Language: NOR | ENG

Kurs i ammeveiledning

  • Annet studiested Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
  • Varighet: 1 år
  • Samlingsbasert , Betalingsstudium
  • Studiepoeng Ingen studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsfrist 15.april

Om utdanningen

Kurs i ammeveiledning tilbys som en nett- og samlingsbasert etterutdanning til barnepleiere og hjelpepleiere. Kurset vil gi en omfattende teoretisk kunnskap om morsmelk og hele ammeprosessen, og gir helsepersonell kompetanse til å gjennomføre en optimal ammeveiledning under hele ammeperioden. Kurset vil styrke kompetansen og tilbudet i helsesektoren for å fremme vellykket amming, og en forskningsbasert kunnskap om morsmelk og amming.

Det tilbys 2 samlinger à 2 dager i tillegg til studieoppgavene og læringsmateriellet som tilrettelegges på læringsplattformen Canvas. I kurset er det 8 obligatoriske oppgaver. Disse må være levert og bestått for å kunne levere avsluttende fordypningsoppgave. Kursdeltakeren må også ha besvart og fått godkjent 4 tester.

Opptakskrav

Opptakskrav til kurs i ammeveiledning er fullført og bestått barnepleier-, hjelpepleier- eller helsefagarbeiderutdanning. Alle søkere må i løpet av de siste ti år ha minimum fire års erfaring fra praksissted med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer praktisk ammeveiledning.

.

Studiepoeng?

Har du treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå, kan du søke om opptak til Videreutdanning i Ammeveiledning. Studiet gir 20 studiepoeng. Mer om studiet kan du lese her: Videreutdanning i ammeveiledning

Hva koster det?

4200,- + kursavgift til Nasjonal kompetansetjeneste for amming kr 6750,-

Faglig ansvarlig, Nasjonalt kompetansetjeneste for amming

Kontakt: tgreve.nka@gmail.com

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap