Language: NOR | ENG

Krav om 3 i matematikk og norsk for å bli sykepleier

Sykepleier øver på å sette kanyle

Fra og med årets opptak stilles det krav om karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk for å være kvalifisert for opptak til sykepleierutdanningene i Norge. (Illustrasjonsfoto: HINN)

Søkere til sykepleieutdanningene må ha oppnådd karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk for å være kvalifiserte i årets studentopptak.

Karakterkravene i norsk og matematikk ble varslet av regjeringen i 2017 og gjelder altså fra og med årets opptak.

Kunnskapsdepartementet håper de skjerpede kravene skal styrke kvaliteten på sykepleieutdanningen og tjenestene sykepleierne utfører. De er særlig opptatt av å få bukt med den store strykprosenten i faget medikamentregning.

Bedre pasientsikkerhet

− Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helseminister Bent Høie.

HINN positive til kravene

Høgskolen i Innlandet støtter prinsippet om at det stilles karakterkrav for opptak til sykepleierutdanningen.

- Det har vært rettet stor oppmerksomhet mot høy strykprosent i fagene medikamentregning og legemiddelhåndtering, og det har blitt pekt på at ferdigheter i disse fagene har stor påvirkning på pasientsikkerheten, sier instituttleder Liv Ødebehr ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Trenger gode norskkunnskaper

- Vi mener det er vel så viktig at kandidatene har gode norskkunnskaper, både når det gjelder muntlig og skriftlig framstillingsevne, sier Ødebehr og viser til de stadig økende kravene til dokumentasjon i helsetjenesten for å ivareta pasientsikkerheten.

- Presis og tilstrekkelig kommunikasjon mellom pasient og sykepleier, og sykepleiere imellom, er også avgjørende for å ivareta pasienters sikkerhet, mener hun.

Spent på opptaket

Høgskolen i Innlandet tilbyr Bachelor i sykepleie på heltid og deltid ved studiested Elverum, samt på heltid ved desentralisert studiested Kongsvinger. Bachelor i sykepleie tilbys også på deltid i Tynset. 

Opptaksleder Elisabeth Nikolaisen er spent på om innføringen av karakterkravene får utslag for søkningen til sykepleieutdanningene.

-Vi har hatt veldig god søkning til disse utdanningene i en årrekke, men vi venter nok at karakterkravene vil påvirke både totale søkertall og antall kvalifiserte søkere som kan gis tilbud om studieplass i år, sier Nikolaisen.