Language: NOR | ENG

Teori om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

  • Varighet: Vårsemesteret
  • Heltid
  • Studiepoeng 5 studiepoeng
  • Søknadsperiode 24. mai 2021

Ph.d.-kurset gir innsikt i sentrale teoretiske perspektiver for forståelsen av barns og unges deltagelse og kompetanseutvikling

Om forskerutdanningen

Ph.d.-kurset "Teori om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling" er et kurs for ph.d.-kandidater og personer med interesse i kompetanseutvikling knyttet til barn og ung. Kurset inngår som et obligatorisk emne i ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Kurset tar for seg teorier og sentrale begreper innenfor områdene barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Ulike forståelsesrammer for barndom og ungdom blir presentert. Det blir lagt vekt på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling innenfor og på tvers av kontekster, men hovedfokus rettes mot kunnskapsutviklingen knyttet til barn og unge.

Undervisningssamling: 

Uke 24, mandag 14.- fredag 18. juni 2021

Opptak til kurset:
Søknad om opptak gjøres i EVU-Web

Søknadsfrist: 24. mai 2021

Undervisningsspråk

Norsk

Praktisk informasjon

Undervisningen foregår i uke 24, 14. - 18. juni 2021

Program uke 24 (med forbehold om endringer)

Mandag 14.06
Kl. 09.15 - 09.45: Introduksjon til emnet, oversikt over pensum, praktiske opplysninger ved Mari Rysst og Rune Hausstätter
Kl. 10.00 - 12.00: Deltakelse og kompetanseutvikling som opplæringsprosjekt v/Rune Hausstätter
Kl. 12.00 - 13.00: Lunsj
Kl. 13.00 - 15.00: Teoretiske perspektiver i studiet av ungdom v/ Halvor Fauske

Tirsdag 15.06
Kl. 09.15 - 12.00: Nyere antropologiske/kvalitative perspektiver til barn og unge v/Mari Rysst
Kl. 12.00 - 13.00: Lunsj
Kl. 13.00 - 16.00: Psykologiske, teoretiske perspektiver i studie av barn og unge v/Ulrika Håkansson

Onsdag 16.06
09.15 - 12.00: Sentrale teoretiske perspektiver til psykisk helse
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 15.00: Teoretiske perspektiver til funksjonshemming v/Roald Undlien

Torsdag 17.06
09.15 - 12.00: Barnet. Historiske perspektiver v/Harald Thuen
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 15.00: Studentframlegg, ca. 20 minutter

Fredag 18.06
09.15 - 12.00: Etikk og sårbarhet som del av deltagelse og kompetanseutvikling v/Halvor Nordby
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 14.00: Oppsummering v/Mari Rysst og Rune Hausstätter

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført og bestått mastergrad på minimum 120 studiepoengs omfang. Ph.d.-kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program i Norge er kvalifisert for opptak.

Søkere tas opp etter følgende rangering:

1) Ph.d.-kandidater på studieprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

2) Andre ph.d.-kandidater

3) Eksterne søkere

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg avansert kunnskap og innsikt i teorier om barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. De skal også kunne vurdere og reflektere kritisk og med utgangspunkt i teoriene og de teoretiske perspektivene som presenteres.

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg disse akademiske ferdighetene:

  • Innsikt i sentrale teoretiske perspektiver for forståelsen av barns og unges deltagelse og kompetanseutvikling
  • Høy grad av refleksjon over eget teoretisk utgangspunkt for forsking på barns og unges deltagelse og kompetanseutvikling.
  • Evne til å uttrykke skriftlig og muntlig teoretiske perspektiver på barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling knyttet til eget doktoravhandlingsarbeid.
  • Evne til å gi konstruktiv tilbakemelding på akademiske tekster.

Emner

Fullstendig kursbeskrivelse

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

Kr. 3000,- for eksterne deltakere som ikke er registrert på et ph.d.-program
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap