, lede, evaluere og justere trening både i et kort- og et langsiktig perspektiv
- Kan lede aktivitet og bidra til å utvikle utøvere ut fra trenerens avtale med klubben, klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidé
- Er i stand til å identifisere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkelte utøvere, ledelse og foreldre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.
Dokumentert godkjent Trener 1- utdanning i særidretten du søker opptak til.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Kurset gir kompetanse som sammen med særidrettsforbundet kan gi trener 2 kompetanse. Ønsker man videre studier tilbyr også høgskolen Trener 3.

Mer informasjon

Pris

7500,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap