Language: NOR | ENG

Studentveiledning i praksis

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Ledige studieplasser

Praksisveilederstudiet er en sentral møteplass mellom høgskolen og praksisfeltet. Studiet passer for deg som vil styrke praksisveiledningen av studenter innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

Om utdanningen

Er du som oss opptatt av praksis i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie-utdanningene (BSV-utdanningene)? Vil du samarbeide med oss om kvalifisering av dyktige fagfolk for framtida?

Institutt for sosialfag og veiledning inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene til praksisveilederstudiet. 

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene. 

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 3303 Du finner studiet under Betaling og oppdrag: Fakultet for helse- og sosialvitenskap høst 2021. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet er på 15 studiepoeng, og går over seks måneder. Det er tre obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Pensum er på ca. 1000 sider. 

Det er ønskelig med minst 1 års praksis etter avsluttet utdanning. Det tas opp åtte veiledere til barnevernstudenter, åtte til studenter fra sosialt arbeid og fjorten til studenter for vernepleie. 

Samlingene avholdes på trivelige Honne konferansesenter på Biri. Høgskolen dekker opphold med overnatting og måltider på samlingene. Det må påregnes kostnader til semesteravgift, pensumbøker og reiser.

Samlingsdatoene for 2021/2022:

 • Uke 40: 6.-7. oktober
 • Uke 48: 1.-2. desember
 • Uke 10: 8.-9-mars 2022

Opptakskrav

 

Opptakskrav er 3-årig utdanning innenfor barnevern, sosionom eller vernepleie. Annen utdanning kan godkjennes etter vurdering.

 

Søkerne skal være aktuelle som praksisveiledere for BSV-utdanningene ved Høgskolen i Innlandet. Søkeres arbeidssted bør ha student i praksis i løpet av studieåret.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Tema i studiet:

 • Praksis som læringsarena og læringsform
 • Veiledning - teori og praksis.
 • Studentveiledning - kompetanse og kvalitet.

 

Etter gjennomført studie skal studentene:

 • Ha kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, tilnærminger og metoder relatert til praksisveiledning av studenter
 • Kunne omsette og anvende kunnskap om veiledning av studenter for å fremme kvalitet og relevans i praksisstudiene
 • Kunne identifisere og reflektere over faglige utfordringer knyttet til kvalifisering av studenter til framtidig profesjonsutøving

Studiet gjennomføres i tråd med UHRs Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetanse-vurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene

Emner

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Studiet er en videreutdanning for praksisveiledere innenfor utdanningene barnevern-, sosionom- og vernepleie (BSV-utdanningene).

FO har kriterier for godkjenning av veiledere. Ett av kriteriene er 40 timer i veiledningsteori og metodikk. Studiet imøtekommer dette kravet. Det kan også innpasses i kliniske videreutdanninger.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap