Pårørendearbeid i helsesektoren

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Stuidet er for tiden ikke åpent for søking

Om utdanningen

Pårørende er som regel en nødvendig ressurs for at pasienten som er alvorlig syk kan få best mulig livskvalitet, samt få mest mulig og lengst mulig tid hjemme. Samtidig er det en kjent sak at pårørende ofte er i en svært belastende situasjon med tunge omsorgsoppgaver i tillegg til opplevelse av sorg og krise. Det er derfor viktig at denne gruppen opplever anerkjennelse og støtte. For å kunne gi dette, tilbys studiet i pårørendearbeid.

Gjennomført studium gir økt kvalifikasjon i å støtte og anerkjenne pårørende både enkeltvis og i grupper. Studiet vil benytte metoder som stimulerer studentens egenaktivitet, selvstendighet og refleksjon. Metodene vil variere fra forelesninger, erfaringsutveksling og refleksjon, gruppearbeid, øvelser, presentasjoner og selvstudier. Praksisnærhet og utviklingsarbeid rettet mot egen arbeidsplass vil stå sentralt. Studiet omfatter alle pårørende uavhengig av diagnose og er en videreutvikling av ”Pårørendearbeid innen lindrende omsorg” som høgskolen tidligere har tilbudt i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark.

Studiet gir økt kompetanse i å anerkjenne og støtte pårørende generelt, og spesielt de som er pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg. Gjennomført studium gir økte kvalifikasjoner til å arbeide med pårørende enkeltvis og i grupper.

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 209 7555. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Samlingsdatoer

5.-6.september, 2.-3.oktober, 21.-22.november, 15.-16.januar. (Det kan forekomme endringer)

Praktisk informasjon

Første samling er i september 2018.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

 

En kandidat skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om pårørendes rettigheter og helsevesenets plikter i pårørendearbeid
 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder i pårørendearbeid
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid med relevans til pårørendearbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over hvordan egen kompetanse og væremåte kan innvirke på pårørende
 • anvender begrunnede metoder og tilnærmingsmåter for å anerkjenne og støtte pårørende

Generell kompetanse

Kandidaten

 • tar initiativ til å anerkjenne og støtte pårørende
 • kan planlegge, begrunne og gjennomføre aktuelle støttetiltak til pårørende

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet gir større grunnlag for å ta vare på pårørende i en sårbar situasjon.

Mer informasjon

Pris

16000,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap