Language: NOR | ENG

PT1: Personlig trener basis

 • Annet studiested
 • Varighet: 0,5 år
 • Heltid , Betalingsstudium , Nettbasert
 • Søknadsperiode Påmelding via www.activeeducation.no deretter søking til Høgskolen i Innlandet
 • Du vil lære mer om trening
 • Du ønsker å jobbe med å hjelpe mennesker
 • Du ønsker å motivere personer til riktig trening

Om utdanningen

Personlig trener basis er et samarbeidsstudie med Active Education. Studiet er et heltids nettbasert betalingsstudium på 30 studiepoeng med normert studietid på ett semester. 

Gjennom utdanningen skal studenten tilegne seg forståelse for problemstillinger knyttet til å planlegge, veilede, gjennomføre og evaluere profesjonell individuell trening og trening i grupper. Studiet retter seg mot deg som har spesifikk interesse for idrett og helse og som i fremtiden ønsker å jobbe med tilrettelegging av trening og aktivitet for individ og grupper.

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier - fakultet for helse- og sosialvitenskap" på Søknadsweb.

Praktisk informasjon

Dette er et nettbasert heltidsstudium på bachelornivå. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om celle og vevslære, og energimetabolismen
 • har grunnleggende kunnskap om viktige organsystemer, herunder muskel- og skjelettsystemet, det kardiorespiratoriske systemet og hormon- og nervesystemet
 • har grunnleggende kunnskap om biomekanikk og hvordan mekaniske faktorer endres under bevegelse
 • har kunnskap om muskelbruk under styrketrening
 • har kunnskap om generell testmetodikk og testing av fysisk form
 • har kunnskap om treningslære og treningsplanlegging
 • har kunnskap om et bredt utvalg treningsformer og hvordan disse tilpasses personer med ulike mål og behov
 • har kunnskap om kildekritikk og litteratursøk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lokalisere et utvalg skjelettmuskler på en person ved hjelp av overflateanatomi kan utføre et stort utvalg styrkeøvelser av ulik vanskelighetsgrad
 • kan instruere, sikre og feilrette teknisk utførelse ved et bredt utvalg øvelser
 • kan utføre tester av fysisk prestasjon
 • kan utføre screening og testing av kroppsproposisjon og holdningsanalyse
 • kan planlegge og tilrettelegge profesjonell personlig trening

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og utføre et bredt utvalg treningsformer basert på grunnleggende teoretiske kunnskaper i idrettsvitenskap og praktiske ferdigheter i fysisk aktivitet.

Videre studiemuligheter

Utdanningen gir 30 studiepoeng og sertifisering som personlig trener. Dette gir kompetanse til å arbeide med kunder på treningssenter eller privat. Det er også mulighet for å bygge videre på studiet med Personlig trener 2 med fordypning i kosthold og coaching. 

Hva koster det?

Studieavgift til Active Education i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Vil du hjelpe oss å bli bedre?