Language: NOR | ENG

Studentveiledning i praksis

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt
 • Kunnskap om praksisveiledning av studenter
 • Praksis som læringsarena og læringsform, Veiledning–teori og praksis, Studentveiledning

Om utdanningen

Er du som oss opptatt av praksis i barnevern, - sosialt arbeid- og vernepleie-utdanningene (BSV-utdanningene)?

Vil du samarbeide med oss om kvalifisering av dyktige fagfolk for framtida?

Institutt for sosialfag og veiledning inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene til praksisveilederstudiet.

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene. 

Praktisk informasjon

Studiet er på 15 studiepoeng, og går over seks måneder. Det er tre obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Pensum er på ca. 1000 sider. 

Det er ønskelig med minst 1 års praksis etter avsluttet utdanning.

Samlingene avholdes på trivelige Honne konferansesenter på Biri. Høgskolen dekker opphold med overnatting og måltider på samlingene. Det må påregnes kostnader til semesteravgift, pensumbøker og reiser.

Samlingsdatoene for 2020/2021:

 • uke 41 :  7. og 8. oktober
 • uke 49:  2. og 3. desember
 • uke 10:  10. og 11. mars

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Tema i studiet:

 • Praksis som læringsarena og læringsform
 • Veiledning - teori og praksis.
 • Studentveiledning - kompetanse og kvalitet.

 

Etter gjennomført studie skal studentene:

 • Ha kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, tilnærminger og metoder relatert til praksisveiledning av studenter
 • Kunne omsette og anvende kunnskap om veiledning av studenter for å fremme kvalitet og relevans i praksisstudiene
 • Kunne identifisere og reflektere over faglige utfordringer knyttet til kvalifisering av studenter til framtidig profesjonsutøving

Studiet gjennomføres i tråd med UHRs  Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetanse-vurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene

Opptakskrav

 

Opptakskrav er 3-årig utdanning innenfor barnevern, sosionom eller vernepleie. Annen utdanning kan godkjennes etter vurdering.

 

Søkerne skal være aktuelle som praksisveiledere for BSV-utdanningene ved Høgskolen i Innlandet. Søkeres arbeidssted bør ha student i praksis i løpet av studieåret.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet er en videreutdanning for praksisveiledere innenfor utdanningene barnevern-, sosionom- og vernepleie (BSV-utdanningene).

FO har kriterier for godkjenning av veiledere. Ett av kriteriene er 40 timer i veiledningsteori og metodikk. Studiet imøtekommer dette kravet. Det kan også innpasses i kliniske videreutdanninger.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap