Language: NOR | ENG

Pårørendearbeid i helsesektoren

  • Varighet: 0,5 år
  • Deltid , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode Stuidet er for tiden ikke åpent for søking
  • du jobber med lindrende omsorg innen kommunehelsetjenesten
  • du ønsker å lære mer om arbeid med pårørende

 

Om utdanningen

Pårørende er som regel en nødvendig ressurs for at pasienten som er alvorlig syk kan få best mulig livskvalitet, samt få mest mulig og lengst mulig tid hjemme. Samtidig er det en kjent sak at pårørende ofte er i en svært belastende situasjon med tunge omsorgsoppgaver i tillegg til opplevelse av sorg og krise. Det er derfor viktig at denne gruppen opplever anerkjennelse og støtte. For å kunne gi dette, tilbys studiet i pårørendearbeid.

Gjennomført studium gir økt kvalifikasjon i å støtte og anerkjenne pårørende både enkeltvis og i grupper. Studiet vil benytte metoder som stimulerer studentens egenaktivitet, selvstendighet og refleksjon. Metodene vil variere fra forelesninger, erfaringsutveksling og refleksjon, gruppearbeid, øvelser, presentasjoner og selvstudier. Praksisnærhet og utviklingsarbeid rettet mot egen arbeidsplass vil stå sentralt. Studiet omfatter alle pårørende uavhengig av diagnose og er en videreutvikling av ”Pårørendearbeid innen lindrende omsorg” som høgskolen tidligere har tilbudt i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark.

Studiet gir økt kompetanse i å anerkjenne og støtte pårørende generelt, og spesielt de som er pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg. Gjennomført studium gir økte kvalifikasjoner til å arbeide med pårørende enkeltvis og i grupper.

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Praktisk informasjon

Dette studiet har for tiden dessverre ingen planlagt oppstart.

Videre studiemuligheter

Studiet gir større grunnlag for å ta vare på pårørende i en sårbar situasjon.

Hva koster det?

16000,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap