Language: NOR | ENG

Safe & Sound - Internasjonalt mastersemester

 • Varighet: 1 semester
 • Heltid
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode 15. februar
 • Du ønsker økt global forståelse
 • Du vil lære om barns helse og utvikling i et internasjonalt perspektiv
 • Du vil samarbeide med studenter med en annen bakgrunn

Om utdanningen

Barn trenger pleiende omsorg og beskyttelse for å vokse og trives. Safe & Sound er et internasjonalt mastersemester som er utviklet for å gi deg som student kunnskap om hvordan negative barndomsopplevelser, kriser og katastrofer påvirker helse og bærekraftig utvikling. De uheldige konsekvensene ses ikke bare på et individuelt nivå, men gir også kostnader på samfunnsnivå og svekker bærekraften i familier og lokalsamfunn.

Du vil også lære om forhold som styrker barns oppvekstbetingelser. Semesteret setter kunnskap om barns utvikling og behov i sammenheng med lokale og globale utfordringer og ansvar, slik de er formulert i f.eks. WHO (Verdens helseorganisasjon,) FNs bærekraftsmål og Barnekonvensjonen.

 

Safe and Sound

 

Studiet består av tre sammenhengende emner (hvert på 10 ECTS) som undervises ved tre ulike institusjoner i Bergen, på Lillehammer og i Hanoi, Vietnam.

En utvidet versjon av Emne 2 (15 ECTS) er laget for studenter som ikke kan eller vil reise til utlandet, men kun oppholder seg på Lillehammer. Disse vil heller ikke følge emnet som leveres i Bergen.

Les mer om prosjektet på  www.safeandsound.world

For English presentation read here

 

Søknadsprosess

Hvem kan søke?

Dette studiet er kun åpent for studenter ved Vietnam National University – University of Education, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Innlandet.

Hvordan søke?

Studenter som er utvalgt ved sin studieinstitusjon må sende inn  søknad på nett.

Søknadsfrist:

Studenter ved Høgskolen i Innlandet: 15. feb.

Studenter ved partneruniversitetene: 15. april

Praktisk informasjon

Om Programmet

Safe and Sound er et av flere norske partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid  (NORPART). Målet er å forbedre kvaliteten på høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom akademisk samarbeid og gjensidig studentmobilitet. Programmet er finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU.) 

Studiet er på masternivå, og er organisert på fulltid over et semester med fleksibel læring med digitale læringsplattformer. Programmet er utviklet ved Fakultet for helse og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for helse og sosialfag ved Universitetet i Bergen og Center for Crisis Psychology og Vietnam National University - Universitety of Education i Hanoi. De tre institusjonsbyene er studiested for hvert sitt emne.

Studiedetaljer høsten 2020

Semesteret starter 17. august og er ferdig 18. desember 2020. Det første kurset holdes i Bergen, og starter mandag 17. august.

Det holdes en introduksjonsuke i Bergen. Studenter som deltar vil få en e-mail med informasjon om anbefalte ankomsttider.

 

Studiesteder høsten 2020

Samling Institusjon Sted Kurs Tidspunkt
1 University of Bergen (UIB) Bergen, Norway PSY381 Crisis Psychology and disaster response (10 ECTS)  17. august – 30. september 2020
2 Inland Norway University of Applied Sciences (INN University) Lillehammer, Norway ACE, Health and sustainable development (10 ECTS) 5. oktober – 6. november 2020
3 Vietnam National University (VNU) – University of Education Hanoi, Vietnam Safe & Sound childhood. Field course and practicum (10 ECTS) 11. november – 18. desember 2020 

 

Økonomisk støtte (Nordpart stipend)

Stipendet dekker kostnaden for 5 studenter fra Vietnam National University, 2 studenter fra Universitetet i Bergen, og 2 studenter fra Høgskolen i Innlandet.

Stipendet for studentene fra Vietnam dekker følgende:

 • Reiseutgifter inntil NOK 10.000,-
 • Bolig og levekostnader inntil NOK 10.825,- per måned, for tre måneder
 • Visumkostnader og oppholdstillatelse inntil NOK 6.800,-

Stipendet for studentene fra Norge dekker følgende:

 • Reiseutgifter inntil NOK 6.000,-
 • Bolig og levekostnader inntil NOK 10.000,- 
 • Utgifter for visum og vaksiner inntil NOK 6.800,-

Norske studenter kan i tillegg søke om reisestøtte fra Lånekassen for det praksisemnet i Vietnam.

Bolig

Informasjon vil komme. 

Studentvisum

Studentene fra Vietnam trenger studentvisum, da de vil tilbringe mer enn 30 dager i Norge. For mer informasjon om søknad og kostnader, les mer her.

Studentene fra Norge kan velge mellom to typer visum; "3 months single entry visa" eller "3 months multiple entry visa", da oppholdet er mer enn 1 mnd. Skal du som student besøke nabolandene under ditt opphold bør du søke om "multiple entry." Det kan gjøres hos ambassaden i Norge eller online (prisene kan variere fra hvor det søkes). Merk deg at det kun er 3 flyplasser hvor studenter kan få stempel for godkjenning av online visum (visa on arrival) - Noi Bai International Airport (Hanoi), Tan Son Nhat International Airport (Ho Chi Minh City) og Danang Airport.  Husk at passet må være gyldig i 6 mnd etter hjemreise. Det anbefales å søke om visum i god tid før avreise. Les mer om visum her.

Opptakskrav

Master students need to fulfil one of the criteria listed below:

 • minimum 2 years of study in psychology (in an integrated master program), or be registered as master students in either MA in Health, MA in Social Work, MA in psychology or MA in Environmental Psychology
 • Adequate proficiency in English to read, write and speak at an academic level equivalent to level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEF or CEFR)

These criteria adhere to all course descriptions in this programme. 

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Praksis

Det siste kurset "Global Child Mental Health and Social Work Practicum" er et 10 ECTS veiledet profesjonelt opplæringskurs i Vietnam.

Studentene får muligheten til å erfare og utvikle en forståelse for profesjonell og akademisk praksis i en internasjonal setting, samt gjøre seg refleksjoner rundt dette.

Dette oppnås ved at studenten får observere det daglige arbeidet og samhandle med helsepersonell, helsevesen og frivillige organisasjoner som jobber med barn med utfordrende bakrunn og psykiske helseproblemer i Vietnam. Studentene vil ta del i ulike læringsprosesser og utføre oppgaver etter avtale med vertsinstitusjonen.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Safe & Sound - Internasjonalt mastersemester

Hvorfor ta et mastersemester med Safe and Sound?

Omsorgssvikt, overgrep, underernæring og naturkatastrofer kan sette en sunn oppvekst i fare. Du vil øke din kunnskap om hvordan tidlige barndomsopplevelser har betydning for individets helse og trivsel og fellesskapets bærekraft. Du vil lære grunnleggende metoder for psykososial støtte i krise- og katastrofesituasjoner.

Semesteret bringer sammen studenter fra ulike kulturer, hvor oppfatninger om barn og barndom og hva som er belastende, varierer. Det gir muligheter for innsikt i andre kulturers praksiser og verdier, og å se egne nasjonale utfordringer med andres blikk. Semesteret er også en personlig læringsreise med stor sannsynlighet for å ende opp med en utvidet horisont og lærerike vennskap på tvers av landegrenser.

Målet er å bidra til:

 • Økt kunnskap om globale agendaer innenfor barn, helse og bærekraftig utvikling
 • Økt innsikt i barns utvikling, samspillet mellom individ og omgivelser, og betydningen av kultur
 • En mulighet for studentene til å reise, lære og praktisere i utlandet
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap