Language: NOR | ENG

NVIVO – en metode for analyse av kvalitativt materiale i FoU-virksomhet

 • Varighet:
 • Heltid
 • Studiepoeng 3 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist: 14. februar

Om forskerutdanningen

Programvaren NVIVO er et produkt som forskere og studenter kan bruke til å få kodet, analysert og framstilt kvalitativt forskningsmateriale. Det er en omfattende pakke som gjør det mulig å handtere mange typer kvalitative data som intervjuer, både som tekst, lyd og video, offentlig dokumenter, brev, videopptak av hendelser, aktiviteter på sosial medier og mye mer. 

Kurset innledes av oversiktsforelesninger, og drives fram gjennom øvelser og diskusjon om de enkelte kunnskaps-, ferdighets- og holdningsområder som er relevante. Undervisningen bygger dels på eksempelmateriale, men deltakerne skal også ha med eget materiale som det skal øves på.  

Kurset inngår som valgemne i doktorgradsutdanningene ved Høgskolen i Innlandet, og kan gi innpass på andre doktorgradsutdanninger. 

Søk i EVUWeb

Undervisningsspråk:

Engelsk

Praktisk informasjon

Det forutsettes at programvaren er lastet ned og installert på egen PC.

Undervisningsdager: 2. mars - 6. mars 2020  

Kursavgift: For søkere som ikke er registrert på et ph.d.-program eller er ansatt ved HINN: Kr. 3000,-

Læringsutbytte

Learning outcomes:

Knowledge:

 • Knowing the principles of qualitative analysis in NVIVO
 • Becoming familiar with pitfalls and problems with import and export of data to and from the software
 • Knowing the theoretical dimensions of how data is produced and analysed in concrete projects, and pinpointing ethical, and scientific standards for qualitative analysis.

Skills:

 • Develop an order and system in the research material in portfolios and files, and handling possible conversion issues between platforms
 • Create good routines and systems for coding and automation of relevant material
 • Getting a good grip on the phases and stages, varieties and coordination of strategies for doing proper analysis, as well as doing searches, models and reports from the material. 

General competence:

 • To comprehend dilemmas in qualitative R & D in relation to responsibility towards participants, respondents, collaborators and recipients of reports.
 • Being able to reflect on critical issues of validity and reliability of the material.

Opptakskrav

Admission requirements:

Applicants need to be employed in higher education, with a MA-degree (120 ECTS), or being registered as a PhD candidate.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Kr. 3000,- (Gjelder ikke ph.d.-kandidater eller ansatte ved HINN)