Language: NOR | ENG

Kosthold og coaching

 • Annet studiested
 • Varighet: 0,5 år
 • Heltid , Betalingsstudium , Nettbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Påmelding via www.activeeducation.no deretter søking til Høgskolen i Innlandet
 • Du ønsker videreutvikling som personlig trener
 • Du ønsker et fleksibelt studie som passer sammen med jobb
 • Du får et praksisnært studie med dyktige forelesere

Om utdanningen

En utdannet personlig trener er i dag kvalifisert for å jobbe med planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk trening for friske personer uten sykdom eller skade. Denne grunnleggende kompetansen er god nok for å trene mange personer i dag, men setter begrensninger for personer som har behov for ernæringsmessige råd i forbindelse med vektreduksjon eller -oppgang. 

PT2 kosthold og coaching skal videreutdanne personlige trenere og gjøre dem kvalifisert til å arbeide med personer som har behov for ernæringsråd og kostholdsveiledning. Studiet har fokus på sammenhengen mellom det fysiske og psykiske, da forståelse for dette har avgjørende betydning for motivasjon for livsstilsendring og trening.

Studiet er nettbasert.

 

Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier - fakultet for helse- og sosialvitenskap" på Søknadsweb.

Praktisk informasjon

Studiet er et nettbasert heltidsstudium på bachelornivå. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om makro- og mikronæringsstoffene våre; kilder, anbefalinger og omsetning i organismen.
 • har kunnskap om de nordiske anbefalingene for inntak av næringsstoffer i ulike alders- og befolkningsgrupper.
 • har kunnskap om ernæringens betydning for helse og fysisk prestasjon
 • har kunnskap om vanlige intoleranser, allergier og kostrestriksjoner.
 • har kunnskap om betydningen av fysisk trening for god psykisk helse.
 • har kunnskap om motivasjonspsykologi og coaching

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kommunisere ernæringskunnskap på en forståelig måte med basis i vitenskapelig dokumentasjon.
 • kan gjennomføre motivasjonsfremmende veiledning.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse og ansvarsbevissthet i tilknytning til veilederrollen.
 • fremstår som en rollemodell og besitter gode formidlings- og motivasjonsevner
 • har forståelse for coaching og veiledningsmetodikk.
 • har kommunikativ kompetanse og evne til å motivere, inspirere og tilrettelegge for tilpasset trening.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Fullført studium kvalifiserer for oppgaver som innebærer arbeid med personlig trening for personer med særlige behov for ernæringsmessig veiledning i frivillig, offentlig og privat sektor. Studiet kan inngå som et semester i Bachelor i folkehelsearbeid ved Høgskolen i Innlandet eller kombineres med andre utdanninger.

Hva koster det?

Studieavgift til Active Education i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Vil du hjelpe oss å bli bedre?